Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các Khu chế xuất - Khu công nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các Khu chế xuất - Khu công nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh

  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU
  CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ CÁC KHU CHẾ XUẤT KHU CÔNG
  NGHIỆP . 1
  1.1 Một số khái niệm 1
  1.1.1 Khu chế xuất . 1
  1.1.2 Khu công nghiệp . 1
  1.1.3 Khu công nghệ cao . 2
  1.1.4 Khu sản xuất hàng thay thế nhập khẩu 2
  1.1.5 Khu kinh tế tự do . 2
  1.1.6 Khu mậu dịch tự do 3
  1.1.7 Đặc khu kinh tế . 3
  1.2 Các loại hình khu công nghiệp . 3
  1.2.1 Loại hình thứ nhất 3
  1.2.2 Loại hình thứ hai . 4
  1.2.3 Loại hình thứ ba 4
  1.2.4 Loại hình thứ tư . 4
  1.3 Một số điều kiện hình thành và phát triển khu chế xuất – khu công nghiệp . 4
  1.4 Vai trò của khu chế xuất – khu công nghiệp đối với công cuộc công
  nghiếp hóa – hiện đại hóa ở Việt Nam. 6
  1.4.1 Vài nét về tình hình phát triển khu chế xuất – khu công nghiệp ở
  Việt Nam 6
  1.4.2 Vai trò của khu chế xuất – khu công nghiệp 15
  1.5 Lợi ích về phát triển khu chế xuất khu công nghiệp trong tương lai . 17
  1.6 Những bài học rút ra từ kinh nghiệm phát triển các khu chế xuất – khu
  công nghiệp của các nước Châu Á 20

  CHƯƠNG 2 : PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC KHU CHẾ XUẤT – KHU CÔNG NGHIỆP TẠI TP. HỒ
  CHÍ MINH . 33
  2.1 Khái quát về qui hoạch tổng thể các khu chế xuất – khu công nghiệp 33
  2.2 Phân tích quá trình đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng các khu công
  nghiệp tại Tp. Hồ Chí Minh . 43
  2.3 Tình hình thu hút đầu tư 46
  2.4 Hiện trạng hoạt động của các doanh nghiệp khu chế xuất – khu công nghiệp . 48
  2.5 Tình hình sử dụng nguồn lao động . 54
  2.6 Công tác quản lý nhà nước đối với khu chế xuất khu công nghiệp 56
  2.7 Đánh giá về những hạn chế và nguyên nhân trong hoạt động của các
  khu chế xuất – khu công nghiệp ở Việt Nam 59

  CHƯƠNG 3 : CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC KHU CHẾ XUẤT – KHU CÔNG
  NGHIỆP TẠI TP. HỒ CHÍ MINH . 68
  3.1 Quan điểm về thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp 68
  3.2 Những giải pháp nhằm tạo thuận lợi cho công việc xây dựng khu chế
  xuất – khu công nghiệp 70
  3.2.1 Chính sách về nguồn nhân lực và đào tạo nguồn nhân lực 70
  3.2.2 Chính sách tài chính tiền tệ . 74
  3.2.3 Cải cách hành chánh, hoàn thiện chế độ quản lý một cửa trong
  quản lý các khu chế xuất – khu công nghiệp 77
  3.2.4 Qui hoạch và phát triển tối ưu hạ tầng khu công nghiệp 82
  3.2.5 Môi trường đầu tư nội tại các khu chế xuất – khu công nghiệp . 88
  3.2.6 Chính sách khuyến khích xuất khẩu . 91
  3.2.7 Các giải pháp khác 93

  KẾT LUẬN 101
  PHỤ LỤC 103  MỞ ĐẦU

  Xây dựng và phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất ở Việt Nam còn
  mới mẻ so với thế giới và nhiều nước trong khu vực, nhưng đã được khẳng định là
  mô hình sản xuất công nghiệp hiệu quả, mang lại nhiều lợi ích trong giai đoạn
  nền kinh tế đang chuyển đổi ở nước ta. Xây dựng và phát triển các KCX – KCN ở
  nước ta còn có ý nghĩa lớn là phát huy nội lực và là động lực đẩy mạnh công
  nghiệp hóa đất nước. Bởi vậy định hướng phát triển KCX – KCN ở nước ta vừa
  cấp thiết, vừa có tính chiến lược. Nghị quyết lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương
  Đảng khóa 8 ghi: “Phát triển từng bước và nâng cao hiệu quả hoạt động của các
  KCX – KCN. Nghiên cứu xây dựng thí điểm một vài đặc khu kinh tế, khu mậu
  dịch tự do ở những địa bàn ven biển có đủ điều kiện”. Theo tinh thần đó, Chính
  phủ đã ban hành chính sách khuyến khích đầu tư với những quy định thông
  thoáng, tạo khung pháp lý thuận lợi hơn cho đầu tư phát triển sản xuất kinh
  doanh, đặc biệt là cho các doanh nghiệp ở KCN.
  Mỗi KCN ra đời đã trở thành địa điểm quan trọng trong việc thu hút nguồn
  vốn đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tạo động lực lớn cho
  quá trình tiếp thu công nghệ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phân công lại lao
  động phù hợp với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy tăng trưởng công
  nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa,
  góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, hạn chế tình trạng ô
  nhiễm do chất thải công nghiệp gây ra. Việc phát triển KCX – KCN thu hút đầu
  tư cũng thúc đẩy việc hình thành và phát triển các đô thị mới, phát triển các
  ngành phụ trợ và dịch vụ, tạo việc làm cho người lao động, góp phần đào tạo phát
  triển nguồn nhân lực, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế kỹ thuật.
  Tuy nhiên, sau hơn 15 năm phát triển KCX – KCN, bên cạnh những thành
  tựu quan trọng, việc phát triển tại TP.HCM cũng đã bộc lộ một số vấn đề cần
  được tiếp tục nghiên cứu nhằm đúc kết các bài học kinh nghiệm, tìm giải pháp
  khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển của các KCX –
  KCN, đưa ra mô hình phát triển KCX – KCN bền vững, đáp ứng yêu cầu công
  nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
  Đề tài : “Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các KCX – KCN
  tại TP. Hồ Chí Minh” được hình thành từ những lý do trên.
  - Phạm vi nghiên cứu: Các KCX – KCN trên địa bàn TP.HCM được
  thành lập từ năm 1991 đến nay.
  - Phương pháp nghiên cứu: phương pháp duy vật lịch sử, duy vật biện
  chứng, phương pháp phân tích, so sánh tổng hợp,
  - Bố cục Luận án : Luận án được trình bày theo 3 chương, bao gồm :
  ã Chương 1 : Tổng quan về các khu chế xuất – khu công nghiệp

  ã Chương 2 : Phân tích tình hình hoạt động của các KCX – KCN tại TP. Hồ Chí Minh.

  ã Chương 3 : Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các KCX – KCN tại TP. Hồ Chí Minh.

  Do phạm vi đề tài khá rộng, giới hạn về kinh nghiệm thực tiễn và thời gian
  nghiên cứu, nên chắc rằng trong quá trình nghiên cứu không thể tránh khỏi những
  thiếu sót, rất mong được sự chỉ bảo, đóng góp của Quý Thầy Cô và các bạn. Xin
  chân thành cảm ơn.

  Xem Thêm: Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các Khu chế xuất - Khu công nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các Khu chế xuất - Khu công nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status