Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Thương hiệu và định giá thương hiệu cho doanh nghiệp Việt Nam, thực trạng và giải pháp

  VipCủ Đậu Đậu Củ Đậu Đậu Đang Ngoại tuyến (992 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Thương hiệu và định giá thương hiệu cho doanh nghiệp Việt Nam, thực trạng và giải pháp

  1.Mục đích nghiên cứu đề tài:
  ư Hệthống hóa cơsởlý luận vềthương hiệu và định giá thương hiệu
  ư Phân tích thực trạng vềthương hiệu và định giá thương hiệu ởViệt Nam:
  thực trạng ởdoanh nghiệp, cơsởpháp lý, cộng đồng,
  ư Đềxuất một sốphương pháp định giá thương hiệu có thểáp dụng tại Việt
  Nam.
  ư Đềxuất hệthống giải pháp ởgóc độdoanh nghiệp, góc độcơquan quản lý
  Nhà nước vềvấn đềthương hiệu và định giá thương hiệu.
  2.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu của luận văn là thương hiệu và định giá thương hiệu
  cho doanh nghiệp Việt Nam.
  Phạm vi nghiên cứu được giới hạn là thương hiệu và định giá thương hiệu
  doanh nghiệp.
  3.Phương pháp nghiên cứu
  Mô tả, thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp hóa, khái quát hóa, kếthừa các
  nghiên cứu trước đây sẽlà những phương pháp cơbản sửdụng trong quá trình
  nghiên cứu đềtài.
  4.Nội dung nghiên cứu
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và các phụlục
  đính kèm, đềtài bao gồm 3 chương:
  ư Chương 1: Lý luận vềthương hiệu và định giá thương hiệu trên thếgiới.
  ư Chương 2: Thực trạng thương hiệu và vấn đề định giá thương hiệu tại Việt
  Nam.
  ư Chương 3: Đềxuất một sốphương pháp định giá thương hiệu dưới góc độ
  tài chính; một sốgiải pháp phát triển thương hiệu và định giá thương hiệu tại Việt
  Nam.
  MỤC LỤC
  CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN VỀTHƯƠNG HIỆU VÀ ĐỊNH GIÁ THƯƠNG HIỆU
  TRÊN THẾGIỚI .
  1.1 THƯƠNG HIỆU . 7 U
  1.1.1 Lịch sửphát triển thương hiệu 7
  1.1.2 Khái niệm thương hiệu (brand) . 7
  1.1.3 Khái niệm nhãn hiệu (trademark) . 8
  1.1.4 Chức năng của thương hiệu 9
  1.2 GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU 12 U
  1.2.1 Lịch sửphát triển giá trịthương hiệu 12
  1.2.2 Khái niệm giá trịthương hiệu . 13
  1.2.3 Thương hiệu trên bảng cân đối kếtoán . 15
  1.2.4 Ý nghĩa của việc nâng cao giá trịthương hiệu đối với doanh nghiệp 16
  1.3 ĐỊNH GIÁ THƯƠNG HIỆU . 17 U
  1.3.1 Sựcần thiết của việc định giá thương hiệu . 17
  1.3.2 Lợi ích của việc định giá thương hiệu . 18
  1.3.3 Khái niệm định giá thương hiệu 20
  1.4 CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ THƯƠNG HIỆU HIỆN NAY TRÊN
  THẾ GIỚI .
  1.4.1 Các phương pháp định giá thương hiệu dựa trên cơsởtài chính . 21
  1.4.2 Các phương pháp định giá thương hiệu dựa trên cơsởkhoa học hành vi 28
  1.4.3 Các phương pháp định giá thương hiệu dựa trên sựkết hợp giữa khoa học
  hành vi và tài chính 31
  1.4.4 Mô hình đầu vào, đầu ra và danh mục đầu tư . 33
  CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG THƯƠNG HIỆU VÀ ĐỊNH GIÁ THƯƠNG HIỆU
  TẠI VIỆT NAM
  2.1 THƯƠNG HIỆU VÀ GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU . 35 U
  2.1.1 Quá trình hình thành thương hiệu Việt . 35
  2.1.2 Quan niệm vềthương hiệu và giá trịthương hiệu ởViệt Nam . 36
  2.1.3 Thực trạng thương hiệu ởViệt Nam . 40
  3
  2.1.4 Vai trò của thương hiệu Việt: đối với doanh nghiệp, khách hàng và nền kinh
  tế . 45
  2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐỊNH GIÁ THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM . 47
  2.2.1 Thực trạng công tác định giá tại Việt Nam . 47
  2.2.2 Ứng dụng của định giá thương hiệu tại Việt Nam 49
  2.2.3 Các phương pháp định giá thương hiệu áp dụng ởViệt Nam 52
  2.3 VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THƯƠNG HIỆU VÀ ĐỊNH GIÁ
  THƯƠNG HIỆU Ở VIỆT NAM . 54
  2.3.1 Đối với thương hiệu 54
  2.3.2 Đối với định giá thương hiệu 63
  CHƯƠNG 3 ĐỀXUẤT MỘT SỐPHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ THƯƠNG HIỆU
  DƯỚI GÓC ĐỘTÀI CHÍNH - CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU
  VÀ ĐỊNH GIÁ THƯƠNG HIỆU ỞVIỆT NAM 68
  3.1 MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG
  HIỆU VÀ ĐỊNH GIÁ THƯƠNG HIỆU/TÀI SẢN VÔ HÌNH Ở VIỆT NAM . 68
  3.1.1 Mục tiêu 68
  3.1.2 Quan điểm . 68
  3.1.3 Phương hướng . 69
  3.2 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ THƯƠNG HIỆU TẠI
  VIỆT NAM .
  3.2.1 Điều kiện lựa chọn 70
  3.2.2 Cơsởlựa chọn 71
  3.2.3 Đềxuất phương pháp định giá 71
  3.3 KIẾN NGHỊ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VÀ
  CÔNG TÁC ĐỊNH GIÁ THƯƠNG HIỆU Ở VIỆT NAM . 83
  3.3.1 Một sốgiải pháp phát triển thương hiệu ởViệt Nam . 83
  3.3.2 Một sốgiải pháp xây dựng và phát triển công tác định giá thương hiệu ở
  Việt Nam
  KẾT LUẬN 90
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 92
  Phụlục 1: Các phương pháp định giá thương hiệu trên thếgiới . 95
  Phụlục 2: 100 thương hiệu hàng đầu thếgiới . 117
  Phụlục 3: Các bước cần xem xét để định giá thương hiệu 120

  Xem Thêm: Thương hiệu và định giá thương hiệu cho doanh nghiệp Việt Nam, thực trạng và giải pháp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thương hiệu và định giá thương hiệu cho doanh nghiệp Việt Nam, thực trạng và giải pháp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status