Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam

  VipCủ Đậu Đậu Củ Đậu Đậu Đang Ngoại tuyến (992 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam

  Luận văn được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt
  nghiệp Thạc sĩ kinh tế họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 17 tháng
  12 năm 2011.

  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Công nghiệp hóa, hiện ñại hóa (CNH, HĐH) nền kinh tếquốc
  dân là một vấn ñề có tính quy luật chung của những nước nông
  nghiệp, mà trong ñó, khu công nghiệp (KCN) giữ một vị trí quan
  trọng. Điểm mạnh của KCN chính là thu hút mạnh mẽcác nhà ñầu tư
  trong và ngoài nước. Vì vậy, xây dựng KCN chính là thực hiện ý
  tưởng "ñi tắt, ñón ñầu" trong sựnghiệp CNH, HĐH ñất nước.
  Quảng Nam là tỉnh có lợi thếvềvịtrí ñịa lý và nằm trong vùng
  kinh tếtrọng ñiểm miền Trung, rất thuận lợi ñểphát triển các KCN.
  Thời gian qua, các KCN tỉnh Quảng Nam ñã ra ñời và trởthành một
  trong những ñịa ñiểm thu hút vốn ñầu tư trong và ngoài nước; tạo
  ñộng lực lớn cho quá trình tiếp thu khoa học công nghệ, trình ñộquản
  lý tiên tiến từbên ngoài; tạo thêm nhiều việc làm, góp phần xóa ñói
  giảm nghèo, nâng cao ñời sống kinh tếvà tri thức cho người dân Quảng
  Nam, nhờ ñó thúc ñẩy quá trình CNH, HĐH ñất nước và chủ ñộng hội
  nhập kinh tếvới nước ngoài. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân nên việc
  thu hút v ốn ñầu tưvào các KCN trên ñịa bàn tỉnh chưa ñược nhiều, chưa
  tương xứng với tiềm năng của tỉnh.
  Chính vì vậy, tôi chọn ñềtài “Giải pháp thu hút vốn ñầu tưvào
  các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam"làm luận văn thạc sỹ.
  2. Mục đích nghiên cứu
  Nghiên cứu và làm rõ những vấn ñềmang tính lý luận cơbản về
  vốn ñầu tư, khu công nghiệp và thu hút vốn ñầu tưvào các KCN; ñánh
  giá thực trạng thu hút vốn ñầu tưvào các KCN tỉnh Quảng Nam, rút ra
  nguyên nhân và ñưa ra ñược những giải pháp phù hợp và hiệu quả
  nhất ñể ñẩy mạnh thu hút vốn ñầu tưvào các KCN trên ñịa bàn tỉnh
  Quảng Nam.

  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  - Đối tượng nghiên cứu: Vốn ñầu tưcủa các dựán.
  - Phạm vi nghiên cứu: Không gian: Nghiên cứu phân tích vốn
  ñầu tư của các nhà ñầu tư trong và ngoài nước vào các KCN tỉnh
  Quảng Nam thuộc Ban Quản lý các KCN cấp tỉnh quản lý (Không bao
  gồm các KCN thuộc khu Kinh tếMởChu Lai); do chính quyền ñịa
  phương cấp tỉnh thu hút. Thời gian từnăm 1997 ñến năm 2010.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Vận dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu nhưphân tích,
  tổng hợp, so sánh, ñối chiếu, khái quát hoá, thống kê trên cơsởsử
  dụng số liệu thống kê; tư liệu các KCN từ Ban quản lý các KCN
  Quảng Nam ñểphân tích, ñánh giá, rút ra kết luận cho vấn ñềnghiên
  cứu. Ngoài ra, trong quá trình nghiên cứu có kếthừa các kiến thức, tài
  liệu liên quan; coi trọng những bài học kinh nghiệm.
  5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
  Hệthống hóa các vấn ñềlý luận cơbản vềthu hút v ốn ñầu tưvào
  KCN; rút ra những bài học vềthu hút vốn ñầu tư; kết quảnghiên cứu
  này là cơsởcho chính quyền ñịa phương trong việc xây dựng, hoạch
  ñịnh chính sách thu hút vốn ñầu tưvào các KCN tỉnh Quảng Nam.
  6. Cấu trúc của luận văn
  Ngoài phần mở ñầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo,
  luận văn ñược kết cấu thành ba chương:
  Chương 1: Một sốvấn ñềlý luận cơbản vềthu hút vốn ñầu tư
  vào các khu công nghiệp.
  Chương 2: Thực trạng thu hút vốn ñầu tư vào các khu công
  nghiệp tỉnh Quảng Nam.
  Chương 3: Một sốgiải pháp thu hút vốn ñầu tưvào các khu công
  nghiệp tỉnh Quảng Nam trong thời gian ñến.

  Xem Thêm: Giải pháp thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status