Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Đề tài chính sách tài chính đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong giai đoạn hiện nay

  VipCủ Đậu Đậu Củ Đậu Đậu Đang Ngoại tuyến (992 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đề tài chính sách tài chính đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong giai đoạn hiện nay

  2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu.
  Hệ thống hóa cơ sở lý luận về hoạt động tài chính của doanh nghiệp có
  vốn đầu tư nước ngoài và tác động của việc hoạch định và hoàn thiện chính sách
  tài chính đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong quá trình chuyển
  sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
  - Nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước trên thế giới trong việc ban
  hành chính sách tài chính cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đặc
  biệt là các nước có môi trường đầu tư giống Việt Nam, từ đó rút ra những bài
  học vận dụng cho Việt Nam.
  - Khảo sát quá trình hình thành và xây dựng chính sách tài chính đối với
  các doanh nghiệp có vốn FDI ở Việt Nam trên cơ sở đó đưa ra những đánh
  giá về tác động của các chính sách đó tới môi trường kinh doanh của các doanh
  nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.
  - Đề xuất được những quan điểm mang tính định hướng và những giải
  pháp cụ thể nhằm tiếp tục hoàn thiện chính sách tài chính cho các doanh nghiệp
  có vốn đầu tư nước ngoài trong thời kỳ hội nhập.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
  Luận án chỉ tập trung nghiên cứu, phân tích trên những vấn đề lý luận và
  thực tiễn về chính sách tài chính đối với hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh
  nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở tầm vĩ mô, không nghiên cứu cụ thể từng doanh
  nghiệp.
  Về thời gian, luận án tập trung vào những chính sách tài chính ở Việt
  Nam đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kể từ khi thực hiện chính
  sách đổi mới cho tới nay và đặc biệt tập trung thực tiễn các năm từ 2000-2011
  và xây dựng mô hình quản lý Nhà nước về chính sách tài chính cho doanh
  nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong giai đoạn tiếp theo.
  4. Phương pháp nghiên cứu.
  Trên quan điểm đường lối của Đảng và Nhà nước ta, luận án sử dụng các
  phương pháp chủ yếu sau đây trong nghiên cứu:
  - Duy vật biện chứng,duy vật lịch sử.
  - Khảo sát, điều tra xã hội học.
  - Phương pháp so sánh,phân tích,tổng hợp, thống kê.
  - Phương pháp nghiên cứu lý thuyết, thực nghiệm, phi thực nghiệm.
  - Phương pháp chuyên gia.
  Ngoài ra luận án có sử dụng kết quả đã nghiên cứu được công bố trong và
  ngoài nước có liên quan đến đề tài.
  5. Đóng góp của luận án.
  - Luận án đóng góp vào lý luận quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp
  nói chung và hệ thống doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nói riêng.
  - Đưa ra khái niệm về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và chỉ rõ
  được những tác động của chính sách tài chính đối với doanh nghiệp có vốn đầu
  tư nước ngoài; chính sách tài chính trong việc huy động các nguồn vốn nước
  ngoài, từ đó đóng góp về lý luận quản lý tài chính công trong quản lý Nhà nước
  về kinh tế đối ngoại.
  - Mô tả, phân tích, đánh giá một cách hệ thống, toàn diện các quy định
  của pháp luật về tài chính đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, làm
  rõ thực trạng hạn chế, tồn tại.
  - Tập hợp, đưa ra một số kinh nghiệm tiêu biểu về hoàn thiện chính sách
  tài chính đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài từ nhiều quốc gia trên
  thế giới đặc biệt là các nước có môi trường đầu tư giống Việt nam.
  - Phân tích thực trạng tác động của các chính sách tài chính đến hoạt động
  của các doanh nghiệp có vốn FDI trong thời gian qua.
  - Đề xuất một số quan điểm và giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện chính
  sách về vốn, thuế, giá, và các khoản thu khác đối với doanh nghiệp có vốn đầu
  tư nước ngoài.
  6.Tổng quan tình hình nghiên cứu.

  Xem Thêm: Đề tài chính sách tài chính đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong giai đoạn hiện nay
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đề tài chính sách tài chính đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong giai đoạn hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status