Dạo qua vài 4rum nước ngoài thì thấy họ chia sẻ lịch cập nhật như sau, mình xin chia sẻ lại:


Đợt 1: Tháng 3 năm 2014 (14/3 -> 25/3)

Đợt 2: Tháng 6 năm 2014 (01/6 - 14/6)

Đợt 3: Tháng 9 năm 2014 (15/9 - 30/9)

Đợt 4: Tháng 12 năm 2014 (10/12 - 26/12)

Nguyên Bản !

1. March 2014 (14 March – 25 March)
2. June 2014 (1 June – 14 June)
3. September 2014 (15 September – 30 September)
4. December 2014 (10 December – 26 December)
Bài viết có tham khảo tại digitalpoint.

Các Bạn Có Để Ý Từ Ngày 13 - 03 - 2014 đã có biến động về pr

VD : diễn đàn qbw từ 5 xuống pr 3

Và Hôm Nay ngày 20 - 03 - 2014

Qbw tiếp tục tụt xuống pr 0

Liệu Có Điều Gì Sảy Ra Tiếp Không Các Bạn :yy51::yy51::yy51:
Ngày 25 Thì Sao


Cùng dự đoán nếu mà đúng lịch xem em [URLdf="http://ndfloodinfo.com"]diễn đàn rao vặt[/URLdf] ndf lên pr mấy nhé các thánh :yy10::yy10::yy10:

Nguồn : chỉ là [URLdf="http://ndfloodinfo.com/threads/48226-du-doan-lich-cap-nhat-pagerank-2014.html"]Dự đoán lịch cập nhật pagerank 2014[/URLdf] thôi nhé các bạn !