Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Xây dựng chiến lược phát triển cho Công ty cao su Đồng Nai đến năm 2015

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xây dựng chiến lược phát triển cho Công ty cao su Đồng Nai đến năm 2015

  MỤC LỤC

  Trang
  Trang phụ bìa
  Lời cam đoan
  Mục lục
  Danh mục các bảng biểu
  Danh mục các hình vẽ và biểu đồ

  LỜI MỞ ĐẦU 1
  1. Vấn đề nghiên cứu .1
  2. Mục tiêu nghiên cứu 2
  3. Phương pháp nghiên cứu .2
  4. Đóng góp của đề tài .3
  5. Kết cấu của luận văn 3
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 5
  1.1. Khái niệm chiến lược kinh doanh .5
  1.2. Các loại chiến lược kinh doanh cơ bản của doanh nghiệp 5
  1.3. Quy trình hoạch định chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp 8
  1.3.1. Xác định sứ mạng và mục tiêu của doanh nghiệp .9
  1.3.2. Phân tích môi trường bên ngoài .10
  1.3.3. Phân tích hoàn cảnh nội bộ 15
  1.3.4. Hình thành các phương án chiến lược .15
  1.3.5. Lựa chọn chiến lược tối ưu 16

  CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI 17
  2.1. Tổng quan về ngành hàng cao su thiên nhiên .17
  2.2. Giới thiệu về Công ty cao su Đồng Nai 19
  2.2.1. Lịch sử hình thành Công ty cao su Đồng Nai 19
  2.2.2. Khái quát về Công ty cao su Đồng Nai 20
  2.2.3. Quy mô sản xuất của Công ty cao su Đồng Nai 22
  2.2.4. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 22
  2.2.5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty .24
  2.3. Phân tích môi trường bên ngoài của Công ty cao su Đồng Nai 25
  2.3.1. Môi trường vĩ mô .25
  2.3.2. Môi trường vi mô .30
  2.3.3. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) của Công ty .39
  2.4. Phân tích môi trường bên trong của Công ty cao su Đồng Nai 41
  2.4.1. Nguồn nhân lực 41
  2.4.2. Hoạt động marketing 42
  2.4.3. Nguồn lực tài chính 47
  2.4.4. Hoạt động nghiên cứu và phát triển .48
  2.4.5. Hoạt động sản xuất và tác nghiệp 49
  2.4.6. Tình hình tài sản cố định 51
  2.4.7. Chi phí trong quá trình hoạt động 52
  2.5. Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE) 53
  2.6. Ma trận hình ảnh cạnh tranh .54

  CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC 56
  3.1. Xây dựng sứ mạng và mục tiêu phát triển Công ty cao su Đồng Nai .56
  3.1.1. Sứ mạng của Công ty cao su Đồng Nai .56
  3.1.2. Dự báo thị trường cao su và năng lực sản xuất của Việt Nam đến năm 2015 .56
  3.1.3. Mục tiêu phát triển Công ty cao su Đồng Nai đến năm 2015 57
  3.2. Phân tích SWOT và lựa chọn chiến lược kinh doanh của Công ty cao su Đồng Nai .58
  3.2.1. Phân tích SWOT: .58
  3.2.2. Đề xuất chiến lược cho Công ty cao su Đồng Nai .60
  3.2.3. Lựa chọn chiến lược kinh doanh cho Công ty cao su Đồng Nai .62
  3.3. Các giải pháp thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty cao su Đồng Nai đến năm
  2015 64
  3.3.1. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 64
  3.3.2. Nâng cao năng lực sản xuất .64
  3.3.3. Tập trung phát triển và hoàn thiện công tác markerting 66
  3.3.4. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và phát triển 66
  3.3.5. Sắp xếp, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh .67
  3.4. Các kiến nghị: .67
  3.4.1. Đối với Chính phủ: 68
  3.4.2. Đối với Tỉnh Đồng nai: 71

  Danh mục tài liệu tham khảo
  Phụ Lục  DANH MỤC CÁC BẢNG

  Bảng 2.1: Diện tích trồng cao su tại các quốc gia chính (1.000 ha) 17
  Bảng 2.2: Năng suất cao su thiên nhiên của một số nước (kg/ha) 17
  Bảng 2.3: Sản lượng mủ cao su khô của các nước sản xuất chính trên thế giới (1.000 tấn) .17
  Bảng 2.4: Diện tích và sản lượng cao su Việt Nam năm 2006 18
  Bảng 2.5: Diện tích, sản lượng và năng suất của VRG năm 2006 .19
  Bảng 2.6: Diện tích và sản lượng cao su Việt Nam năm 2006 19
  Bảng 2.7: Kết quả hoạt động của Công ty cao su Đồng Nai qua các năm 24
  Bảng 2.8: Sản lượng cao su sản xuất và dự kiến đến 2015 (1.000 tấn) .32
  Bảng 2.9: Các chỉ tiêu của GRV so sánh với ngành cao su Việt Nam 32
  Bảng 2.10: Diện tích, năng suất, sản lượng 5 đơn vị đứng đầu của GRV .33
  Bảng 2.11: Giá trị tài sản cố định 5 đơn vị đứng đầu của GRV 34
  Bảng 2.12: Năng lực tài chính các công ty cao su theo số liệu năm 2006 .35
  Bảng 2.13: Các chỉ tiêu về giá và sản lượng theo số liệu năm 2006 (triệu đồng/tấn) .36
  Bảng 2.14: Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) của Công ty .40
  Bảng 2.15: Số liệu tài chính của Công ty cao su Đồng Nai (tỉ đồng) 47
  Bảng 2.16: Cơ cấu tài sản cố định có đến 31/12/2006 (ĐV tính: tỉ đồng) .51
  Bảng 2.17: Chi phí khai thác bình quân các công ty cao su 52
  Bảng 2.18: Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE) của Công ty 53
  Bảng 2.19: Ma trận hình ảnh cạnh tranh của Công ty cao su Đồng Nai 54
  Bảng 3.1: Dự báo sản lượng tiêu thụ của ngành cao su và thị phần Công ty cao su Đồng Nai
  58
  Bảng 3.2: Ma trận SWOT của Công ty cao su Đồng Nai 59
  Bảng 3.3: Ma trận QSPM cho nhóm SO .60
  Bảng 3.4: Ma traän QSPM cho nhoùm SW .61

  DANH MỤC HÌNH VẼ

  Hình 1.1: Mối quan hệ giữa các cấp độ môi trường 1
  Hình 1.2: Sơ đồ môi trường tác nghiệp trong ngành .1
  Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý Công ty cao su Đồng Nai 1
  Hình 2.2: Quy trình chế biến mủ cao su 50

  DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ

  Biểu đồ 2.1: Cơ cấu doanh thu của Công ty cao su Đồng Nai .22
  Biểu đồ 2.2: Tỉ lệ số khách hàng mua lặp lại .43
  Biểu đồ 2.3: Thị trường tiêu thụ năm 2006 theo khu vực 44
  Biểu đồ 2.4: Thị trường tiêu thụ năm 2006 phân theo tính chất khách hàng .45
  Biểu đồ 2.5: Sản lượng cao su thế giới cao su thế giới phân theo khu vực. 45

  Xem Thêm: Xây dựng chiến lược phát triển cho Công ty cao su Đồng Nai đến năm 2015
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng chiến lược phát triển cho Công ty cao su Đồng Nai đến năm 2015 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status