Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Đánh giá hiệu quả của can thiệp động mạch vành qua da bằng cộng hưởng từ tim trên bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp (FULL TEXT)

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá hiệu quả của can thiệp động mạch vành qua da bằng cộng hưởng từ tim trên bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp (FULL TEXT)

  LUẬN ÁN TIẾN SỸ Y HỌC
  NĂM 2014

  MỤC LỤC
  Trang
  Trang phụ bìa
  Lời cam đoan
  Mục lục
  Danh mục các chữ viết tắt
  Danh mục các bảng
  Danh mục các hình vẽ, biểu đồ, sơ đồ
  ĐẶT VẤN ĐỀ – MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
  Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  1.1 SƠ LƯỢC VỀ HỘI CHỨNG MẠCH VÀNH CẤP
  1.2 SƠ LƯỢC VỀ CAN THIỆP ĐỘNG MẠCH VÀNH QUA DA VÀ
  HIỆU QUẢ CỦA CTĐMVQD TRONG HỘI CHỨNG MẠCH VÀNH
  CẤP
  1.3 VAI TRÒ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ TIM TRONG ĐÁNH GIÁ BỆNH
  TIM THIẾU MÁU CỤC BỘ VÀ HIỆU QUẢ CỦA CAN THIỆP
  ĐỘNG MẠCH VÀNH QUA DA
  1.4 CÁC NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CAN THIỆP
  ĐỘNG MẠCH VÀNH QUA DA DỰA TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ
  TIM
  Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
  2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  2.3 ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU
  2.4 PHÂN TÍCH THỐNG KÊ
  Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
  3.1 ĐẶC ĐIỂM ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
  3.2 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CAN THIỆP ĐỘNG MẠCH VÀNH
  QUA DA TRÊN BỆNH NHÂN HCMVC THÔNG QUA SO SÁNH
  CÁC ĐẶC ĐIỂM CỘNG HƯỞNG TỪ TIM CĂN BẢN VÀ THEO
  DÕI SAU CTĐMVQD
  3.3 ĐÁNH GIÁ VÀ TÌM HIỂU SỰ KHÁC BIỆT VỀ HIỆU QUẢ CỦA
  CTĐMVQD TRÊN TỪNG CẶP PHÂN NHÓM HCMVC
  3.3.1 Đánh giá và so sánh hiệu quả của CTĐMVQD trên 2 phân nhóm
  HCMVC có và không có ST chênh lên
  3.3.2 Đánh giá và so sánh hiệu quả của CTĐMVQD trên 2 phân nhóm
  HCMVC CTĐMVQD cấp cứu và CTĐMVQD muộn
  3.3.3 Đánh giá và so sánh hiệu quả của CTĐMVQD trên 2 phân nhóm
  HCMVC can thiệp ĐMV bị tắc nghẽn hoàn toàn và can thiệp ĐMV
  không bị tắc nghẽn
  3.4 XÁC ĐỊNH MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA ĐỘ XUYÊN THÀNH CỦA
  TĂNG TÍN HIỆU MUỘN TRÊN CMR CƠ BẢN VỚI SỰ TÁI ĐỊNH
  DẠNG THẤT TRÁI VÀ SỰ CẢI THIỆN CHỨC NĂNG THẤT TRÁI
  SAU CTĐMVQD Ở BỆNH NHÂN HCMVC CÓ ST CHÊNH LÊN
  Chương 4: BÀN LUẬN
  4.1 ĐẶC ĐIỂM ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
  4.2 VỀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CAN THIỆP ĐỘNG MẠCH VÀNH
  QUA DA TRÊN BỆNH NHÂN HCMVC
  4.3 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VÀ TÌM HIỂU SỰ KHÁC BIỆT VỀ HIỆU
  QUẢ CỦA CTĐMVQD TRÊN TỪNG CẶP PHÂN NHÓM HCMVC
  4.3.1 Đánh giá và so sánh hiệu quả của CTĐMVQD trên 2 phân nhóm
  HCMVC có và không có ST chênh lên
  4.3.2 Đánh giá và so sánh hiệu quả của CTĐMVQD trên 2 phân nhóm
  HCMVC can thiệp cấp cứu và can thiệp muộn
  4.3.3 Đánh giá và so sánh hiệu quả của CTĐMVQD trên 2 phân nhóm
  HCMVC can thiệp ĐMV bị tắc nghẽn hoàn toàn và can thiệp ĐMV
  không bị tắc nghẽn
  4.4 XÁC ĐỊNH MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA ĐỘ XUYÊN THÀNH CỦA
  TĂNG TÍN HIỆU MUỘN TRÊN CMR CƠ BẢN VỚI SỰ TÁI ĐỊNH
  DẠNG THẤT TRÁI VÀ SỰ CẢI THIỆN CHỨC NĂNG THẤT TRÁI
  SAU CTĐMVQD Ở BỆNH NHÂN HCMVC CÓ ST CHÊNH LÊN
  4.5 VỀ HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
  HẠN CHẾ
  KẾT LUẬN
  KIẾN NGHỊ
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI CỦA
  TÁC GIẢ
  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  ĐẶT VN ĐỀ
  Việc điều trị can thiệp động mạch vành qua da (CTĐMVQD) ở bệnh nhân
  bệnh động mạch vành do thiếu máu cục bộ (TMCB) đã phổ biến rộng rãi trên toàn
  thế giới trong hơn 3 thập niên qua. Theo thống kê cập nhật năm 2010 về bệnh tim
  và đột quỵ của Hội Tim Mỹ, CTĐMVQD hàng năm ở Mỹ đã lên đến hơn 1.400.000
  ca [50], vượt xa con số bệnh nhân được phẫu thuật bắc cầu động mạch vành
  (500.000 bệnh nhân hàng năm, và con số này đang giảm xuống 10% mỗi năm) [56].
  Cùng với những cải tiến liên tục về kỹ thuật và những tiến bộ trong điều trị
  thuốc bổ sung quanh thủ thuật, CTĐMVQD đã có hiệu quả rõ rệt trong việc cải
  thiện triệu chứng lâm sàng cũng như chức năng thất trái, làm giảm thiểu các biến cố
  mạch vành nặng và cải thiện tiên lượng sống còn của bệnh nhân bệnh tim thiếu máu
  cục bộ (BTTMCB) [64].
  Có rất nhiều phương pháp đánh giá hiệu quả của CTĐMVQD: từ theo dõi
  lâm sàng và các phương tiện cận lâm sàng đơn giản như điện tâm đồ, siêu âm tim
  đến các phương tiện chẩn đoán hình ảnh hiện đại hơn như chụp động mạch vành
  (ĐMV) cản quang, xạ hình tưới máu cơ tim với chụp cắt lớp điện toán đơn photon
  (SPECT: Single Photon Emission Computed Tomography), chụp cắt lớp positron
  (PET: Positron Emission Tomography) và gần đây là cộng hưởng từ tim (CMR:
  Cardiac Magnetic Resonance).
  Với khả năng khảo sát đa dạng, bao gồm cả phần cấu trúc hình thái lẫn chức
  năng, cũng như ưu thế về khả năng xác định đặc tính mô, đồng thời có tính an toàn
  rất tốt và cho hình ảnh có chất lượng cao, lại có thể khảo sát tưới máu cơ tim, chẩn
  đoán được tình trạng thiếu máu cơ tim dưới nội mạc, hoại tử và sống còn của cơ tim
  [28],[59], CMR đã được công nhận là phương pháp “tiêu chuẩn vàng” để đánh giá
  thể tích thất, khối lượng cơ tim, phân suất tống máu, và vận động thành từng vùng
  cũng như được khuyến cáo sử dụng trong các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng đánh
  giá chức năng thất đòi hỏi tính chính xác cao, có thể đo lặp lại nhiều lần, cho phép
  giảm thấp cỡ mẫu và làm tăng lực thống kê của nghiên cứu [23],[59]. Do đó hiện
  nay trên thế giới, ngày càng có nhiều nghiên cứu sử dụng CMR để đánh giá hiệu
  quả của CTĐMVQD. Các nghiên cứu nước ngoài sử dụng CMR để đánh giá hiệu
  quả của CTĐMVQD rất đa dạng, mỗi nghiên cứu khảo sát với đối tượng nghiên
  cứu, phương pháp nghiên cứu cũng như mục tiêu nghiên cứu và tham số nghiên cứu
  rất khác nhau. Tuy nhiên, đa số các nghiên cứu đều tập trung khảo sát về hiệu quả
  của can thiệp tiên phát ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim (NMCT) cấp có ST chênh lên,
  hầu như có rất ít nghiên cứu đánh giá hiệu quả của can thiệp muộn NMCT cấp có
  ST chênh lên trong trường hợp bệnh nhân nhập viện trễ hơn 12 giờ sau khi khởi
  phát triệu chứng cũng như ít có nghiên cứu khảo sát trên hội chứng động mạch vành
  cấp (HCĐMVC) không có ST chênh lên. Mặt khác, các kết quả về hiệu quả của
  CTĐMVQD trên hình thái và chức năng thất trái của các nghiên cứu này cũng
  không phải là hoàn toàn thống nhất hay tương đồng, có một số nghiên cứu còn có
  kết quả mâu thuẫn nhau.
  Tại Việt Nam, CTĐMVQD được triển khai từ 1996, và đang phát triển mạnh
  mẽ trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam. Riêng cộng hưởng từ tim cho đến nay vẫn
  còn là một lĩnh vực khá mới mẻ và non trẻ và vẫn chưa được áp dụng phổ biến
  trong thực hành lâm sàng tim mạch tại Việt Nam. Mặc dù trên thế giới cộng hưởng
  từ tim mạch đã bắt đầu phát triển từ năm 1984, cộng hưởng từ tim chỉ mới được
  triển khai đầu tiên ở Việt Nam tại bệnh viện Nhân Dân 115 từ năm 2005.
  Tuy số lượng các trường hợp CTĐMVQD không ngừng tăng hàng năm ở các
  trung tâm tim mạch lớn trên cả nước nhưng cho đến nay tại Việt Nam vẫn chưa có
  nghiên cứu nào sử dụng cộng hưởng từ tim để đánh giá đầy đủ hiệu quả của
  CTĐMVQD trên cấu trúc – hình thái, chức năng và tưới máu thất trái.
  Từ thực tiễn đó, các câu hỏi nghiên cứu sau vẫn cần có thêm nghiên cứu để
  giải đáp:
  - CTĐMVQD ở bệnh nhân bị HCĐMVC có hiệu quả như thế nào trên
  hình thái - tưới máu và chức năng co bóp toàn bộ - từng vùng thất trái?
  - Có sự khác biệt gì về hiệu quả của CTĐMVQD trong các phân nhóm:
  HCĐMVC có/ không có ST chênh lên; HCĐMVC can thiệp cấp cứu/
  muộn; can thiệp ĐMV bị/ không bị tắc nghẽn hoàn toàn?
  - Có mối liên quan nào giữa các thông số CMR trước can thiệp với sự tái
  định dạng thất trái và sự cải thiện chức năng thất trái sau CTĐMVQD ở
  bệnh nhân HCĐMVC có ST chênh lên?
  Để trả lời các câu hỏi được đặt ra ở trên, chúng tôi tiến hành đề tài nghiên
  cứu này với các mục tiêu sau:
  MC TIÊU TNG QUÁT
  Đánh giá hiệu quả của CTĐMVQD trên bệnh nhân bị HCĐMVC bằng
  phương pháp cộng hưởng từ tim.
  MC TIÊU CHUYÊN BIT
  1. Đánh giá hiệu quả của CTĐMVQD trên bệnh nhân bị HCĐMVC.
  2. Đánh giá hiệu quả và tìm hiểu sự khác biệt về hiệu quả của CTĐMVQD
  trên từng cặp phân nhóm: HCĐMVC có/ không có ST chênh lên;
  HCĐMVC can thiệp cấp cứu/ can thiệp muộn; can thiệp ĐMV bị/ không
  bị tắc nghẽn hoàn toàn.
  3. Xác định mối tương quan giữa độ xuyên thành của tăng tín hiệu muộn
  trên CMR được thực hiện trước khi CTĐMVQD với sự tái định dạng thất
  trái và sự cải thiện chức năng thất trái sau can thiệp ở bệnh nhân
  HCĐMVC có ST chênh lên.

  Xem Thêm: Đánh giá hiệu quả của can thiệp động mạch vành qua da bằng cộng hưởng từ tim trên bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp (FULL TEXT)
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá hiệu quả của can thiệp động mạch vành qua da bằng cộng hưởng từ tim trên bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp (FULL TEXT) sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status