Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Một số đặc điểm dịch tễ học hội chứng não cấp nghi ngờ do vi rút Banna tại một số địa phương ở Việt Nam (FULL TEXT)

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số đặc điểm dịch tễ học hội chứng não cấp nghi ngờ do vi rút Banna tại một số địa phương ở Việt Nam (FULL TEXT)

  LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC
  NĂM 2014

  MỤC LỤC
  Nội dung
  Trang
  Trang phụ bìa
  ii
  Lời cảm ơn
  iii
  Lời cam đoan
  iv
  Mục lục
  v
  Danh mục chữ viết tắt
  viii
  Danh mục hình, bảng biểu
  ix
  ĐẶT VẤN ĐỀ
  1
  CHƯƠNG I – TỔNG QUAN 3
  1.1 Lịch sử hội chứng não cấp 3
  1.1.1 Trên thế giới 3
  1.1.2 Tại Việt Nam 6
  1.2 Dịch tễ học hội chứng não cấp do vi rút Banna 7
  1.2.1 Ổ chứa vi rút 7
  1.2.2 Véc tơ truyền vi rút Banna 7
  1.2.3 Khối cảm thụ 12
  1.3 Đặc điểm hình thái, cấu trúc vi rút Banna 13
  1.3.1 Đặc điểm hình thái 13
  1.3.2 Đặc điểm cấu trúc của vi rút Banna 15
  1.3.3 Cấu trúc genome của vi rút Banna 17
  1.3.4 Cấu trúc và chức năng các protein của vi rút Banna 17
  1.3.5 Phân loại và nguồn gốc vi rút Banna 19
  1.3.6 Sự sao chép của vi rút 21
  1.4 Đặc điểm hội chứng não cấp ở người do vi rút Banna 22
  1.4.1 Sinh bệnh học 22
  1.4.2 Đặc điểm lâm sàng 23
  1.4.3 Đáp ứng miễn dịch 24
  1.4.4 Điều trị và dự phòng bệnh 24
  1.5 Các phương pháp chẩn đoán phòng thí nghiệm 25
  1.5.1 Phương pháp phát hiện nhanh vi rút 25
  1.5.2 Phương pháp phân lập vi rút 26
  1.5.3 Phương pháp chẩn đoán huyết thanh học 27
  CHƯƠNG II - ĐỐI TƯỢNG, VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31
  2.1. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 31
  2.2. Đối tượng nghiên cứu 31
  2.3. Phương pháp nghiên cứu 33
  2.3.1. Thiết kế nghiên cứu 33
  2.3.2. Điều tra xác định các đặc điểm dịch tễ học bệnh nhân HCNC 33
  2.4 Vật liệu và kỹ thuật xét nghiệm trong phòng thí nghiệm 35
  2.4.1 Phương pháp xét nghiệm kháng thể bằng kỹ thuật miễn dịch enzyme gián tiếp phát hiện IgM kháng vi rút Banna – IgM INDIRECT ELISA 35
  2.4.2 Phương pháp phân lập vi rút 37
  2.5 Thống kê toán học và một số phần mềm tin sinh học sử dụng trong phân tích về đặc điểm phân tử của các chủng vi rút Banna 50
  2.5.1 Thống kê toán học 50
  2.5.2 Sử dụng các phần mềm tin sinh học 50
  2.6 Chấp thuận về đạo đức trong nghiên cứu y sinh 51
  2.7 Hạn chế khi thiết kế nghiên cứu 52

  CHƯƠNG III – KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
  53
  3.1 Mô tả một số đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng của bệnh nhân hội chứng não cấp nghi ngờ do vi rút Banna ở một số địa phương củaViệt Nam, 2002-2012 53
  3.1.1 Mô tả tỷ lệ số mắc của bệnh nhân hội chứng não cấp do vi rút Banna 53
  3.1.2 Đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân hội chứng não cấp do vi rút Banna 58
  3.2 Xác định tỷ lệ nhiễm vi rút Banna trong quần thể muỗi thu thập ở một số địa phương ở Việt Nam 64
  3.2.1 Kết quả thu thập muỗi trong các năm 2001-2011 64
  3.2.2 Kết quả phân lập vi rút Banna từ các mẫu muỗi thu thập 68
  3.3 Một số đặc điểm sinh học phân tử của vi rút Banna phân lập được ở Việt Nam 75
  3.3.1 Phân bố vi rút Banna ở Việt Nam 75
  3.3.2 Đặc điểm dịch tễ học vi rút Banna ở Việt Nam 77
  3.3.3 Kết quả giải trình tự nucleotide của vùng gen mã hóa số 12 82
  3.3.4 Đặc điểm các acid amin thay thế của vùng gen mã hóa số 12 84
  CHƯƠNG IV – BÀN LUẬN 86
  4.1 Mô tả một số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng hội chứng não cấp nghi ngờ do vi rút Banna ở một số địa phương của Việt Nam, 2002 - 2012 86
  4.2 Xác định tỷ lệ nhiễm vi rút Banna trong quần thể muỗi thu thập ở một số địa phương ở Việt Nam 97
  4.3 Xác định một số đặc điểm sinh học phân tử của vi rút Banna phân lập được ở Việt Nam 102
  KẾT LUẬN 108
  KIẾN NGHỊ 111
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ 112
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 114
  PHỤ LỤC 129


  ĐẶT VẤN ĐỀ
  Hội chứng não cấp (HCNC) do rất nhiều nguyên nhân khác nhau trong đó vi rút là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây HCNC bao gồm các nhóm vi rút lây truyền trực tiếp như vi rút Nipah, vi rút đường ruột ., nhóm vi rút do côn trùng truyền như vi rút viêm não Nhật Bản (VNNB), vi rút viêm não Nga xuân hạ, vi rút viêm não ngựa miền Đông . và nhóm vi rút tiềm ẩn là một số type vi rút Herpes simplex [6],[12],[17] [29],[66],[94]. HCNC do vi rút không có thuốc điều trị đặc hiệu (trừ vi rút Herpes simplex), nên bệnh thường có tỷ lệ tử vong cao và di chứng thần kinh nặng nề. Biện pháp phòng chống có hiệu quả hiện nay là sử dụng vắc xin hoặc cắt đường truyền dịch tễ như diệt véc tơ, loại trừ yếu tố tiếp xúc trực tiếp với vi rút [3],[31],[43],[49],[57],[65],[89],[97]. Hiện nay đã xác định được khoảng 100 loại vi rút khác nhau gây HCNC, trong số này vi rút Banna là tác nhân vi rút mới phát hiện được cho là nguyên nhân gây HCNC ở một số nước châu Á như Việt Nam, Trung Quốc [26],[27],[29],[32],[33],[72],[74],[ 99].
  Vi rút Banna thuộc chi Seadornavirus, họ Reoviridae, là vi rút có vật liệu di truyền là ARN sợi kép gồm có 12 phân đoạn. Chủng vi rút Banna đầu tiên phân lập được từ dịch não tủy của bệnh nhân có HCNC và từ máu bệnh nhân sốt không rõ nguyên nhân viêm não ở tỉnh Yunnan, Trung Quốc sau đó cũng phân lập được ở các vùng khác nhau từ bệnh nhân, từ muỗi ở Trung Quốc, Indonesia và Việt Nam . [19],[44],[47],[50],[83].
  Ở Việt Nam, chủng vi rút đầu tiên phân lập được từ bệnh nhân ở miền Bắc (tỉnh Thanh Hóa) năm 2003 và Tây Nguyên (tỉnh Gia Lai) năm 2005. Nghiên cứu hồi cứu xác định vi rút Banna đã được phân lập từ muỗi Culex tại hai tỉnh Hà Tây (nay thuộc Hà Nội) và tỉnh Quảng Bình năm 2002 [19],[21],[83]. Việc ghi nhận vi rút Banna được phát hiện trên muỗi Culex đồng thời cũng là loại véc tơ truyền bệnh viêm não Nhật Bản ở Việt Nam cho thấy việc nghiên cứu sâu về một số đặc điểm lâm sàng, dịch tễ sinh học phân tử, huyết thanh học và véc tơ truyền bệnh của vi rút Banna là rất cần thiết. Để góp phần vào việc giám sát, chẩn đoán, điều trị và dự phòng HCNC nghi ngờ do vi rút Banna gây ra, nghiên cứu đề tài “Một số đặc điểm dịch tễ học hội chứng não cấp nghi ngờ do vi rút Banna tại một số địa phương ở Việt Nam” được thực hiện với ba mục tiêu cụ thể như sau:
  1. Mô tả một số đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng hội chứng não cấp nghi ngờ do vi rút Banna ở một số địa phương của Việt Nam, 2002 – 2012.
  2. Xác định tỷ lệ nhiễm vi rút Banna trong quần thể muỗi thu thập ở một số địa phương Việt Nam.
  3. Xác định một số đặc điểm sinh học phân tử của vi rút Banna phân lập được ở Việt Nam.

  TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
  1. Xét nghiệm 717 mẫu dịch não tủy của bệnh nhân Hội chứng não cấp (HCNC) nghi ngờ do vi rút (đã loại trừ căn nguyên vi rút VNNB, ECHO 30 và herpes simplex type 1 và type 4 trong số 1.285 mẫu dịch não tủy), tỷ lệ dương tính với kháng nguyên vi rút Banna là 13,83% – 35,83 % tùy từng tỉnh/thành phố. Các trường hợp bị HCNC nghi ngờ do vi rút Banna tập trung chủ yếu trong các tháng 5, 6, 7 và 8; Tỷ lệ dương tính với kháng nguyên vi rút Banna khác nhau theo các nhóm tuổi, thấp nhất là nhóm < 1 tuổi (5,98 %), cao nhất là nhóm ≥ 15 tuổi (28,26%) và ở nam cao hơn ở nữ.
  2. Điều tra hồi cứu bệnh án của các trường hợp HCNC được xác định nguyên nhân, kết quả cho thấy triệu chứng thóp phồng, cứng gáy và dấu hiệu Kernig là đặc điểm lâm sàng có thể phân biệt với bệnh nhân HCNC do vi rút ECHO30 và vi rút VNNB. Đặc biệt triệu chứng thóp phồng chỉ có chủ yếu ở bệnh nhân HCNC do Banna vi rút gây ra (23,3%). Thời gian điều trị trung bình của HCNC do vi rút Banna là 13,5 ngày. Tỷ lệ tử vong HCNC do vi rút Banna là 14,6%.
  3. Có 46 chủng vi rút Banna được phân lập từ 1.091 mẫu muỗi, xác định 8/21 loài muỗi thu thập được đã phân lập được vi rút Banna, tỷ lệ phân lập được vi rút Banna từ muỗi là 4,22% (46/1.091), dao động trong khoảng 1,61% - 16,67% giữa các khu vực (miền Bắc, Trung, Nam và Tây Nguyên).
  4. Có 5 chủng vi rút Banna phân lập từ người, từ muỗi và từ lợn được giải trình tự vùng gen mã hóa phân đoạn số 12 để đăng ký trong ngân hàng gen quốc tế và đã được cấp mã số là AB773281, AB773282, AB773283, AB773284 và AB773285.
  5. Phân tích đặc điểm sinh học phân tử các chủng vi rút Banna phân lập từ người, từ lợn và muỗi ở Việt Nam 2002 - 2005 dựa trên trình tự nucleotide vùng gen số 12, xác định chúng là các chủng vi rút nội địa, không phải là các chủng vi rút xâm nhập.

  Xem Thêm: Một số đặc điểm dịch tễ học hội chứng não cấp nghi ngờ do vi rút Banna tại một số địa phương ở Việt Nam (FULL TEXT)
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số đặc điểm dịch tễ học hội chứng não cấp nghi ngờ do vi rút Banna tại một số địa phương ở Việt Nam (FULL TEXT) sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status