Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Một số giải pháp nhằm phát triển thương mại hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam với các nước tiểu vùng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp nhằm phát triển thương mại hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam với các nước tiểu vùng

  Mục lục
  Nội dung Trang
  Mở đầu 1

  Chương I: tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (GMS) - Cơ hội và thách thức của Việt Nam trong hợp tác phát triển
  thương mại với các nước GMS
  I. Đặc điểm kinh tế - xã hội Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng 4
  1.1. Vài nét về sông Mê Kông 4
  1.2. Đặc điểm của lưu vực Mê Kông 5
  1.3. Đặc điểm kinh tế thương mại của GMS 10
  II. Lịch sử hình thành, nguyên tắc và nội dung hợp tác của GMS 17
  2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của GMS 17
  2.2. Nguyên tắc hợp tác 19
  2.3. Những nội dung hợp tác của GMS 21
  III. Vai trò tác động của GMS 28
  3.1. Đối với thế giới và khu vực 28
  3.2. Đối với các nước thuộc Tiểu vùng 30
  IV. Cơ hội và thách thức của Việt Nam trong phát triển thương mại với các
  nước trong GMS

  35
  4.1 Cơ hội 35
  4.2. Thách thức 37

  Chương II: Thực trạng quan hệ thương mại hàng hoá và dịch vụ giữa Việt nam và các nước GMS

  39
  I. Thực trạng hợp tác kinh tế của GMS trong thời gian qua 39
  II. Thực trạng về thương mại hàng hoá giữa Việt Nam với các nước GMS 41
  2.1. Thực trạng xuất nhập khẩu hàng hoá 41
  2.1.1 Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá với toàn GMS 42
  2.1.2. Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá giữa Việt Nam với các thành viên GMS 44
  2.1.2.1. Đối với Vân Nam - Trung Quốc 44
  2.1.2.2. Đối với CHDCND Lào 48
  2.1.2.3. Xuất nhập khẩu hàng hoá giữa Việt Nam với Campuchia 52
  2.1.2.4. Xuất nhập khẩu hàng hoá giữa Việt Nam với Thái Lan 56
  2.1.2.5. Xuất nhập khẩu hàng hoá giữa Việt Nam với Mianma 59
  2.2. Chính sách thương mại hàng hoá với các nước GMS của Việt Nam 60
  III. Thực trạng về thương mại dịch vụ giữa Việt Nam với các nước GMS 64
  3.1. Xuất nhập khẩu dịch vụ giữa Việt Nam với các nước GMS 64
  3.2. Chính sách thương mại dịch vụ của Việt Nam với các nước GMS 67
  IV. Đánh giá chung và những bài học bước đầu 70
  4.1. Những mặt đã đạt được và những mặt còn hạn chế 70
  4.2. Nguyên nhân của những thành công và hạn chế 73

  Chương III: Định hướng và một số giải pháp nhằm phát triển thương mại hàng hoá và dịch vụ của việt nam với các
  nước GMS


  76
  I. Yếu tố thời đại và xu thế hợp tác phát triển quan hệ thương mại của Việt
  Nam với các nước GMS

  76
  II. Quan điểm và phương hướng phát triển hợp tác GMS 79
  2.1. Quan điểm phát triển hợp tác GMS 79
  2.2. Phương hướng phát triển hợp tác thương mại trong khuôn khổ GMS 82
  2.3. Phát triển hợp tác các lĩnh vực khác thuộc Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng 86
  2.4. Tập trung phát triển các hành lang kinh tế trong Tiểu vùng 93
  III. Một số giải pháp chung cho GMS 94
  3.1. Tập trung triển khai, thực hiện các chương trình, dự án hợp tác đã đề ra 94
  3.2. Cần có chính sách để thu hút nguồn vốn đầu tư vào các chương trình, dự án
  cửa Tiểu vùng
  3.3. Cần phải có biện pháp để nâng cao tính thực thi các cam kết giữa các thành viên 97
  IV. Một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển quan hệ thương mại hàng hoá
  và dịch vụ của Việt Nam với các nước GMS
  4.1. Đối với Trung quốc 98
  4.2. Đối với Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào (CHDCNDL) 102
  4.3. Đối với Campuchia 103
  4.4. Đối với Thái Lan 107
  4.5. Đối với Mianma 109
  V. Một số kiến nghị 110
  5.1. Đối với các thành viên GMS 110
  5.2. Đối với nước ta 111
  Kết luận 114
  Danh mục tài liệu tham khảo 115


  Danh mục các sơ đồ, bảng biểu
  Sơ đồ, bảng biểu Trang
  Bảng 1: Tổng hợp một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của các quốc gia GMS
  (2003)
  10
  Bảng 2: Tổng hợp một kết quả thương mại chủ yếu của các quốc gia GMS
  (2003)
  13
  Bảng 3: Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá giữa Việt Nam và các nước
  GMS thời kỳ 1995 - 2004
  44
  Bảng 4: Cán cân thương mại hàng hoá giữa Việt Nam và các nước GMS
  năm 2004
  45
  Bảng 5: Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá Việt Nam - Vân Nam thời kỳ
  1995 - 2004
  47
  Bảng 6: Các mặt hàng xuất khẩu sang Vân Nam 48
  Bảng 7: Các mặt hàng nhập khẩu từ Vân Nam 49
  Bảng 8: Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá Việt Nam - Lào thời kỳ 1995
  - 2004
  51
  Bảng 9: Xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang Lào 53
  Bảng 10: Nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam từ Lào 54
  Bảng 11: Kim ngạch XNK hàng hoá giữa Việt Nam và Campuchia 55
  Bảng 12: Xuất khẩu hàng hoá Việt Nam sang Campuchia 56
  Bảng 13: Nhập khẩu hàng hoá từ Campuchia của Việt Nam 57
  Bảng 14: Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá giữa Việt Nam - Thái Lan 58
  Bảng 15: Xuất khẩu hàng hoá Việt Nam sang Thái Lan 59
  Bảng 16: Nhập khẩu hàng hoá từ Thái Lan của Việt Nam 60
  Bảng 17: Kim ngạch XNK hàng hoá giữa Việt Nam và Mianma 61
  Bảng 18: Xuất khẩu hàng hoá Việt Nam sang Mianma 61
  Bảng 19: Nhập khẩu hàng hoá từ Mianma của Việt Nam 62


  Danh mục các từ viết tắt

  GMS: Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng
  WTO: Tổ chức Thương mại thế giới
  EU: Liên minh châu Âu
  UNDP: Chương trình phát triển của Liên hợp quốc
  ASEAN: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam á
  ASEM: Diễn đàn hợp tác á - ÂU
  AFTA: Khu vực thương mại tự do ASEAN
  ASEAN-CCI: Phòng Thương mại và Công nghiệp ASEAN
  ASEAN-BAC: Hội đồng Tư vấn kinh doanh ASEAN
  AICO: Hiệp định về chương trình hợp tác công nghiệp ASEAN
  WEF: Diễn đàn kinh tế thế giới
  ADB: Ngân hàng phát triển châu á
  WB: Ngân hàng thế giới
  IMF: Quỹ tiền tệ quốc tế
  AC-FTA: Hiệp định khung Khu vực thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc
  FTA: Khu thương mại tự do
  RTA: Thoả thuận thương mại khu vực
  MFN: Quy chế tối huệ quốc
  GSP: Quy chế thuế quan ưu đãi phổ cập
  PTA: Hiệp định ưu đãi thuế quan
  BTA: Hiệp định thương mại tự do song phương
  AIA: Hiệp định khung về khu vực đầu tư ASEAN
  EWEC: Hành lang Đông-Tây
  NDT: Nhân dân tệ
  USD: Đô la Mỹ
  Baht: Tiền Bạt của Thái
  Kyat: Tiền của Mianma
  UBND: Uỷ ban nhân dân
  KH-CN: Khoa học - công nghệ
  TP.HCM: Thành phố Hồ Chí Minh
  VCCI: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
  VDC: Công ty Điện toán và Truyền số liệu

  Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm phát triển thương mại hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam với các nước tiểu vùng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm phát triển thương mại hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam với các nước tiểu vùng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status