Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá sự hài lòng của nông dân đối với chất lượng tập huấn Ba giảm ba tăng ở An Giang

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá sự hài lòng của nông dân đối với chất lượng tập huấn Ba giảm ba tăng ở An Giang

  Chương 1
  MỞ ĐẦU
  1.1 - Đặt vấn đề
  Chương trình “Ba giảm ba tăng” được Bộ Nông nghiệp&PTNT phát động vào
  năm 2002 để giảm bớt tình trạng nông dân sử dụng quá nhiều giống, phân, thuốc hóa
  học trong canh tác lúa, dễ gây ra dịch hại trên đồng ruộng. Đây là một chương trình
  khuyến nông với các hoạt động chủ yếu là tập huấn ngắn hạn và xây dựng mô hình
  điểm để nhân rộng trên địa bàn. Tỉnh An Giang đã triển khai Chương trình “Ba giảm
  ba tăng” sớm từ năm 2002 và đã đạt nhiều thành quả đáng kể. Mục tiêu là đến năm
  2010, có 94% diện tích trồng lúa trong Tỉnh áp dụng kỹ thuật “Ba giảm ba tăng”
  Tập huấn “Ba giảm ba tăng” thuộc loại dịch vụ công, chủ yếu do cơ quan nhà
  nước thực hiện. Các lớp tập huấn được tổ chức theo dạng ngắn hạn có kết hợp thực
  hành tại chỗ và tham gia của nông dân, mỗi lớp có từ 20-30 học viên. Học viên là nông
  dân thuộc nhiều lứa tuổi, trình độ học vấn, gia cảnh khác nhau. Hiệu quả thật sự của
  lớp học là nông dân tâm đắc, hài lòng về chất lượng tập huấn để mạnh dạn áp dụng trên
  ruộng lúa của mình và làm nòng cốt mở rộng diện tích áp dụng “Ba giảm ba tăng” trên
  địa bàn. Do đó, nghiên cứu sự hài lòng của nông dân về chất lượng tập huấn “Ba giảm
  ba tăng” rất cần thiết cho việc tiếp tục đẩy mạnh Chương trình nầy ở An Giang trong
  thời gian tới.
  1.2 -Mục tiêu nghiên cứu
  ã Đánh giá sự hài lòng của nông dân đối với chất lượng tập huấn “Ba giảm
  ba tăng” ở An Giang.
  ã Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nông dân về chất
  lượng tập huấn “Ba giảm ba tăng”.
  ã Đề xuất giải pháp nâng cao sự hài lòng của nông dân về chất lượng tập
  huấn “Ba giảm ba tăng” trong thời gian tới.
  1.3 - Phương pháp nghiên cứu
  1.3.1-Phương pháp nghiên cứu
  - Xây dựng thang đo đơn hướng để đánh giá sự hài lòng, kiểm tra độ tin cậy
  bằng hệ số Cronbach Alpha, kiểm tra tính đơn hướng của thang đo bằng phân tích nhân
  tố (Principal Component Factor Analysis).
  - Áp dụng Thang đo chất lượng dịch vụ SERVPERF, là thang đo đa hướng với 5
  thành phần cơ bản để đánh giá chất lượng tập huấn “Ba giảm ba tăng”; kiểm tra độ tin
  cậy của thang đo bằng hệ số Cronbach Alpha , xác định lại các thành phần trong thang
  đo bằng phân tích nhân tố .
  - Phân tích phương sai để xem xét khác biệt về hài lòng theo các biến nhân khẩu
  học của học viên.
  - Phân tích hồi qui sự hài lòng theo các thành phần chất lượng dịch vụ để xác
  định các nhân tố có ảnh hưởng quan trọng đến sự hài lòng.
  - Từ kết quả phân tích hồi qui và phân tích phương sai, đề xuất giải pháp nâng
  cao sự hài lòng của nông dân về chất lượng tập huấn “Ba giảm ba tăng”.
  1.3.2- Cơ sở dữ liệu
  1.3.2.1- Dữ liệu thứ cấp. Các báo cáo về tập huấn “Ba giảm ba tăng” của Chi
  cục Bảo vệ thực vật và các tài liệu thống kê có liên quan.
  1.3.2.2- Dữ liệu sơ cấp.
  Thiết kế thu thập dữ liệu. Thảo luận với nhóm chuyên gia để đặt câu hỏi phỏng
  vấn, phỏng vấn thử, điều chỉnh bảng câu hỏi và tiến hành phỏng vấn. Trong bảng câu
  hỏi chính thức; Thang đo hài lòng có 3 mục hỏi, Thang đo chất lượng dịch vụ có 22
  mục hỏi; cho điểm theo thang điểm Likert từ 1 đến 5 (Phụ lục 1).
  Lấy mẫu.Chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng, số mẫu lấy ở từng huyện tỉ lệ với số
  lớp tập huấn “Ba giảm ba tăng” đã tổ chức từ năm 2002-2006 ở tất cả 11 huyện trong
  tỉnh An Giang (Bảng 1.1).
  1.3.3- Phân tích dữ liệu
  Dữ liệu được xử lý bằng phần mền SPSS13.0. Sau khi được mã hóa và làm
  sạch, số liệu sẽ qua các phân tích sau: thống kê mô tả, đánh giá độ tin cậy của các thang
  đo, phân tích nhân tố, phân tích phương sai và phân tích hồi qui.
  1.4- Cấu trúc của luận văn
  Luận văn được sắp xếp thành 5 chương.
  Chương 1 giới thiệu cách đặt vấn đề, mục tiêu nghiên cứu, phương pháp nghiên
  cứu. Phần đặt vấn đề nêu lên sự cần thiết phải nghiên cứu sự hài lòng của nông dân về
  chất lượng tập huấn “Ba giảm ba tăng”. Từ đó, đề ra mục tiêu nghiên cứu chủ yếu là :
  Đánh giá sự hài lòng của nông dân, các nhân tố ảnh hưởng quan trọng đến sự hài lòng
  và đề xuất giải pháp. Để đạt mục tiêu đề ra, phương pháp nghiên cứu là xây dựng thang
  đo sự hài lòng, thang đo chất lượng dịch vụ; phân tích phương sai, phân tích hồi qui.
  Lấy mẫu ngẫu nhiên phân tầng, cỡ mẫu đạt yêu cầu nghiên cứu.
  Chương 2 trình bày cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu. Cơ sở lý thuyết gồm
  các mô hình nghiên cứu về sự hài lòng, về thang đo chất lượng dịch vụ SERVQUAL
  và biến thể của nó là SRVPERF, quan hệ của chất lượng dịch vụ và sự hài lòng. Trên
  cơ sở đó, xây dựng mô hình nghiên cứu của đề tài là quan hệ của các thành phần chất
  lượng dịch vụ và sự hài lòng.
  Chương 3 trình bày tổng quan về nông nghiệp An Giang và chương trình “Ba
  giảm ba tăng”, bao gồm các nội dung: vai trò của nông nghiệp trong nền kinh tế địa
  phương, các chương trình nông nghiệp trọng điểm ở An Giang và chương trình “Ba
  giảm ba tăng”
  Chương 4 trình bày kết quả nghiên cứu về sự hài lòng của nông dân về chất
  lượng tập huấn “Ba giảm ba tăng” đã thực hiện ở An Giang từ năm 2002-2006, bao
  gồm các nội dung đặc điểm mẫu điều tra, phân tích thông kê thang đo hài lòng và thang
  đo chất lượng dịch vụ, phân tích phương sai, phân tích hồi qui hài lòng theo các thành
  phần chất lượng dịch vụ và các giải pháp đề xuất.
  Cuối cùng là Chương 5 trình bày kết luận về kết quả nghiên cứu và kiến nghị
  cho hướng nghiên cứu tiếp theo.

  Xem Thêm: Đánh giá sự hài lòng của nông dân đối với chất lượng tập huấn Ba giảm ba tăng ở An Giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá sự hài lòng của nông dân đối với chất lượng tập huấn Ba giảm ba tăng ở An Giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status