Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Điều tra và đánh giá hiệu quả của một số mô hình phủ xanh đất trống đồi núi trọc ở huyện Đồng Hỷ - Tỉnh Thái Nguyên

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Điều tra và đánh giá hiệu quả của một số mô hình phủ xanh đất trống đồi núi trọc ở huyện Đồng Hỷ - Tỉnh Thái Nguyên

  LUẬN VĂN THẠC SỸ
  MỤC LỤC trang
  MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3
  1.1. Khái niệm và định nghĩa đất trống đồi trọc 3
  1.2. Chiều hướng nghiên cứu 3
  1.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước 3
  1.2.1.1. Nghiên cứu ngoài nước 3
  1.2.1.2. Nghiên cứu trong nước . 5
  1.2.2. Xu hướng nghiên cứu phủ xanh đất trống đồi trọc 7
  1.2.3. Những nghiên cứu phủ xanh đất trống đồi trọc ở vùng nghiên cứu . 10
  CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 13
  2.1. Đối tượng nghiên cứu . 13
  2.2. Phương pháp nghiên cứu 13
  CHƯƠNG 3. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ XÃ HỘI . 16
  3.1.Điều kiện tự nhiên 16
  3.1.1. Vị trí địa lí . 16
  3.1.2. Địa hình . 16
  3.1.3. Khí hậu, thủy văn . 16
  3.1.4. Thổ nhưỡng 20
  3.2. Kinh tế - xã hội 20
  CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN . . 23
  4.1. Hệ thực vật và thảm thực vật 23
  4.1.1. Hệ thực vật 23
  4.1.2. Thảm thực vật . 25
  4.1.2.1. Rừng kín . 25
  4.1.2.2. Rừng thưa . 27
  4.1.2.3. Thảm cây bụi 28
  4.1.2.4. Thảm cỏ 28
  4.2.Hiện trạng, tiềm năng và nguyên nhân hình thành ĐTĐT 29
  4.2.1. Độ che phủ rừng và tỉ lệ đất trống đồi trọc . 29
  4.2.2. Tình hình sử dụng đất trống đồi trọc 30
  4.2.3. Hiện trạng và tiềm năng đất trống đồi trọc . 34
  4.2.4. Nguyên nhân hình thành đất rống đồi trọc 36
  4.3. Hiệu quả của một số mô hình phủ xanh đất trống đồi trọc . 37
  4.3.1. Tình hình giao đất, giao rừng thực hiện phủ xanh đất trống đồi trọc . 37
  4.3.2.Quản lý và chăm sóc . 39
  4.3.3. Hiệu Quả kinh tế của một số mô hình phủ xanh đất trống đồi trọc . 40
  4.3.3.1. Mức đầu tư và thu nhập
  4.3.3.2 Phân tích nguyên nhân kém hiệu quả của phủ xanh ĐTĐT . 48
  4.4. Đề xuất mô hình phủ xanh đất trống đồi trọc 51
  4.4.1. Điều tra phân loại mô hình phủ xanh ĐTĐT 51
  4.4.2.Xây dựng mô hình phủ xanh đất trống đồi trọc . 52
  4.4.3. Đề xuất mô hình phủ xanh đất trống đồi trọc . 53
  4.5. Xây dựng quy trình phủ xanh đất trống đồi núi trọc 55
  4.5.1 Qui trình trồng rừng phủ xanh đất trống đồi trọc . 57
  4.5.2. Trồng rừng nhằm mục đích lấy sản phẩm gỗ là chủ yếu . 54
  4.5.3. Trồng rừng nhằm mục đích phòng hộ là chính, thu sản phẩm từ rừng là kết hợp . 59
  4.5.4. Quy trình trồng cây công nghiệp phủ xanh đất trống đồi trọc 62
  4.6. Đề xuất giải pháp phủ xanh đất trống đồi trọc . 65
  4.6.1. Giải pháp về kỹ thuật . 65
  4.6.1.1. Khoanh nuôi phục hồi rừng tự nhiên . 65
  4.6.1.2. Khoanh nuôi phục hồi thảm thực vật phòng hộ . 66
  4.6.1.3 Trồng rừng sản xuất và rừng phòng hộ 66
  4.6.1.4 Trồng cây ăn quả, cây công nghiệp dài ngày 66
  4.6.1.5 Thực hiện nông lâm kết hợp 67
  4.6.2. Giải pháp về chính sách, tổ chức quản lý và thị trường . 68
  4.6.3. Giải pháp về vốn . 69
  KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ. 71
  Kết luận
  Đề nghị 72
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 74
  PHỤ LỤC
  MỞ ĐẦU

  Rừng là cơ sở phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia, hơn nữa còn có chức năng sinh thái cực kỳ quan trọng; rừng tham gia vào quá trình điều hoà khí hậu, đảm bảo chu chuyển Oxy và các nguyên tố cơ bản khác trên trái đất; duy trì tính ổn định độ màu mỡ của đất, hạn chế lũ lụt, hạn hán; ngăn chặn xói mòn đất, làm giảm nhẹ sức tàn phá khốc liệt của các thiên tai; bảo tồn nguồn nước mặt, nước ngầm và làm giảm mức ô nhiễm không khí, nước [44].

  Rừng là một hệ sinh thái đa dạng và phong phú, là nơi lưu giữ nguồn gen và cung cấp nhiều nguồn tài nguyên thiết yếu cho cuộc sống con người. Rừng là lá phổi xanh của Trái đất, nhưng hiện nay rừng đã và vẫn đang bị chặt phá khai thác dẫn đến suy thoái nghiêm trọng. Nhiều loài gỗ quí có giá trị sử dụng cao ngày càng bị cạn kiệt. Để hạn chế và ngăn chặn tình trạng này, ngoài công tác xây dựng các khu bảo tồn để bảo vệ nguồn gen, thì phục hồi các hệ sinh thái rừng đã bị suy thoái là thực sự cần thiết. Cùng với quá trình thoái hoá của thảm thực vật là quá trình suy thoái của đất do xói mòn rửa trôi. Các nhà khoa học đều nhận định mất rừng dẫn đến trọc hoá đất đai là nguyên nhân chính gây ra các thảm hoạ như thiên tai, bão lụt và hạn hán. Vì vậy cùng với việc khai thác và sử dụng đất rừng hợp lý, thì khôi phục rừng để phủ xanh những vùng đất trống trọc là hết sức cần thiết.

  Xuất phát từ lý do trên chúng tôi tiến hành chọn đề tài: "Điều tra, đánh giá hiệu quả của một số mô hình phủ xanh đất trống đồi trọc ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên"

  Mc đích nghiên cứu

  - Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp, mô hình hợp lý để phủ xanh đất trống đồi trọc ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

  Nội dung nghiên cứu
  1. Nghiên cứu hiện trạng đất trống đồi trọc ở huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên.
  2. Điều tra thống kê và phân loại các mô hình hiện có.
  3. Đánh giá hiệu quả kinh tế - sinh thái của một số mô hình.
  4. Đề xuất giải pháp phủ xanh đất trống đồi trọc.

  Ý nghĩa của đề tài
  + Về lý luận
  Góp phần nghiên cứu khả năng phục hồi của thảm thực vật trên đất trống đồi núi trọc thông qua các hoạt động xây dựng của con người tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, làm cơ sở khoa học cho việc đề xuất giải pháp và xây dựng mô hình phủ xanh.

  + Về thực tiễn
  Thảm thực vật trên vùng đồi núi huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên có vai trò quan trọng trong việc phòng hộ đầu nguồn, đảm bảo nguồn nước sinh hoạt và sản xuất cho nhân dân trên một phạm vi khá rộng của huyện Đồng Hỷ. Toàn bộ khu vực này vốn được che phủ bởi kiểu rừng kín thường xanh mưa mùa nhiệt đới rất đa dạng và phong phú, là lá chắn bảo vệ nguồn nước hiện có cũng như các hệ sinh thái quan trọng khác. Nhưng cho đến nay chúng đã bị phá hủy nghiêm trọng, thay thế vào đó là các thảm thực vật thứ sinh nghèo kiệt, hoặc rừng trồng thuần loại đơn giản về thành phần cấu trúc. Những sự suy giảm này làm cho thảm thực vật đã không đáp ứng được vai trò phòng hộ và bảo vệ cảnh quan. Vì vậy, ý nghĩa thực tiễn của đề tài là: lựa chọn các giải pháp kỹ thuật thích hợp nhằm phủ xanh đất trống đồi núi trọc bằng khoanh nuôi phục hồi rừng, trồng rừng sản xuất hay bằng giải pháp nông lâm kết hợp.

  Xem Thêm: Điều tra và đánh giá hiệu quả của một số mô hình phủ xanh đất trống đồi núi trọc ở huyện Đồng Hỷ - Tỉnh Thái Nguyên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Điều tra và đánh giá hiệu quả của một số mô hình phủ xanh đất trống đồi núi trọc ở huyện Đồng Hỷ - Tỉnh Thái Nguyên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status