Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp chuyển dịch cơ cấu lao động tỉnh Hà Tĩnh

  VipCủ Đậu Đậu Củ Đậu Đậu Đang Ngoại tuyến (992 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp chuyển dịch cơ cấu lao động tỉnh Hà Tĩnh

  Luận văn sẽ ñược bảo vệtại Hội đồng chấm Luận văn tốt
  nghiệp Thạc sĩkinh tếhọp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 11
  tháng 12 năm 2011
  1. Mục tiêu và nội dung nghiên cứu
  - Mục tiêu
  + Làm rõ ñược lý luận vềchuyển dịch cơcấu kinh tếvà chuyển
  dịch cơcấu ngành kinh tế.
  + Chỉrõ những mặt mạnh và yếu kém cùng nguyên nhân của quá
  trình chuyển dịch cơcấu ngành kinh tế.
  + Kiến nghị ñược các giải pháp thúc ñẩy chuyển dịch cơ cấu
  ngành kinh tếcho tỉnh trong giai ñoạn tiếp theo.
  - Nội dung
  + Hệthống cơsởlý luận vềcơcấu kinh tế, chuyển dịch cơcấu
  kinh tếvà chuyển dịch cơcấu ngành kinh tế.
  + Phân tích, ñánh giá thực trạng chuyển dịch cơcấu ngành kinh
  tế, cơcấu nội bộcác ngành kinh tếtrên ñịa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
  + Đề xuất quan ñiểm, ñịnh hướng và giải pháp nhằm thúc ñẩy
  chuyển dịch cơcấu ngành kinh tếtrên ñịa bàn tỉnh Hà Tĩnh nhanh,
  hiệu quảvà bền vững trong giai ñoạn tiếp theo.
  2. Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu
  - Đối tượng: Đềtài nghiên cứu chuyển dịch cơcấu ngành kinh tế.
  - Phạm vi:
  + Đềtài chỉtập trung nghiên cứu nội dung chuyển dịch cơcấu
  ngành kinh tế.
  +Vềkhông gian ñược giới hạn trong tỉnh Hà Tĩnh.
  + Đềtài lấy từmốc thời gian từnăm 2006 ñến 2010 ñể ñánh giá
  thực trạng từ ñó nghiên cứu phương hướng chuyển dịch cơcấu kinh
  tếtrong những năm tiếp theo.
  - Phương pháp nghiên cứu:
  Đềtài sửdụng các phương pháp chủyếu nhưphương pháp duy
  vật biện chứng; duy vật lịch sửcủa chủnghĩa Macxit; phương pháp
  so sánh, phương pháp phân tích hệ thống, phương pháp thống kê,
  phương pháp chuyên gia và các phương pháp khác .; trong tính toán
  sửdụng giá thực tếvà giá so sánh.
  3. Những đóng góp của đề tài
  - Tổng hợp một số vấn ñề lý luận cơ bản về cơ cấu kinh tế,
  chuyển dịch cơcấu kinh tếvà chuyển dịch cơcấu ngành kinh tế.
  - Đánh giá cơ cấu ngành kinh tế của tỉnh mang tính khoa học,
  toàn diện và thực tiễn.
  - Đềtài ñã ñưa ra các quan ñiểm, giải pháp mang tính toàn diện,
  ñột phá cho sựchuyển dịch cơcấu ngành kinh tế.
  - Góp phần cung cấp có cơsở, căn cứtrong việc xây dựng và chỉ
  ñạo thực hiện chuyển dịch cơcấu ngành kinh tếcho các cấp của ñịa
  phương.
  4. Cấu trúc đề tài
  Chương 1: Lý luận chung vềchuyển dịch cơcấu kinh tế.
  Chương 2: Thực trạng chuyển dịch cơcấu kinh tếngành tỉnh Hà
  Tĩnh.
  Chương 3: Quan ñiểm và giải pháp thúc ñẩy chuyển dịch cơcấu
  kinh tếngành tỉnh Hà Tĩnh những năm tiếp theo.

  Xem Thêm: Giải pháp chuyển dịch cơ cấu lao động tỉnh Hà Tĩnh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp chuyển dịch cơ cấu lao động tỉnh Hà Tĩnh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status