Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Những giải pháp giảm thiểu rủi ro kinh doanh cho các doanh nghiệp Hà Nội trong quá trình hội nhập ki

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Những giải pháp giảm thiểu rủi ro kinh doanh cho các doanh nghiệp Hà Nội trong quá trình hội nhập ki

  Lời mở đầu

  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Trong nền kinh tế thị trường mang tính toàn cầu và hội nhập quốc tế, các
  doanh nghiệp ngày càng có một vị trí to lớn trong sự nghiệp phát triển của mọi
  quốc gia. Sự thành bại của các doanh nghiệp góp phần tác động nhất định đến
  sự thành bại của nhà nước, do đó nếu doanh nghiệp gặp rủi ro sẽ đem đến các
  rủi ro chung cho nền kinh tế. Rủi ro là điều khó tránh khỏi nhưng lại cần phải
  hạn chế khắc phục. Đề tài: "Những giải pháp giảm thiểu rủi ro kinh doanh
  cho các doanh nghiệp Hà Nội trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế"
  thực sự trở nên cấp thiết cả về lý luận cũng như thực tiễn. Đề tài hy vọng sẽ
  góp phần nhỏ vào việc giải quyết vấn đề khó khăn đặt ra nói trên.
  a. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước.
  Đối với các nước TBCN rủi ro là tai họa của bản thân mỗi doanh nghiệp,
  việc nghiên cứu rủi ro và các biện pháp giảm thiểu rủi ro chủ yếu do các
  doanh nghiệp tự nhận thức và tự đối phó là chủ yếu. ở quy mô xã hội việc
  nghiên cứu các biện pháp phòng ngừa rủi ro do đó chưa được chú ý thỏa đáng.
  Chỉ từ những năm 70 của thế kỷ XX khi rủi ro đã trở thành hiện tượng phổ
  biến có nguy cơ hệ thống thì việc nghiên cứu mới được các chính phủ và các
  doanh nghiệp cùng quan tâm và đang trên đà phát triển.
  Đối với Châu Âu vấn đề nghiên cứu các giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro
  trong kinh doanh đã được đặt ra đầu tiên trong ngành hàng hải những năm 70
  của thế kỷ XX tương ứng với hàng loạt hiểm họa của các doanh nghiệp vận tải
  biển. Điển hình là các hợp đồng bảo hiểm của hãng LLoyd's đã đưa ra một số
  nguyên tắc bảo hiểm và một số khái niệm về dịch vụ bảo hiểm trong hoạt
  động kinh doanh bảo hiểm của mình mà ngày nay những khởi xướng đó về
  bảo hiểm rủi ro vẫn còn giá trị. Rất nhiều hãng bảo hiểm mới thuộc rất nhiều
  lĩnh vực và ngành nghề đã nở rộ trong những năm gần đây. Các công trình ấn
  phẩm cũng được nhiều nước công bố, nhưng chủ yếu đi vào từng lĩnh vực
  chuyên doanh hẹp của các ngành bảo hiểm (tài chính, ngân hàng, nhân thọ, cá
  nhân v.v )
  ở Việt Nam, quản lý rủi ro chỉ mới đặt ra trong khoảng hai chục năm lại
  đây mà hoạt động nổi bật cũng chỉ là các công ty kinh doanh bảo hiểm. Việc
  đưa quản lý rủi ro vào thành một chức năng trong quản lý kinh doanh của
  doanh nghiệp còn rất hạn chế, nếu có cũng chỉ ở mức xử lý những rủi ro đã
  xảy ra là chính, còn việc nghiên cứu lý luận và đề ra các giải pháp mang tính
  nguyên tắc hầu như chưa được xem xét. Các tư liệu (sách vở, giáo trình,
  chuyên khảo) còn quá ít và cũng chưa có tính hệ thống.
  b. Sự cần thiết phải tiến hành nghiên cứu.
  Từ sau Đại hội VI của Đảng, tăng trưởng kinh tế của Thành phố Hà Nội
  đã đạt tốc độ khá cao và liên tục, đời sống nhân dân không ngừng được cải
  thiện. Đạt được thành tích như vậy là do nhiều nguyên nhân, trong đó có
  nguyên nhân là: Thành phố đã chủ động, năng động và vận dụng sáng tạo các
  quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước để đề ra những chủ trương sát
  đúng, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của thành phố trong từng giai đoạn cụ
  thể; do những chuyển biến trong tư duy kinh tế và sự cố gắng của mọi cấp,
  ngành của thành phố.
  Trong tình hình hội nhập kinh tế quốc tế các doanh nghiệp trên địa bàn
  Hà Nội mặc dù đã tăng trưởng mạnh mẽ cả về số lượng lẫn chất lượng, song
  còn phải đối mặt với những nguy cơ có thể gây ra rủi ro như pháp luật, thị
  trường, năng lực quản lý làm ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến hiệu
  quả kinh tế - xã hội của các doanh nghiệp, thậm chí nó còn có thể dẫn đến sự
  phá sản. Nhưng các tri thức về rủi ro và quản lý rủi ro còn là một mảng trống
  lớn, đặc biệt là đối với các chủ doanh nghiệp, những người trực tiếp đối đầu
  với các rủi ro thì lại càng hạn chế. Trong nước cho đến nay chưa có một tài
  liệu chuyên sâu có tính hệ thống nào về rủi ro và quản lý rủi ro dành cho các
  doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội. Do đó việc nghiên cứu đề tài đặt ra là hết
  sức bức thiết cả về lý luận cũng như thực tế.
  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
  - Xác định cơ sở khoa học của việc quản lý rủi ro trong hoạt động kinh
  doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội.
  - Đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm hạn chế và giảm thiểu rủi ro
  trong kinh doanh cho các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội trong quá trình
  hội nhập kinh tế quốc tế của giai đoạn tới (2006 - 2010).
  3. Đối tượng nghiên cứu
  Làm rõ cơ sở khoa học của khái niệm rủi ro và quản lý rủi ro của các
  doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội. Đánh giá thực trạng hoạt động quản lý rủi
  ro của các doanh nghiệp trong thời gian vừa qua, từ đó đề xuất các kiến nghị
  với nhà nước, với thành phố và bản thân doanh nghiệp nhằm giảm thiểu rủi ro
  cho các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội trong giai đoạn tới (2006 - 2010).
  4. Phạm vi nghiên cứu
  Đề tài giới hạn trong việc nghiên cứu rủi ro và vấn đề quản lý rủi ro của
  các doanh nghiệp Hà Nội từ sau giai đoạn đổi mới 1990 đến nay và tìm kiếm
  các giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro cho các doanh nghiệp trên địa bàn Hà
  Nội trong giai đoạn tới (2006 - 2010).
  5. Phương pháp nghiên cứu
  Đề tài sử dụng kết hợp một số phương pháp nghiên cứu như: duy vật biện
  chứng, duy vật lịch sử, tư duy lôgic, phỏng vấn, điều tra chọn mẫu, thống kê
  phân tích, lý thuyết hệ thống v.v để nghiên cứu.
  6. Những đóng góp của đề tài
  - Hệ thống hóa và phát triển lý luận về rủi ro trong các doanh nghiệp trên
  địa bàn Hà Nội.
  - Chứng minh rủi ro trong kinh doanh của các doanh nghiệp là vấn đề tồn
  tại khách quan, nhưng có thể nhận thức và tác động để làm giảm thiểu tới mức
  có thể.
  - Nêu một số giải pháp và kiến nghị nhằm giúp giảm thiểu rủi ro cho
  các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội trong giai đoạn hội nhập sắp tới
  (2006 - 2010).
  7. Bố cục của đề tài
  Tên đề tài: "Những giải pháp giảm thiểu rủi ro kinh doanh cho các
  doanh nghiệp Hà Nội trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế".
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo đề
  tài được kết cấu bởi 3 phần:

  Phần 1: Tổng quan lý luận về rủi ro của các doanh nghiệp trong quá
  trình hội nhập kinh tế quốc tế.

  Phần 2: Thực trạng rủi ro của các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội
  trong thời gian vừa qua.

  Phần 3: Các giải pháp chủ yếu nhằm hạn chế rủi ro cho các doanh
  nghiệp trên địa bàn Hà Nội trong giai đoạn tới (2006 - 2010).

  Xem Thêm: Những giải pháp giảm thiểu rủi ro kinh doanh cho các doanh nghiệp Hà Nội trong quá trình hội nhập ki
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Những giải pháp giảm thiểu rủi ro kinh doanh cho các doanh nghiệp Hà Nội trong quá trình hội nhập ki sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status