Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIỂU LUẬN Một số vấn đề về xây dựng và thực hiện Kế hoạch kinh doanh máy tính và các thiết bị tin học của công ty FPT

  W
  webtailieu.org_20 webtailieu.org_20 Đang Ngoại tuyến (57 tài liệu)
  Registered Users
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số vấn đề về xây dựng và thực hiện Kế hoạch kinh doanh máy tính và các thiết bị tin học của công ty FPT

  Chương I
  Vai trò, nội dung của công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp thương mại

  I. Vai trò của kế hoạch kinh doanh trong hoạt động của doanh nghiệp thương mại
  1. Tính tất yếu và bản chất của kế hoạch kinh doanh ở doanh nghiệp thương mại
  2. Các bộ phận cấu thành kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp
  3. Các loại kế hoạch kinh doanh ở doanh nghiệp và mối quan hệ giữa các loại kế hoạch kinh doanh đó.
  4. Vai trò của kế hoạch kinh doanh trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thương mại
  5. Ý nghĩa của việc xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại.
  II. Nội dung của công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp thương mại
  1. Nghiên cứu thị trường tìm kiếm cơ hội hấp dẫn và xác định mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp thương mại
  2. Phương pháp xây dựng kế hoạch và tính toán các chỉ tiêu kế hoạch
  3. Xác lập điều kiện thực hiện chỉ tiêu kế hoạch
  4. Lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp thương mại
  5. Tổ chức thực hiên kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp thương mại
  III. Các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến việc xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp thương mại
  1. Nhân tố chủ quan
  2. Nhân tố khách quan
  Chương II
  Phân tích tình hình xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh máy tính và các thiết bị tin học của công ty FPT
  I. Giới thiệu khái quát về công ty FPT

  1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty FPT
  2. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của công ty
  II. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty FPT
  1. Lĩnh vực hoạt động của công ty
  2. Khách hàng của công ty
  3. Tiềm lực của công ty
  4. Môi trường kinh doanh của công ty
  III. Khái quát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty FPT
  IV. Một số vấn đề về xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh máy tính và các thiết bị tin học của công ty FPT
  1. Mặt hàng máy tính và các thiết bị tin học
  2. Trình tự tổ chức công tác lập xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh máy tính và các thiết bị tin học của công ty FPT
  3. Nội dung kế hoạch kinh doanh máy tính và các thiết bị tin học của công ty FPT
  V. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh máy tính và các thiết bị tin học của công ty FPT
  1. Tình hình thực hiện kế hoạch mua hàng
  1.1. Theo mặt hàng
  1.2. Theo nước xuất khẩu
  2. Tình hình thực hiện kế hoạch bán hàng
  2.1. Theo mặt hàng
  2.2. Theo khu vực địa lý
  2.3. Theo đối tượng khách hàng
  2.4. Theo hình thức bán
  VI. Phương hướng và biện pháp của công ty trong việc xây dựng, thực hiện kế hoạch kinh doanh máy tính và các thiết bị tin học
  VII. Một số nhận xét về tình hình xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh máy tính và các thiết bị tin học của công ty FPT
  1. Những điểm mạnh của công ty trong xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh máy tính và các thiết bị tin học của công ty FPT
  2. Những điểm yếu công ty cần khắc phục
  Chương III
  Giải pháp nâng cao hiệu quả của việc xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh máy tính và các thiết bị tin học của công ty FPT

  I. Mục tiêu, phương hướng phát triển của công ty
  1. Chính sách quốc gia về phát triển công nghệ tin học
  2. Mục tiêu của công ty
  3. Định hướng của công ty trong những năm tới
  II. Giải pháp nâng cao hiệu quả của việc xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh máy tính và các thiết bị tin học của công ty FPT
  1. Giải pháp nâng cao hiệu quả của việc xây dựng kế hoạch kinh doanh
  1.1. Xây dựng và tạo lập cơ sở dữ liệu và căn cứ để xây dựng kế hoạch
  1.2. Phân công phối hợp hiệu quả giữa các bộ phận xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh máy tính và các thiết bị tin học của công ty FPT
  1.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả của việc nghiên cứu thị trường
  1.4. Hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch phân phối sản phẩm
  1.5. Hoàn thiện kế hoạch giá và hình thức thanh toán
  2. Giải pháp nâng cao hiệu quả của việc thực hiện kế hoạch kinh doanh
  2.1. Làm tốt công tác tạo nguồn, mua hàng, bảo quản hàng hoá
  2.2. Nâng cao hiệu quả của việc thực hiện kế hoạch bán hàng
  2.3. Các giải pháp hoàn thiện khác

  Xem Thêm: Một số vấn đề về xây dựng và thực hiện Kế hoạch kinh doanh máy tính và các thiết bị tin học của công ty FPT
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số vấn đề về xây dựng và thực hiện Kế hoạch kinh doanh máy tính và các thiết bị tin học của công ty FPT sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status