Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Sự tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh long an giai đoạn 2001-2005 gắn với vùng kinh tế

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Sự tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh long an giai đoạn 2001-2005 gắn với vùng kinh tế

  MỤC LỤC
  Trang
  Mục lục 03
  Lời Mở Đầu 12

  Chương 1: Hệ Thống Các Lý Thuyết Và Kinh Nghiệm Về Tăng Trưởng Kinh Tế Và Hội Nhập Kinh Tế

  1.1- Khái niệm đầu tư và tăng trưởng kinh tế 14
  1.2- Mối tương quan giữa đầu tư và tăng trưởng 15
  1.3- Thuyết lưỡng hợp trong phát triển kinh tế 22
  1.4- Đánh giá các nhân tố tác động đến cơ cấu đầu tư 24
  1.5- Nguồn vốn cho đầu tư phát triển 24
  1.6- Sử dụng vốn 30
  1.7- Vai trò của Nhà Nước trong tăng trưởng và đầu tư kinh tế 33
  1.8- Kinh nghiệm phát triển kinh tế và thu hút đầu tư nước ngoài
  của một số nước

  Chương 2: Thực Trạng Của Tăng Trưởng Và Chuyển Dịch Cơ Cấu Kinh Tế Của Tỉnh Long An Giai Đoạn 2001-2005
  Gắn Với Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Phía Nam

  2.1- Tình hình tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của
  Việt Nam và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
  2.1.1- Tình hình tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế
  của Việt Nam
  2.1.2- Tình hình tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế
  của VKTTĐPN
  2.2- Tình hình tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của
  Tỉnh Long An giai đoạn 2001-2005
  2.2.1- Khái quát về điều kiện tự nhiên tỉnh Long An 55
  2.2.2- Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Tỉnh
  Long An giai đoạn 2001-2005

  Chương 3: Các Giải Pháp Cơ Bản Nhằm Chuyển Dịch Cơ Cấu Kinh Tế Tỉnh Long An Để Đuổi Kịp Sự Tăng Trưởng
  Của Các Địa Phương Khác Trong Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Phía Nam
  102
  3.1- Đánh giá tổng quát tốc độ chuyển dịch cơ cấu của Long An
  thời gian qua
  102
  3.2- Dự báo đầu tư phát triển toàn xã hội của Long An đến 2010 107
  3.3- Xác định các Ngành cần phát triển 113
  3.4- Phân nhóm các ngành công nghiệp trong giai đoạn 2000-
  2005
  115
  3.5- Định hướng các Ngành trong thời kỳ 2006-2010 và đến
  2020 đối với các ngành công nghiệp và xây dựng
  3.6- Định hướng phát triển các ngành dịch vụ 125
  3.7- Định hướng phát triển các ngành nông – lâm – ngư nghiệp 126
  3.8- Phân tích, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách
  thức của kinh tế Tỉnh Long An gắn với Vùng kinh tế trọng điểm
  phía Nam trong quá trình hội nhập (ma trận SWOT)
  3.9- Các giải pháp cơ bản nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế Tỉnh
  Long An để đuổi kịp sự tăng trưởng của các địa phương khác
  trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
  3.9.1- Mục tiêu phát triển 134
  3.9.2- Tầm nhìn đến năm 2020 137
  3.10- Các giải pháp cơ bản nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế
  Tỉnh Long An để đuổi kịp sự tăng trưởng của các địa phương
  khác trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
  3.10.1- Nông lâm ngư nghiệp 138
  3.10.2- Thương mại-dịch vụ 141
  3.10.3- Công nghiệp-xây dựng 147
  3.10.4- Cải thiện thể chế, cải cách hành chính, nâng cao chất
  lượng phục vụ các Doanh nghiệp
  149
  KẾT LUẬN 151
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 153
  PHỤ LỤC CÁC BẢNG BIỂU 156

  DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ

  Tên hình vẽ, đồ thị Trang
  Bảng đồ vị trí địa lý các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long 56
  Đồ thị biểu diễn tốc độ tăng trưởng GDP tỉnh Long An giai đoạn
  2001-2005
  Đồ thị biểu diễn cơ cấu kinh tế Tỉnh Long An năm 2000, 2003 và
  2005
  Biểu đồ so sánh cơ cấu kinh tế tỉnh Long An qua các năm 2000,
  2003, 2005
  90
  Biểu đồ giá trị sản phẩm theo ngành kinh tế tỉnh Long An 91
  Cơ cấu kinh tế của Tỉnh Long An phân theo khu vực 104
  Đồ thị nhận diện xu thế của đầu tư phát triển Tỉnh Long An 107
  Đồ thị Dự báo với mô hình Holt, ARIMA(1,1,1), san bằng hàm
  mũ với xu thế exponential
  Đồ thị ACF và đồ thị Parital ACF của đầu tư phát triển Tỉnh
  Long An
  Đồ thị Các giá trị dự báo đầu tư phát triển Tỉnh Long An 113
  Đồ thị Pareto GO tích lũy 120
  Đồ thị Pareto lao động tích lũy 121


  LỜI MỞ ĐẦU

  Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (VKTTĐPN) với vai trò đầu tàu của cả nước
  trong các lĩnh vực: công nghiệp, thương mại-dịch vụ, khoa học-kỹ thuật, là động lực
  thúc đẩy nền kinh tế đất nước phát triển. Các địa phương thuộc vùng kinh tế trọng
  điểm là hạt nhân để thúc đẩy các địa phương khác và cả nước phát triển.
  Vì vậy, để đánh giá và có định hướng phát triển về kinh tế-xã hội của toàn
  VKTTĐPN thì việc phân tích sự “Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế” của
  từng địa phương nằm trong VKTTĐPN trở nên nên hết sức quan trọng và cần thiết.
  Trên cơ sở đó, Tôi chọn đề tài “Sự tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế
  tỉnh Long An giai đoạn 2001-2005 gắn với VKTTĐPN”.

  Mục tiêu của đề tài là xây dựng cơ cấu kinh tế Tỉnh Long An một cách hợp lý
  hơn; phát huy hết được lợi thế cạnh tranh của mình; xây dựng các giải pháp chủ yếu
  để kinh tế Tỉnh Long An phát triển hơn nữa trong quá trình hội nhập.
  Để thực hiện được đề tài này, phương pháp chung được sử dụng xuyên suốt là
  phương pháp duy vật biện chứng, xem xét và giải quyết các vấn đề có liên quan
  trong mối liên hệ phổ biến, trong trạng thái vận động và phát triển, có tính chất hệ
  thống và khách quan. Ngoài ra, đề tài còn sử dụng các phương pháp khác như:
  phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp so sánh, phương pháp thay thế,
  phương pháp cân đối, phương pháp thống kê
  Cơ cấu của đề tài gồm các chương, như sau:

  Chương 1: Hệ thống các lý thuyết và kinh nghiệm về tăng trưởng kinh tế và hội
  nhập kinh tế.

  Chương 2: Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Tỉnh Long An giai đoạn
  2001-2005 gắn với Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

  Chương 3: Các giải pháp cơ bản nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế Tỉnh Long An để
  đuổi kịp sự tăng trưởng của các địa phương khác trong Vùng kinh tế trọng điểm
  phía Nam.

  Tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm hết sức hiệu quả và quý báu của người
  hướng dẫn khoa học của Tiến sĩ Nguyễn Tấn Khuyên.

  Xem Thêm: Sự tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh long an giai đoạn 2001-2005 gắn với vùng kinh tế
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Sự tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh long an giai đoạn 2001-2005 gắn với vùng kinh tế sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status