Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện

  VipCủ Đậu Đậu Củ Đậu Đậu Đang Ngoại tuyến (992 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện

  GIỚI THIỆU
  1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
  Với xu thế hội nhập và cạnh tranh, các Ngân hàng Thương mại (NHTM) đã
  đóng vai trò quan trọng trong việc cung ứng vốn tín dụng cho các thành phần
  kinh tế trong nước nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội ngày càng
  cao. Để có nguồn vốn đủ đáp ứng cho nhu cầu ngày càng phát triển, các NHTM
  cần hoạt động kinh doanh có hiệu quả, đồng thời cũng phải đạt được mục tiêu
  kinh tế xã hội đã đề ra Những năm vừa qua, ngành ngân hàng Việt Nam đã có
  nhiều đổi mới, gặt hái được nhiều thành tựu và từng bước hội nhập với nền kinh
  tế khu vực và kinh tế thế giới.
  Hiện nay, trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng, hoạt động nhận tiền gửi và
  cấp tín dụng vẫn là lĩnh vực kinh doanh chủ yếu, mang lại thu nhập đáng kể cho
  các ngân hàng thương mại. Do thị trường vốn của Việt Nam còn chậm phát triển
  nên nguồn vốn chủ yếu dùng cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của nền
  kinh tế vẫn là vốn vay ngân hàng. Các khoản tín dụng của ngân hàng tài trợ cho
  nhiều nhóm khách hàng trong nền kinh tế như: các nhà sản xuất, phân phối, nhà
  xây dựng, nông dân, người mua nhà ở, các nhà phát triển địa ốc, thương mại,
  dịch vụ và người tiêu dùng tất cả đều phụ thuộc vào khoản tín dụng ngân hàng.
  Nói cách khác, hoạt động tín dụng ngân hàng có vai trò rất quan trọng trong việc
  cung ứng vốn cho nền kinh tế đất nước.
  Qua thực tế tại NHN&PTNT huyện Phong Điền- TPCT, hoạt động tín
  dụng đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của ngân
  hàng, là nguồn thu nhập chủ yếu của ngân hàng. Nó góp phần thúc đẩy phát triển
  kinh tế- xã hội của Phong Điền nói riêng và của TP Cần Thơ nói chung. Nhận
  thấy được tầm quan trọng của hoạt động tín dụng của ngân hàng, đề tài: “Phân
  tích hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển
  nông thôn huyện Phong Điền - Thành phố Cần Thơ ” đã được lựa chọn.
  Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng tại NHN0&PTNT Phong Điền-TPCT

  1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
  1.2.1. Mục tiêu chung: Phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng tại
  ngân hàng qua 3 năm (2006 – 2008), tìm ra những thuận lợi, những khó khăn,
  để từ đó đề ra nhũng giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại
  ngân hàng.
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể
  - Phân tích hiệu quả tín dụng qua tình hình nguồn vốn, doanh số cho vay,
  doanh số thu nợ, dư nợ, nợ xấu, và các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả hoạt động tín
  dụng.
  - Phân tích thu nhập, chi phí và lợi nhuận từ hoạt động tín dụng của ngân
  hàng.
  - Tìm ra những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động tín dụng của ngân hàng.
  - Đề ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng.
  1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU:
  1.3.1. Về không gian: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện
  Phong Điền – TPCT
  1.3.2. Về thời gian
  - Thời gian thực hiện đề tài: từ 02/02/2009 – 01/05/2009
  - Giá trị thời gian của các số liệu thứ cấp từ năm 2006 đến năm 2008
  1.3.3. Về đồi tượng: hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng
  MỤC LỤC
  Trang
  Chương 1:GIỚI THIỆU . 1
  1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu 1
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu . 2
  1.3. Phạm vi nghiên cứu 2
  Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3
  2.1. Phương pháp luận . 3
  2.1.1. Các vấn đề về tín dụng . 3
  2.1.2. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng 7
  2.1.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng 8
  2.2. Phương pháp nghiên cứu 9
  Chương 3: KHÁI QUÁT VỀ NHN
  0 & PTNT HUYỆN PHONG ĐIỀN 10
  3.1. Lịch sử hình thành và phát triển 10
  3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển NHN
  0 & PTNT Việt Nam 10
  3.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển NHN
  0
  & PTNT huyện Phong Điền 11
  3.2. Cơ cấu tổ chức nhân sự và nhiệm vụ các bộ phận . 12
  3.2.1. Sơ đồ tổ chức . 12
  3.2.2. Chức năng nhiệm vụ các bộ phận . 13
  3.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh 14
  3.4. Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động của chi nhánh 16
  Chương 4: PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG 18
  4.1. Nhìn chung về tình hình nguồn vốn 18
  4.1.1. Tổng quát về nguồn vốn của chi nhánh 18
  4.1.2. Tình hình huy động vốn . 21
  4.2. Phân tích tình hình doanh số cho vay 24
  4.2.1. Doanh số cho vay theo thời hạn 24
  4.2.2. Doanh số cho vay theo mục đích 27
  4.2.3. Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế 31
  4.3. Phân tích tình hình thu nợ . 33
  4.3.1. Tình hình thu nợ theo thời hạn . 33
  4.3.2. Tình hình thu nợ theo mục đích 35
  viii
  4.3.3. Tình hình thu nợ theo thành phần kinh tế . 39
  4.4. Phân tích tình hình dư nợ 40
  4.4.1. Tình hình dư nợ theo thời hạn 40
  4.4.2. Tình hình dư nợ theo mục đích . 42
  4.4.3. Tình hình dư nợ theo thành phần kinh tế 45
  4.5. Nợ xấu 46
  4.5.1. Nợ xấu theo thời hạn 46
  4.5.2. Nợ xấu theo nhóm 49
  4.6. Một số chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng của chi nhánh . 50
  4.7. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng của chi nhánh . 52
  4.8. Kết quả hoạt động tín dụng của chi nhánh 54
  Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HĐTD . 57
  5.1. Phân tích môi trường hoạt động của ngành ngân hàng hiện nay 57
  5.1.1. Yếu tố kinh tế . 57
  5.1.2. Yếu tố chính trị pháp luật . 57
  5.1.3. Yếu tố cạnh tranh . 58
  5.1.4. Yếu tố khách hàng 59
  5.2. Đánh giá về hoạt động tín dụng của chi nhánh 59
  5.2.1. Những thuận lợi trong hoạt động tín dụng 59
  5.2.2. Những khó khăn trong hoạt động tín dụng 60
  5.3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng 61
  5.3.1. Về công tác huy động vốn 61
  5.3.2. Về hoạt động tín dụng 63
  5.3.3. Giải pháp khác . 66
  Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 67
  6.1. Kết luận 67
  6.2. Kiến nghị 68
  6.2.1. Đối với chính quyền địa phương 68
  6.2.2. Đối với NHN
  0
  & PTNT TP Cần Thơ 69
  6.2.3. Đối với NHN
  0
  & PTNT huyện Phong Điền 69
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 71

  Xem Thêm: Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status