Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu một số yếu tố chính tác động đến hiệu quả kinh doanh của đại lý vật liệu xây dựng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu một số yếu tố chính tác động đến hiệu quả kinh doanh của đại lý vật liệu xây dựng

  MỤC LỤC

  Lời cảm ơn
  Tóm tắt
  Mục lục
  Danh mục bảng
  Danh mục hình
  Danh mục các từ viết tắt

  Chương 1. Tổng quan 1
  1.1 Lịch sử ngành nghiên cứu 1
  1.2 Lý do nghiên cứu .2
  1.3 Mục tiêu nghiên cứu .4
  1.4 Phạm vi và phương pháp nghiên cứu .5
  1.5 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài .5
  1.5.1 Về mặt lý thuyết .5
  1.5.2 Về mặt thực tiễn 6
  1.6 Cấu trúc luận văn 6

  Chương 2. Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu .7
  2.1 Giới thiệu .7
  2.2 Các thuật ngữ, khái niệm 7
  2.2.1 Chất lượng mối quan hệ (Relationship quality) 8
  2.2.2 Chất lượng sản phẩm (Product quality) .8
  2.2.3 Thực hiện giao hàng (Delivery performance) .8
  2.2.4 Hỗ trợ dịch vụ (Service support) .9
  2.2.5 Quan hệ công việc (Personal interaction) .10
  2.2.6 Giá trị quan hệ (Relationship value) .10
  2.2.7 Niềm tin (Trust) .12
  2.2.8 Sự thích nghi (Adaptation) 12
  2.2.9 Thông tin (Conmunication) .12
  2.2.10 Sự hợp tác (Cooperation) 12
  2.2.11 Sự cam kết (Commitment) 13
  2.2.12 Sự hài lòng (Satisfaction) 13
  2.2.13 Giảm thiểu chủ nghĩa cơ hội (Minimal opportunism) .13
  2.3 Các mô hình lý thuyết 14
  2.3.1 Mô hình đo lường chất lượng Ulaga & Eggert (2006) 14
  2.3.2 Mô hình nhận thức của Fynes & ctg (2005) .16
  2.3.3 Mô hình Nguyen & ctg (2004) 17
  2.4 Mô hình nghiên cứu và các giả thuyết 18
  2.4.1 Mô hình nghiên cứu 18
  2.4.2 Các giả thuyết nghiên cứu 19
  2.5 Tóm tắc 20

  Chương 3. Thiết kế nghiên cứu 21
  3.1 Giới thiệu .21
  3.2 Thiết kế nghiên cứu .21
  3.2.1 Nghiên cứu định tính .21
  3.2.2 Nghiên cứu định lượng 23
  3.3 Các thang đo .27
  3.3.1 Các thang đo tác động đến Mức độ hài lòng (SAT) .27
  3.3.2 Thang đo mức độ hài lòng (Satisfaction) 29
  3.3.3. Thang đo hiệu quả kinh doanh (Business Performance) .29
  3.5 Tóm tắt .29

  Chương 4. Phân tích kết quả khảo sát .31
  4.1 Giới thiệu .31
  4.2 Đặc điểm của mẫu khảo sát .31
  4.3 Kiểm định các mô hình đo lường .32
  4.3.1 Các thang đo (chất lượng quan hệ) tác động đến Mức độ hài lòng 32
  4.3.2 Thang đo Mức độ hài lòng (SAT) .37
  4.3.3 Thang đo Hiệu quả kinh doanh (BP) .38
  4.4 Kiểm định mô hình và giả thuyết nghiên cứu .39
  4.4.1 Mô hình ảnh hưởng các yếu tố chính đến Hài lòng (SAT) .39
  4.4.2 Mô hình ảnh hưởng Hài lòng (SAT) đến Hiệu quả kinh doanh (BP) .44
  4.5 Phân tích Chất lượng quan hệ (RQ), Mức độ hài lòng (SAT), Hiệu quả kinh
  doanh (BP) 46
  4.5.1 Phân tích các yếu tố tạo nên mức độ hài lòng (SAT) của đại lý .46
  4.5.2 Phân tích mức độ hài lòng (SAT) và hiệu quả kinh doanh (BP) 50
  4.6 Tóm tắt .53

  Chương 5. Kết luận và kiến nghị .54
  5.1 Giới thiệu .54
  5.2 Bàn luận về kết quả nghiên cứu 54
  5.3 Đóng góp của nghiên cứu .56
  5.4 Kết luận và đề nghị nghiên cứu tiếp theo 56
  5.5 Hạn chế của nghiên cứu .57
  5.6 Gợi ý chính sách kinh doanh 57

  Tài liệu tham khảo
  Phụ lục


  DANH MỤC HÌNH

  Hình 1.1 Các nhà sản xuất gạch ốp lát tại Việt Nam 3
  Hình 2.1 Mô hình của Ulaga & Eggert (2006) .15
  Hình 2.2 Mô hình nhận thức của Fynes, De Burca & Voss (2005) 16
  Hình 2.3 Mô hình của Nguyen, Barrett & Nguyen (2004) .17
  Hình 2.4 Mô hình nghiên cứu đề nghị 19
  Hình 3.1 Quy trình nghiên cứu .22
  Đồ thị 4.1 Giá trị quan hệ 47
  Đồ thị 4.2 Quan hệ công việc 47
  Đồ thị 4.3 Hỗ trợ dịch vụ .48
  Đồ thị 4.4 Giao hàng .49
  Đồ thị 4.5 Hỗ trợ sản phẩm .49
  Đồ thị 4.6 So sánh các yếu tố tác động Mức độ hài lòng .50
  Đồ thị 4.7 Mức độ hài lòng & Hiệu quả kinh doanh .51
  Đồ thị 4.8 Mức độ hài lòng .51
  Đồ thị 4.9 Hiệu quả kinh doanh 52

  DANH MỤC BẢNG

  Bảng 3.1 Số lượng đại lý (CHCT) khảo sát .23
  Bảng 4.1 Kiểm định các thang đo lý thuyết bằng Cronbach’s Alpha 33
  Bảng 4.2 Kết quả EFA thang đo các yếu tố (chất lượng quan hệ) tác động đến Mức
  độ hài lòng của đại lý (CHCT) 34
  Bảng 4.3 Kết quả phân tích nhân tố EFA các biến độc lập .35
  Bảng 4.4 Kết quả phân tích nhân tố EFA các biến phụ thuộc 37
  Bảng 4.5 Ma trận dạng thức biến phụ thuộc 38
  Bảng 4.6 Ma trận thành phần biến phụ thuộc .38
  Bảng 4.7 Kết quả phân tích nhân tố EFA các biến phụ thuộc 39
  Bảng 4.8 Ma trận dạng thức biến phụ thuộc 39
  Bảng 4.9 Ma trận thành phần biến phụ thuộc .39
  Bảng 4.10 Bảng tóm tắc mô hình hồi qui 40
  Bảng 4.11 Bảng tóm tắc hệ số hồi qui .41
  Bảng 4.12 Bảng tóm tắc hệ số hồi qui .41
  Bảng 4.13 Kiểm định One-Sample Kolmogrov-Smirnov 44
  Bảng 4.14 Bảng tóm tắc hệ số hồi qui .45
  Bảng 4.15 Kiểm định One-Sample Kolmogrov-Smirnov 46
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT  Từ tiếng Anh được viết tắt
  (nếu có) Nghĩa tiếng Việt
  BP Business Performance Hiệu quả kinh doanh
  ĐT Đồng Tâm
  D Delivery Giao hàng
  CHCT Cửa hàng cộng tác
  Ctg Các tác giả
  Item Item Biến quan sát
  KD Kinh doanh
  MĐ Mỹ Đức
  PS Product suport Hỗ trợ sản phẩm
  PI Personal Interaction Quan hệ công việc
  RV Relationship Value Giá trị quan hệ
  SPSS
  Statistical Package for Social
  Sciences
  Phần mềm SPSS
  (Thống kê trong khoa học xã hội)
  SS Service Suport Hỗ trợ dịch vụ
  SAT Satisfaction Mức độ hài lòng
  VLXD Vật liệu xây dựng
  WH Whitehorse

  Xem Thêm: Nghiên cứu một số yếu tố chính tác động đến hiệu quả kinh doanh của đại lý vật liệu xây dựng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu một số yếu tố chính tác động đến hiệu quả kinh doanh của đại lý vật liệu xây dựng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status