Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Những giải pháp phát triển lành mạnh thị trường bất động sản tại Kiên Giang

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Những giải pháp phát triển lành mạnh thị trường bất động sản tại Kiên Giang

  MỤC LỤC

  PHẦN 1: NHỮNG CƠ SỞ CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 1

  I. Tổng quan thị trường bất động sản 1

  1. Khái niệm về thị trường bất động sản 1
  2. Đặc điểm của thị trường bất động sản 5
  3. Những yếu tố cấu thành và tác động đến thị trường bất động sản 6
  4. Các lực lượng tham gia thị trường bất động sản 9
  5. Vai trò của thị trường bất động sản 12
  II. Cơ chế cạnh tranh trên thị trường bất động sản và sự quản lý của nhà nước 15

  1. Cơ chế cạnh tranh trên thị trường bất động sản 15
  2. Sự quản lý của nhà nước đối với thị trường bất động sản 16
  III. Một số vấn đề cơ bản về quản lý nhà nước về đất đai - thị trường bất động
  sản 20

  1.Nhà nước là đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai, có quyền định đoạt và hưởng
  lợi từ đất đai 20
  2. Đất đai là nguồn lực là nguồn vốn to lớn của nhà nước 21
  3. Quyền sử dụng đất là hàng hoá đặc biệt 22
  4. Chính sách đất đai phải chú trọng đúng mức lợi ích chung của xã hội, đảm bảo
  hài hoà lợi ích của nhà nước,người đầu tư và người sử dụng đất 23
  5. Đổi mới chính sách, pháp luật đất đai phải phù hợp với đường lối phát triển nền
  kinh tế thị trường định hướng XHCN 24

  PHẦN II: THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TẠI KIÊN GIANG TỪ 1995 – 2003 25

  I. Đặc điểm tình hình tỉnh Kiên giang 25
  II. Tình hình quản lý và sử dụng đất đai 25

  1. Tình hình quản lý 25
  2. Hiện trạng sử dụng đất 28
  3. Xu hướng biến động đất đai qua các thời kỳ 1985 – 1995 33
  4. Nhận định chung về tình hình quản lý và hiện trạng sử dụng đất 36
  5. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 37
  III. Thực trạng thị trường bất động sản tại Kiên giang giai đoạn từ 1995 đến nay 40

  1. Thực trạng Thị trường quyền sử dụng đất 40
  2. Thực trạng thị trường nhà ở 47
  3. Diễn biến thị trường giá cả và sự can thiệp của nhà nước vào thị trường
  bất động sản 49
  3.1. Giá do nhà nước quy định 49
  3.2. Giá do thị trường quyết định 62
  IV. Nhận xét đánh giá về thị trường bất động sản tại Kiên giang nhữngh năm
  qua 64

  1. Những kết quả đạt được 64
  2. Những hạn chế tồn tại 65
  3. Nguyên nhân của những tồn tại 66
  4. Bài học kinh nghiệm 67

  PHẦN III. NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN LÀNH MẠNH THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TẠI KIÊN GIANG TRONG GIAI ĐOẠN TỚI 69

  I. Quan điểm và mục tiêu phát triển thị trường bất động sản 69
  II. Các giải pháp phát triển thị trường bất động sản 69
  A. Các giải pháp vĩ mô 69
  B. Các giải pháp cụ thể 71
  1. Đổi mới và hoàn thiện công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 71
  2. Chấn chỉnh công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất 72
  3. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận SD đất 72
  4. Điều chính giá đất phù
  hợp và ổn định trong từng thời kỳ 74
  5. Khắc phục có hiệu quả những yếu kém trong công tác bồi thường giải phóng
  mặt bằng 75
  6. Thành lập tổ chức phát triển quỹ đất 76
  7. Làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành luật đất đai 76
  8. Khuyến khhích các thành phần kinh tế tham gia thị trường bất động sản 76
  9. Phát triển thị trường bất động sản đồng bộ với các thị trường khác 76
  10. Ưu tiên giải quyết nhu cầu về nhà ở cho người có thu nhập thấp 77
  11. Nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng quỹ đất của các DNNN, LLVT 78
  Kết luận 79


  MỞ ĐẦU
  Trong những năm đổi mới vừa qua, Đảng và nhà nước ta đã có chủ trương phát
  triển thị trường bất động sản. Điều này được nhấn mạnh trong Nghị quyết đại hội
  Đảng toàn quốc lần thứ IX, Hội nghị lần thức bảy Ban Chấp hành Trung ương khoá
  IX: Chủ động xây dựng và phát triển thị trường bất động sản, trong đó có quyền sử
  dụng đất, trước hết ở các đô thị và các vùng quy hoạch sẽ phát triển đô thị. Nhà
  nước định hướng, điều tiết và kiểm soát thị trường, có biện pháp chống các hành vi
  đầu cơ bất động sản, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia thị
  trường bất động sản, phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong kinh doanh
  và bình ổn giá bất động sản. Chính vì vậy, các nhu cầu về đất tại địa phương đã
  được đáp ứng đầy đủ hơn, với chất lượng cao hơn, người sử dụng đất gắn bó với đất
  đai hơn và quyền sử dụng đất trở thành nguồn lớn to lớn để người sử dụng đất đầu
  tư, phát triển sản xuất kinh doanh. Thị trường bất động sản tuy mới hình thành còn sơ
  khai nhưng đã thu hút được một số lượng vốn đáng kể để đầu tư vào kết cấu hạ tầng,
  chỉnh trang và phát triển đô thị.
  Tuy nhiên, do mới hình thành còn sơ khai nên thị trường bất động sản vẫn còn
  nhiều bất cập, cơ chế quản lý chưa chặt chẻ, tỷ lệ giao dịch phi chính quy còn chiếm
  tỷ lệ cao. Tình trạng đầu cơ đất đai còn diễn ra phổ biến chưa có biện pháp ngăn
  chặn hiệu quả. Nguồn thu ngân sách từ bất động sản chưa cao và còn thất thoát lớn
  Từ những tồn tại trên, việc nghiên cứu đề tài “Những giải pháp phát triển lành
  mạnh thị trường bất động sản tại Kiên giang” là hết sức cần thiết để góp phần làm
  lành mạnh hoá thị trường bất động sản tại Kiên giang trong thời gian tới.
  2. Mục tiêu và nội dung nghiên cứu.
  Mục tiêu của đề tài là thông qua cơ sở lý luận chung về thị trường bất động sản
  để phân tích đánh giá thực trạng thị trường bất động sản tại Kiên giang để từ đó đưa
  ra các giải pháp thúc nhằm thúc đẩy và phát triển lành mạnh thị trường bất động sản
  tại địa phương trong thời gian tới.
  Nội dung của đề tài.
  - Khái quát lý luận chung về thị trường bất động sản.
  - Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai, công tác lập quy
  hoạch, kế hoạch sử dụng đất và diễn biến thị trường giá cả bất động sản tại Kiên
  giang giai đoạn từ 1995 đến nay.
  - Đưa ra các quan điểm, mục tiêu và giải pháp phát triển.
  3. Phạm vi nghiên cưú: Thị trường quyền sử dụng đất và thị trường nhà ở tại Kiên giang.

  Xem Thêm: Những giải pháp phát triển lành mạnh thị trường bất động sản tại Kiên Giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Những giải pháp phát triển lành mạnh thị trường bất động sản tại Kiên Giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status