Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ của nhà hàng phố nướng-khách sạn Đệ Nhất

  VipCủ Đậu Đậu Củ Đậu Đậu Đang Ngoại tuyến (992 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ của nhà hàng phố nướng-khách sạn Đệ Nhất

  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Du lịch Việt Nam đang trên đà phát triển và hội nhập thế giới, du khách quốc
  tế đến Việt Nam ngày càng tăng và du lịch nội địa cũng tăng nhanh do đời sống
  kinh tế được nâng cao cũng như nhu cầu thư giãn về mặt tinh thần của người lao
  động ngày càng được quan tâm đúng mức.
  Nắm bắt được xu thế của thời đại, nhiều doanh nghiệp quốc doanh cũng như
  doanh nghiệp tư nhân mạnh dạn đầu tư kinh doanh khai thác nguồn lợi từ du lịch,
  đây là lý do giải thích cho sự ra đời hàng loạt các đơn vị cơ sở kinh doanh ăn uống
  nhằm đáp ứng nhu cầu của khách từ bình dân đến cao cấp. Và từ đây đã tạo nên
  những cuộc cạnh tranh gay gắt trong kinh doanh ăn uống. Chính sự cạnh tranh này
  đã thúc đẩy sự tìm tòi khám phá của các đơn vị kinh doanh nhà hàng nhằm tạo ra
  những sản phẩm dịch vụ mới lạ, hấp dẫn để thu hút khách cũng như không ngừng
  nâng cao chất lượng phục vụ để có thể làm hài lòng khách hàng. Cho nên để đáp
  ứng được nhu cầu ngày càng cao của khách và so với sự phát triển mạnh mẽ của
  ngành du lịch khách sạn nhất là trong tình hình cạnh tranh gay gắt như hiện nay thì
  các doanh nghiệp cần phải có những giải pháp cụ thể để có được lượng khách lớn
  và đảm bảo được tình hình hoạt động kinh doanh là việc làm hết sức cần thiết.
  Vì vậy, em chọn đề tài: “Các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ của nhà
  hàng Phố Nướng – Khách sạn Đệ Nhất”.
  2. Mục đích nghiên cứu
  Dựa trên cơ sở lý thuyết về chất lượng phục vụ trong kinh doanh Nhà hàng
  thuộc Khách sạn, phân tích và đánh giá thực trạng chất lượng phục vụ của bộ phận
  Nhà hàng Phố Nướng – Khách sạn Đệ Nhất. Từ đó, đề xuất giải pháp nâng cao chất
  lượng phục vụ của bộ phận Nhà hàng Phố Nướng – Khách sạn Đệ Nhất.
  3. Phạm vi nghiên cứu
  Phục vụ ăn uống trực tiếp tại nhà hàng Phố Nướng – Khách sạn Đệ Nhất
  Do không tiếp cận trực tiếp được với khách hàng nên lấy kết quả tham dò từ
  kết quả điều tra của Nhà Hàng Phố Nướng.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Phương pháp tham chiếu tổng hợp số liệu qua báo cuối năm của khách sạn,
  các luận văn trước đây.
  Phương pháp so sánh số liệu qua các năm của khách sạn
  Phương pháp định lượng: Nghiên cứu mức độ hài lòng về chất lượng sản
  phẩm của khách hàng qua việc phát phiếu điều tra thăm dò ý kiến của 50 khách
  hàng của khách sạn Đệ Nhất.
  5. Kết cấu đề tài
  Đề tài gồm 3 chương:
  Chương I: Cơ sở lý luận
  Chương II: Thực trạng công tác nâng cao chất lượng phục vụ của Nhà hàng
  Phố Nướng – Khách sạn Đệ Nhất.
  Chương III: Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của Nhà hàng
  Phố Nướng – Khách sạn Đệ Nhất.
  6. Ý nghĩa thực tiễn
  Hiện nay, Khách sạn Đệ Nhất có kế hoạch xây dựng và thực hiện hệ thống
  quản lý chất lượng trong việc cung cấp sản phẩm dịch vụ nhất quán về chất lượng
  nhằm đáp ứng tối đa sự thỏa mãn của khách hàng để nâng cao tính cạnh tranh trên
  thị trường. Nên việc nghiên cứu chất lượng phục vụ có ý nghĩa quan trọng đối với
  khách sạn.
  Kết quả nghiên cứu đề tài đã cung cấp cho các nhà quản trị nhà hàng khách
  sạn một cái nhìn chi tiết hơn về chất lượng phục vụ và tác động của chất lượng phục
  vụ đến sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng sản phẩm dịch vụ nhà hàng khách
  sạn. Quan trọng hơn là đưa ra các giải pháp nhằm quản lý và nâng cao chất lượng
  phục vụ.
  MỤC LỤC
  Tên đề tài
  Các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ của Nhà hàng Phố Nướng -Khách Sạn Đệ Nhất
  Lời cảm ơn.
  Nhận xét của giáo viên hướng dẫn.
  Lời mở đầu . 1
  1. Lý do chọn đề tài 1
  2. Mục đích nghiên cứu . 1
  3. Phạm vi nghiên cứu . 1
  4. Phương pháp nghiên cứu 2
  5. Kết cấu đề tài . 2
  6. Ý nghĩa hực tiễn 2
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN
  1.1 Khái niệm, đặc điểm về chất lượng sản phẩm dịch vụ 3
  1.1.1 Khái niệm về chất lượng 3
  1.1.2 Khái niệm về chất lượng phục vụ 3
  1.1.3 Đặc điểm chất lượng phục vụ . 3
  1.1.3.1 Khó đo lường và đánh giá . 3
  1.1.3.2 Được đánh giá chính xác qua sự cảm nhận của người tiêu dùng trực tiếp
  sản phẩm của nhà hàng . 4
  1.1.3.3 Phụ thuộc vào quá trình cung cấp dịch vụ của khách sạn . 5
  1.1.3.4 Đòi hỏi tính nhất quán cao 6
  1.2 Vai trò và ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng phục vụ của khách sạn 6
  1.2.1 Vai trò 6
  1.2.2 Ý nghĩa . 7
  1.2.2.1 Chất lượng phục vụ cao giúp gia tăng lợi nhuận cho khách sạn . 7
  1.2.2.2 Tăng khả năng cạnh tranh và tăng giá bán một cách hợp lý trên thị trường . 8
  1.2.2.3 Nâng cao chất lượng phục vụ giúp khách sạn giảm thiểu các chi phí kinh
  doanh cho doanh nghiệp . 8
  1.3 Một số nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ . 9
  1.31 Cở sở vật chất . 9
  1.3.2 Chất lượng đội ngũ lao động . 10
  1.3.3 Quy trình phục vụ 10
  13.4 Một số yếu tố khác 11
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ CỦA NHÀ HÀNG PHỐ NƯỚNG - KHÁCH SẠN ĐỆ NHẤT
  2.1 Giới thiệu về khách sạn Đệ Nhất . 13
  2.1.1 Vị trí của khách sạn 13
  2.1.2 Số lượng dịch vụ khách sạn . 14
  2.1.3 Cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật tại Khách Sạn . 14
  2.1.4 Cơ cấu tổ chức và số lượng CBCNV của khách sạn . 15
  2.1.4.1 Sơ đồ tổ chức của Khách sạn Đệ Nhất . 15
  2.1.4 2 Số lượng CBCNV . 17
  2.1.5 Khái quát tình hình kinh doanh của khách sạn 17
  2.1.5.1 Thuận lợi . 17
  2.1.5.2 Khó khăn . 18
  2.1.5.3 Tình hình doanh thu 18
  2.2 Giới thiệu Nhà hàng Phố Nướng - Khách sạn Đệ Nhất . 19
  2.2.1 Vị trí và lĩnh vực hoạt động của nhà hàng Phố Nướng 19
  2.2.2 Số lượng CBCNV 20
  2.2.3 Cơ sở vật chất và trang thiết bị . 21
  2.2.4 Tổ chức của Nhà hàng phố nướng 22
  2.2.5 Chức năng nhiệm vụ và công việc hàng ngày của từng nhân viên trong nhà
  hàng Phố Nướng . 23
  2.3 Thực trạng công tác nâng cao chất lượng phục vụ của Nhà hàng phố nướng . 25
  2.3.1 Về cơ sở vật chất 25
  2.3.2 Đội ngũ lao động . 26
  2.3.3 Đáng giá chung về quy trình phục vụ tại nhà hàng Phố nướng – Khách sạn
  Đệ Nhất . 27
  2.3.3.1 Giai đoạn nhận đặt và tổ chức tiệc . 28
  2.3.3.1.1 Quy trình nhận đặt tiệc 28
  2.3.3.1.2 Những điểm cần lưu ý khi nhận đặt và tổ chức tiệc 29
  2.3.3.2 Giai đoạn phục vụ 30
  2.3.3.2.1 Giai đoạn chuẩn bị phục vụ . 30
  2.3.3.2.2 Giai đoạn phục vụ . 31
  2.3.3.3 Giai đoạn thu dọn . 33
  2.3.3.4 Giai đoạn thanh toán và tiễn khách 33
  2.3.4 Một số yếu tố khác . 36
  2.4 Nhận xét chung về chất lượng phục vụ tại Nhà hàng Phố Nướng 40
  2.4.1 Ưu điểm . 42
  2.4.2 Hạn chế 43
  2.4.3 Nguyên nhân của những hạn chế 43
  CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ CỦA NHÀ HÀNG PHỐ NƯỚNG
  3.1 Định hướng về nâng cao chất lượng phục vụ của Nhà hàng Phố Nướng 44
  3.2 Các giải pháp . 44
  3.2.1 Hoàn thiện cơ chế chính sách cho việc thúc đẩy việc nâng cao chất lượng
  phục vụ 44
  3.2.2 Hoàn thiện CSVCKT . 45
  3.2.3 Giải pháp về việc nâng cao trình độ đội ngũ lao động . 46
  3.2.4 Về việc xây dựng và thiết lập tiêu chuẩn phục vụ . 47
  3.2.5 Quy trình phục vụ . 47
  3.2.6 Về xây dựng hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng phục vụ . 48
  3.2.7 Các giải pháp khác 48
  3.3 Kiến nghị 49
  3.3.1 Đối với Tổng công ty Saigontuorist 49
  3.3.2 Đối với khách sạn Đệ Nhất . 49
  3.3.3 Đối với Bộ phận Nhà hàng . 49
  3.4 Kết luận 50
  PHỤ LỤC
  Tài liệu tham khảo

  Xem Thêm: Các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ của nhà hàng phố nướng-khách sạn Đệ Nhất
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ của nhà hàng phố nướng-khách sạn Đệ Nhất sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status