Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Chiến lược kinh doanh sản phẩm phân bón trên thị trường Miền Trung - Tây Nguyên của Công Ty Cổ Phần Phân bón và hóa chất dầu khí Miền Trung

  VipCủ Đậu Đậu Củ Đậu Đậu Đang Ngoại tuyến (992 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chiến lược kinh doanh sản phẩm phân bón trên thị trường Miền Trung - Tây Nguyên của Công Ty Cổ Phần Phân bón và hóa chất dầu khí Miền Trung

  Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc
  sĩ Quản trị kinh doanh họp tại Đại Học Đà Nẵng vào ngày 30
  tháng 03 năm 2013.
  2. Mục tiêu nghiên cứu:
  Một là, nghiên cứu, khái quát hóa những lý luận cơ bản về
  chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.
  Hai là, phân tích và đánh giá chiến lược kinh doanh hiện tại
  của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung.
  Ba là, xây dựng chiến lược kinh doanh nhằm thúc đẩy sự phát
  triển ổn định và bền vững của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa
  chất Dầu khí Miền Trung.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
  Đối tượng nghiên cứu:Trong luận văn này, học viên nghiên
  cứu các vấn đềliên quan đến quá trình hoạch định chiến lược, vềcác
  hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổphần Phân bón và
  Hóa chất Dầu khí Miền Trung đểtừđó vận dụng hoạch định chiến
  lược kinh doanh của Công ty.
  Phạm vi nghiên cứu: Ph ạm vi nghiên cứu của đề tài là ho ạt
  động kinh doanh phân bón của Công ty Cổphần Phân bón và Hóa
  chất Dầu khí Miền Trung tại thịtrường Miền Trung –Tây Nguyên,
  ngành phân bón Việt Nam, có xét đến tình hình sản xuất kinh doanh
  phân bón trên thếgiới.
  4. Phương pháp nghiên cứu:
  Là một đềtài nghiên cứu ứng dụng khoa học quản lý và kinh
  doanhvào một doanh nghiệp cụthể, vì vậy các phương pháp sửdụng
  trong luận văn gồm: Phương pháp ứng dụng lý thuyết hệthống; dự
  báo; phân tích tổng hợp; thống kê; so sánh. Cụthể:
  - Phương pháp ứng dụng lý thuyết hệthống được áp dụng
  trong việc lập quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh.
  - Phương pháp dựbáo được áp dụng trong dựbáo giá trịsản
  lượng và tốc độ tăng trưởng của ngành phân bón Việt Nam trong
  những năm tới.
  - Phương pháp phân tích tổng hợp được áp dụng trong đánh
  giá môi trường kinh doanh.
  - Phương pháp thống kê, so sánh được áp dụngtrong việc
  thu thập, xửlý các sốliệu thứcấp.
  5.Bố cục của đề tài:
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được kết cấu thành
  ba chương :
  Chương 1 : Các vấn đề vềlý luận về chiến lược kinh doanh
  của doanh nghiệp.
  Chương 2 : Thực trạng chiến lược kinhdoanh sản phẩm phân
  bón trên thị trường Miền Trung –Tây Nguyên củaCông ty Cổ phần
  Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung
  Chương 3 : Hoàn thiệnchiến lược kinh doanh sản phẩm phân
  bón tại thị trường Miền Trung –Tây Nguyên của Công ty Cổ phần
  Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung.
  6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
  Qua tìm hiểu tài liệu, học viên đã phân tích thực trạng thị
  trường phân bón trong nước nói chung và của khu vực Miền Trung –
  Tây Nguyên nói riêng để đánh giá những tác động tích cực và tiêu
  cực đến tình hình thị trường phân bón tại khu vực Miền Trung –Tây
  Nguyên trong năm 2012; căn cứ vào dự báo nhu cầu phân bón đến
  năm 2015 từ các Sở Nông nghiệp, các Viện nghiên cứu chuyên
  ngành, ; căn cứ vào định hướng phát triển của Công ty Cổ phần
  Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung.

  Xem Thêm: Chiến lược kinh doanh sản phẩm phân bón trên thị trường Miền Trung - Tây Nguyên của Công Ty Cổ Phần Phân bón và hóa chất dầu khí Miền Trung
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chiến lược kinh doanh sản phẩm phân bón trên thị trường Miền Trung - Tây Nguyên của Công Ty Cổ Phần Phân bón và hóa chất dầu khí Miền Trung sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status