Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ đánh giá tác động của một số yếu tố thuộc lĩnh vực kiến thức nông nghiệp lên hiệu quả trồng lúa của

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. đánh giá tác động của một số yếu tố thuộc lĩnh vực kiến thức nông nghiệp lên hiệu quả trồng lúa của

  MỤC LỤC

  Trang
  Mục lục
  Lời cam đoan
  Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt
  Danh mục các biểu bảng
  Danh mục các hình vẽ, đồ thị
  PHẦN MỞ ĐẦU 5

  CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 12
  1.1. Khái niệm về kiến thức sản xuất nông nghiệp và thang đo kiến thức sản xuất nông
  nghiệp 12
  1.2. Quy mô sản xuất 13
  1.3. Hiệu quả sản xuất . 14
  1.4. Tóm tắt một số nghiên cứu có liên quan đến đề tài . 15
  1.5 Mô hình nghiên cứu được sử dụng trong đề tài này . 17
  1.6 Tóm tắt 20

  CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN VỀ SẢN XUẤT LÚA Ở TỈNH AN GIANG . 22
  2.1 Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên . 22
  2.1.1 Vị trí địa lý . 22
  2.1.2 Điều kiện tự nhiên 24
  2.2 Sơ lược sự hình thành và phát triển của ngành trồng lúa ở An Giang qua các thời kỳ 30
  2.2.1 Sự phát triển của ngành trồng lúa An Giang từ năm 1975 đến năm 2000 . 30
  2.2.2 Sự phát triển của ngành trồng lúa An Giang từ 2001-2006 . 33
  2.3 Một số hoạt động chính hỗ trợ ngành trồng lúa tỉnh An Giang từ 2004 đến 2006 . 38
  2.3.1 Công tác bảo vệ thực vật 38
  2.3.2 Công tác khuyến nông . 41
  2.3.3 Chương trình sản xuất lúa giống chất lượng cao . 42
  2.3.4 Các chương trình hỗ trợ kỹ thuật trên tivi . 43
  2.3.5 Một số chương trình/chính sách của tỉnh An Giang nhằm hỗ trợ sản xuất và đào tạo
  nguồn nhân lực trồng lúa 43
  2.3.6 Các cơ sở đào tạo nhân lực phục vụ cho ngành trồng lúa ở tỉnh An Giang . 45
  2.4 Tóm tắt 46

  CHƯƠNG 3. THỐNG KÊ VÀ PHÂN TÍCH CÁC SỐ LIỆU KHẢO SÁT 47
  3.1 Thiết kế nghiên cứu 47
  3.1.1 Nghiên cứu định tính . 47
  3.1.2 Nghiên cứu định lượng 47
  3.2 Quy trình nghiên cứu 51
  3.3 Phân tích đặc điểm của hộ được phỏng vấn . 52
  3.4 Phân tích hiệu quả sản xuất lúa của nhóm hộ phỏng vấn . 54
  3.5 Phân tích một số yếu tố thuộc kiến thức nông nghiệp ảnh hưởng đến hiệu quả trồng lúa
  của nhóm hộ nông dân phỏng vấn 55
  3.6 Phân tích hồi quy và kiểm định giả thuyết 72
  3.6.1 Mô hình hồi quy . 72
  3.6.2 Phân tích tương quan . 76
  3.6.3 Phân tích hồi quy đa biến . 77
  3.7 Tóm tắt 80

  PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 82
  KẾT LUẬN . 82
  KIẾN NGHỊ 84
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 86
  PHỤ LỤC . 86

  -5-
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT
  3G3T:
  BVTV:
  CLB:
  CPC:
  ĐBSCL:
  ĐX:
  HT:
  HTX:
  HTXNN:
  IPM:
  IRRI:
  Mean:
  Maximum:
  Minimum:
  N:
  NPK:
  NN&PTNT:
  PTTH:
  Sig.:
  Std. Deviation:
  t:
  TPLX:
  TXCĐ:
  UBND:
  Chương trình ba giảm ba tăng
  Bảo vệ thực vật
  Câu lạc bộ
  Campuchia
  Đồng bằng Sông Cửu Long
  Vụ Đông Xuân
  Vụ Hè Thu
  Hợp tác xã
  Hợp tác xã nông nghiệp
  Phương pháp phòng trừ dịch hại tổng hợp
  Viện nghiên cứu lúa quốc tế
  giá trị trung bình
  giá trị lớn nhất
  giá trị nhỏ nhất
  số quan sát
  Phân bón NPK
  Nông nghiệp và phát triển nông thôn
  phổ thông trung học
  mức ý nghĩa thống kê
  độ lệch chuẩn
  giá trị kiểm định thống kê t
  Thành phố Long Xuyên
  Thị xã Châu Đốc
  Ủy ban nhân dân

  DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG

  Trang
  Bảng 2.1

  Bảng 2.2
  Bảng 2.3
  Một số kết quả đạt được của ngành trồng lúa An Giang từ 1987 đến
  2000
  Các giống lúa được gieo trồng phổ biến trên đồng đất An Giang
  Các chương trình hỗ trợ kỹ thuật trên tivi
  -6-
  Bảng 2.4

  Bảng 2.5
  Bảng 3.1
  Bảng 3.2
  Bảng 3.3
  Bảng 3.4
  Bảng 3.5


  Bảng 3.6

  Bảng 3.7

  Bảng 3.8

  Bảng 3.9

  Bảng 3.10


  Bảng 3.11

  Bảng 3.12
  Bảng 3.13
  Một số chương trình, chính sách của tỉnh An Giang hỗ trợ ngành trồng
  lúa .
  Các cơ quan hỗ trợ kỹ thuật cho ngành trồng lúa ở tỉnh An Giang .
  Cơ cấu mẫu phỏng vấn theo địa bàn nghiên cứu .
  Một số đặc điểm của hộ nông dân được phỏng vấn
  Doanh thu, chi phí, lợi nhuận trung bình của nhóm hộ được phỏng vấn
  Năng suất và giá bán trung bình của từng vụ .
  Năng suất và giá bán trung bình của hai nhóm hộ: có (1) hay không có (0)
  theo dõi thông tin kỹ thuật trồng lúa trên đài, báo và các phương tiện thông
  tin đại chúng khác .
  Lợi nhuận, doanh thu, chi phí của nhóm hộ nông dân có (1) sử dụng những
  giống mới, chất lượng cao
  Năng suất và giá bán trung bình của hai nhóm hộ: thường xuyên (1) và rất ít
  khi (0) thay đổi giống lúa sản xuất
  Chi phí phân bón và năng suất giữa hai nhóm hộ: Chia nhỏ lượng phân đạm
  (1) hay tập trung bón một lần (0) trong suốt vụ trồng lúa .
  Năng suất trung bình của hai nhóm hộ: cho rằng bón phân kali có tốt (1) hay
  không tốt (0) cho cây lúa khi lúa trổ
  Chi phí thuốc trừ sâu, lợi nhuận của hai nhóm hộ: cho rằng chỉ có phun
  thuốc bảo vệ thực vật là cách tốt nhất để kiểm soát sâu bệnh trên lúa (0) và
  ngược lại (1) .
  Chi phí thuốc cỏ/ha của hai nhóm hộ: cho rằng diệt cỏ khi cỏ còn nhỏ thì tốt
  hơn khi cỏ đã lớn (1) và ngược lại (0) .
  Tóm tắt các biến trong mô hình .
  Tóm tắt kết quả mô hình hồi quy đa biến

  Xem Thêm: đánh giá tác động của một số yếu tố thuộc lĩnh vực kiến thức nông nghiệp lên hiệu quả trồng lúa của
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu đánh giá tác động của một số yếu tố thuộc lĩnh vực kiến thức nông nghiệp lên hiệu quả trồng lúa của sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status