Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoạch định chiến lược tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng C.P

  VipCủ Đậu Đậu Củ Đậu Đậu Đang Ngoại tuyến (992 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoạch định chiến lược tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng C.P

  Luận văn đã được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt
  nghiệp thạc sĩ Quản trị Kinh doanhhọp tại Đại học Đà Nẵng ngày
  23 tháng 12 năm 2012.
  1. Lý do chọn đề tài:
  Công ty muốn tồn tại và phát triển lâu bền cần phải có nhiều nội
  dung và phương pháp quản lý. Trong đó nội dung xây dựng chiến
  lược cũng như thực hiện chiến lược doanh nghiệp là một công việc
  mới mẻ đối với công ty.
  Cần phải có một chiến lược đúng đắn được xây dựng một cách
  khoa học, từ đó cụ thể hóa thành những chương trình mục tiêu ngắn
  hạn hàng năm thay thế cho việc chỉ xây dựng kế hoạch hàng năm
  đơn thuần như hiện nay sẽ giúp cho công ty có định hướng chủ động,
  khai thác được các thế mạnh và cơ hội, sử dụng có hiệu quả hơn các
  nguồn lực, nâng cao khả năng cạnh tranh, tăng giá trị công ty.
  Với những ý nghĩa đó, tác giả luận văn chọn đề tài: “Hoạch
  định chiến lược tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng C.P”.
  2. Mục đích nghiên cứu:
  Đề tài nghiên cứu những vấn đề lý luận dựa trên nguyên tắc phát
  huy tối đa các nguồn lực và năng lực cốt lõi nhằm hoạch định chiến
  lược kinh doanh cho Công ty cổ phần đầu tư và xây dựngC.P.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
  Đối tượng nghiên cứu của luận văn là Công ty cổ phần đầu tư và
  xây dựng C.P. Phạm vi nghiên cứu đề tài giới hạn nghiên cứu xây
  dựng chiến lược cấp Công ty tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng
  C.P trong giai đoạn 2012 -2016.
  4. Phương pháp nghiên cứu:
  Sử dụng phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp phân
  tích tổng hợp, phương pháp thống kê toán, phương pháp chuyên
  gia
  5. Kết cấu của luận văn:
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn bao gồm ba chương:
  Chương I: Lý luận cơ bản về chiến lược và hoạch định chiến
  lược.
  Chương II: Thực trạng hoạt động kinh doanh và chiến lược kinh
  doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng C.P.
  Chương III: Hoạch định chiến lược phát triển tại Công ty Cổ
  phần Đầu tư và Xây dựng C.P (2012-2016).
  6. Tổng quan tài liệu về chiến lược công ty
  Khái niệm “chiến lược” có từ thời Hy lạp cổ đại. Thuật ngữ này
  vốn có nguồn gốc sâu xa từ quân sự. Nó chính là kỹ năng khai thác
  các lực lượng quân sự và tạo dựng hệ thống thống trị toàn cục để có
  thể đè bẹp đối thủ hoặc có thể dẫn dắt thế trận và đưa đối thủ vào
  trận địa thuận lợi cho việc triển khai các khả năng của mình.
  Có nhiều định nghĩa chiến lược, mỗi định nghĩa có ít nhiều điểm
  khác nhau tùy thuộc vào quan niệm của mỗi tác giả.
  Theo Michael Porter: “Chiến lược là nghệ thuật xây dựng các
  lợi thế cạnh tranh vững chắc để phòng thủ”.
  Theo định nghĩa chiến lược với 5 chữ P của mình Mintzberg
  khái quát các khía cạnh của quản trị chiến lược như sau:
  Kế hoạch (Plan): Chuỗicác hành động đã dự định một cách nhất
  quán.
  Mô thức (Partern): Sự kiên định hành vi theo thời gian, có thể là
  dự định hay không dự định.
  Vị thế (Position): Phù hợp giữa tổ chức và môi trường của nó.
  Quan niệm (Perspective): Cách thức để nhận thức sâu sắcvề thế
  giới.
  Thủ thuật (Ploy): Cách thức cụ thể để đánh lừa đối thủ.
  Từ khi thành lập đến nay, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng
  C.P chưa nhận thức sâu sắc về nội dung xây dựng chiến lược cũng
  như thực hiện chiến lược doanh nghiệp là một công việc mới mẻ đối
  với công ty và cũng chưa có công trình nghiên cứu về “Hoạch định
  chiến lược tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng C.P”.

  Xem Thêm: Hoạch định chiến lược tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng C.P
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoạch định chiến lược tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng C.P sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status