Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoạch định chiến lược của công ty SPT

  VipCủ Đậu Đậu Củ Đậu Đậu Đang Ngoại tuyến (992 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoạch định chiến lược của công ty SPT

  Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm Luận văn tốt
  nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp tại Đại học Đà
  Nẵng.
  1. Tính cấp thiết của đề tài:
  Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tếquốc
  tế ñang mở ra cho Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp viễn
  thông Việt Nam nói riêng nhiều cơhội và thách thức. Thịtrường mở
  cửa và ñặc biệt là yếu tố ñộc quyền của ngành viễn thông bịbãi bỏ
  tạo ñiều kiện cho các doanh nghiệp mới thâm nhập thịtrường. Việc
  ñặt chân vào thịtrường trởnên dễdàng hơn nhưng làm sao ñểtrường
  tồn trước áp lực cạnh tranh ngày càng khắc nghiệt mới là ñiều căn
  bản và khó khăn. Vì thế ñểtiếp tục phát triển và khẳng ñịnh vịthế
  của mình trên thịtrường viễn thông Việt Nam là mục tiêu hàng ñầu
  của Công ty Cổphần Dịch vụBưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT).
  Xuất phát từyêu cầu thiết thực trên, thông qua ñềtài nghiên cứu
  này, với mong muốn xây dựng ñược chiến lược phù hợp nhằm giữ
  vững và phát triển vịthếcủa Công ty SPT, tác giả ñã chọn “Hoạch
  ñịnh chiến lược tại Công ty SPT” làm ñề tài ñểviết luận văn thạc sĩ
  kinh tế.
  2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
  Đềtài nghiên cứu những vấn
  ñềlý luận dựa trên nguyên tắc phát huy tối ña các nguồn lực và năng
  lực cốt lõi nhằm hoạch ñịnh chiến lược kinh doanh cho Công ty SPT.
  3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu:
  Đối tượng nghiên cứu của luận
  văn là Công ty SPT. Phạm vi nghiên cứu ñềtài giới hạn nghiên cứu
  xây dựng chiến lược cấp Công ty tại Công ty SPT trong giai ñoạn
  2010 -2015.
  4. Phương pháp nghiên cứu:
  Sửdụng phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp thống kê toán,
  phương pháp chuyên gia
  5. Nguồn sốliệu:
  - Số liệu sơ cấp: Kết quả của phương pháp chuyên gia; Kết quả
  nghiên cứu thịtrường SPT thực hiện trong năm 2009.
  - Số liệu thứ cấp: Số liệu từ hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của
  SPT; sửdụng các sốliệu từnguồn niên giám thống kê, BộThông Tin
  Truyền Thông, các báo ñài và internet.
  6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu:
  - Ý nghĩa khoa học: Đề tài trình bày phương pháp tiếp cận ñể
  hoạch ñịnh chiến lược phát triển doanh nghiệp và vận dụng vào ñiều
  kiện cụ thể của Công ty SPT, từ ñó góp phần ñem lại những kinh
  nghiệm hoạch ñịnh chiến lược phát triển doanh nghiệp ởViệt Nam.
  - Ý nghĩa thực tiễn: Công ty SPT là một doanh nghiệp ñã ra ñời và
  phát triển qua 15 năm và cũng ñược xem là doanh nghiệp ñầu tiên
  phá vỡthế ñộc quyền trong lĩnh vực viễn thông tại Việt Nam. Tuy
  nhiên trước nhiều biến ñộng thịtrường và ñặc biệt là sựcạnh tranh
  gay gắt trong ngành, những năm qua SPT ñang trên ñà xuống dốc và
  rất khó khăn trong việc khẳng ñịnh vịthếcạnh tranh. Do vậy, việc
  hoạch ñịnh chiến lược cho Công ty SPT hết sức có ý nghĩa và mang
  tính cấp bách.
  7. Kết cấu của luận văn:
  Ngoài phần mở ñầu, kết luận, mục lục,
  phụlục và tài liệu tham khảo, luận văn gồm có 3 chương:
  Chương 1: Lý luận cơbản vềchiến lược và hoạch ñịnh chiến lược
  Chương 2: Thực trạng hoạt ñộng kinh doanh và chiến lược kinh
  doanh tại Công ty SPT
  Chương 3: Hoạch ñịnh chiến lược phát triển công ty SPT giai ñoạn
  2010 – 2015.

  Xem Thêm: Hoạch định chiến lược của công ty SPT
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoạch định chiến lược của công ty SPT sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status