Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Quản lý nhà nước đối với tổng công ty 90-91 theo hướng hình thành tập đoàn kinh tế

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý nhà nước đối với tổng công ty 90-91 theo hướng hình thành tập đoàn kinh tế

  LUẬN ÁN TIẾN SĨ HÀNH CHÍNH
  NĂM 2011

  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài

  Thực hiện đổi mới, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN trong xu thế hội nhập quốc tế, việc tạo lập và phát triển các TCT, TĐKT lớn có đủ tiềm lực cạnh trạnh cả thị trường trong và ngoài nước là mục tiêu chiến lược của nhà nước Viêt Nam. Đảng và Nhà nước coi đây là chủ trương lớn trong đường lối kinh tế đất nước. Trong quá trình xây dựng các TCT, TĐKT mạnh quản lý nhà nước có vai trò quyết định. Quản lý nhà nước tạo ra các chuẩn mực pháp lý, các điều kiện, tiền đề . để các DNNN phát triển thành những TĐKT có tiềm lực đủ mạnh, đóng vai trò nòng cốt, chủ đạo cho nền kinh tế. Thực hiện mục tiêu đó đòi hỏi không ngừng hoàn thiện, đổi mới quản lý nhà nước đối với các TCT 90 - 91 nói chung trong đó có các TCT 90 – 91 và TĐKT nhà nước. Đây là vấn đề mới, vừa làm vừa hoàn thiện ở Việt Nam. Vì vậy, việc nghiên cứu một cách hệ thống toàn diện và cụ thể cả lý luận và thực tiễn quản lý nhà nước đối với các DNNN theo hướng hình thành các TĐKT mạnh là đòi hỏi bức xúc hiện nay của công cuộc đổi mới quản lý hành chính nhà nước về kinh tế, cải cách hành chính công.
  Là cán bộ nhiều năm làm công tác quản lý ở các TCT 90 – 91, đã tiếp cận nhiều với thực tế và có những kinh nghiệm nhất định tôi chọn vấn đề “Quản lý nhà nước đối với TCT 90 – 91 theo hướng hình thành TĐKT” làm đề tài luận án tiến sỹ quản lý hành chính công. Việc nghiên cứu đề tài một mặt giải quyết được những vấn đề bức xúc đặt ra hiện nay ở nước ta, phù hợp với chuyên ngành quản lý hành chính công, đặc biệt cho phép kết hợp lý luận học tập, nghiên cứu với hoạt động thực tiễn của bản thân.
  2. Mục đích nghiên cứu
  - Hệ thống hóa có bổ sung và hoàn thiện cơ sở khoa học QLNN đối với TCT 90 – 91 theo hướng hình thành TĐKT.
  - Phân tích thực trạng hình thành và hoạt động của các TCT 90 – 91 theo
  hướng hình thành TĐKT đặc biệt là thực trạng QLNN đối với TCT 90 – 91 theo hướng hình thành TĐKT ở Việt Nam. Qua đó, chỉ ra những vấn đề bức xúc cần xử lý trong việc hoàn thiện QLNN đối với TCT 90 – 91 theo hướng hình thành
  TĐKT.
  - Đề xuất phương hướng hệ thống giải pháp cũng như các điều kiện thực hiện giải pháp hoàn thiện QLNN đối với TCT 90 – 91 theo hướng hình thành
  TĐKT.
  3. Đi tượng và phạm vi nghiên cứu
  - Đi tượng nghiên cứu

  Đối tượng nghiên cứu của luận án là QLNN đối với TCT 90 – 91 theo hướng hình thành TĐKT
  - Phm vi nghiên cứu

  Luận án nghiên cứu ở tầm vĩ mô, chủ yếu tập trung vào chế độ, chính sách cơ chế, nội dung QLNN đối với TCT 90 – 91 theo hướng hình thành TĐKT
  trong phạm vi ở Việt Nam hiện nay.

  4. Pơng pháp nghiên cứu
  Trên cơ sở nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước ta, phương pháp luận duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, luận án sử dụng các phương pháp chủ yếu sau đây trong
  nghiên cứu:

  - Phân tích, đối chiếu, so sánh
  - Tổng hợp
  - Phân tổ
  - Khảo sát thực tế
  - Điều tra

  - Phân tích thống kê
  Ngoài ra luận án có sử dụng những kết quả nghiên cứu liên quan đến đề
  tài ở trong và ngoài nước đã công bố.


  Các điểm mới của Luận án là:
  1. Luận án xác định các điều kiện cần thiết để phát triển các TCT 90-91 thành TĐKT, bao gồm sự phát triển sản xuất đến trình độ xã hội hóa cao, nền kinh tế thị trường phát triển với cơ cấu thị trường tương đối hoàn thiện, môi trường pháp lý thuận lợi, quy mô vốn tích tụ đủ lớn và có các điều kiện về nguồn nhân lực, bộ máy quản lý và khoa học công nghệ.
  2. Để bảo đảm cho quá trình phát triển các TCT 90-91 thành các TĐKT một cách nhanh chóng, hiệu quả, đúng pháp luật, công khai trên cơ sở phát huy quyền tự chủ của các TCT, Nhà nước cần thực hiện vai trò của mình trên 2 giác độ: (a) với vai trò quản lý đối với nền kinh tế nói chung, Nhà nước xây dựng chiến lược, môi trường pháp lý, sử dụng các chính sách kinh tế vĩ mô để điều tiết, khuyến khích các TCT 90-91 phát triển thành TĐKT; (b) với tư cách chủ sở hữu, Nhà nước xây dựng các điều kiện, tiêu chí phát triển TCT 90-91 thành TĐKT, quy định các thủ tục hành chính, thẩm định, phê duyệt các đề án chuyển đổi mô hình, cấp vốn và cử đại diện quản lý trong các TĐKT.
  3. Trên cơ sở phân tích và đánh giá quá trình thí điểm chuyển đổi các TCT 90-91 thành TĐKT ở Việt Nam thời gian qua, Luận án đề xuất các giải pháp hoàn thiện QLNN đối với TCT 90-91 theo hướng hình thành các TĐKT, đặc biệt là:
  - Tạo dựng cơ sở pháp lý cho sự chuyển đổi; đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với các TĐKT và thay thế cơ chế giao vốn bằng cơ chế đầu tư tài chính của công ty mẹ vào các công ty con; ban hành các chính sách tạo điều kiện phát huy khả năng cạnh tranh của TĐKT, tạo cơ sở hạ tầng cần thiết và bảo đảm môi trường sinh thái, thông tin;
  - Đổi mới công tác tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ đại diện nhà nước trực tiếp quản lý TĐKT; hoàn thiện các quy định pháp lý về mối quan hệ giữa công ty mẹ và công ty con; đổi mới thủ tục hành chính cho quá trình chuyển đổi và đẩy mạnh công tác đào tạo, đào tạo lại đối với cán bộ quản lý TCT và các TĐKT.

  Xem Thêm: Quản lý nhà nước đối với tổng công ty 90-91 theo hướng hình thành tập đoàn kinh tế
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý nhà nước đối với tổng công ty 90-91 theo hướng hình thành tập đoàn kinh tế sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status