Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIỂU LUẬN Kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị doanh nghiệp tại công ty vận tải, xây dựng và chế biến lương thực vĩnh hà

  W
  webtailieu.org_20 webtailieu.org_20 Đang Ngoại tuyến (57 tài liệu)
  Registered Users
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị doanh nghiệp tại công ty vận tải, xây dựng và chế biến lương thực vĩnh hà

  PHẦN I: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY
  I. Giới thiệu chung về Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà
  II. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
  III. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty
  1. Chức năng
  2. Nhiệm vụ
  IV. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà trong thời gian qua
  PHẦN II: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY
  I. Đặc điểm về công nghệ sản xuất sản phẩm của Công ty
  II. Đánh giá trình độ công nghệ sản xuất sản phẩm của Công ty
  PHẦN III: CƠ CẤU SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY
  I. Đặc điểm về cơ cấu sản xuất của Công ty
  II. Đánh giá về cơ cấu sản xuất của Công ty
  PHẦN IV: BỘ MÁY TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY
  I. Đặc điểm bộ máy tổ chức quản lý của Công ty
  II. Bộ máy tổ chức quản lý của Công ty
  PHẦN V: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG TY
  I. Ảnh hưởng của các nhân tố đến công tác hoạch định chiến lược và kế hoạch phát triển doanh nghiệp
  II. Công tác hoạch định chiến lược và kế hoạch phát triển của Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà
  PHẦN VI : CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TRONG CÔNG TY VẬN TẢI, XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ
  I. Phân tích công việc
  II. Tổ chức tuyển chọn nhân viên
  III. Những nội dung chính về tuyển chọn lao động trong Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà
  IV. Định mức lao động và năng suất lao động
  V. Tình hình lao động và tiền lương tại Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà
  VI. Các hình thức kích thích vật chất và tinh thần đối với người lao động trong Công ty
  PHẦN VII: CÔNG TÁC QUẢN TRỊ KỸ THUẬT TRONG CÔNG TY VẬN TẢI, XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ
  I. Quản trị chất lượng
  II. Quản trị chất lượng ở Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà
  III. Quản trị máy móc thiết bị
  PHẦN VIII: CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TRONG CÔNG TY VẬN TẢI, XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ
  I. Quản trị vốn cố định, vốn lưu động
  II. Nguồn tài trợ Công ty
  III. Doanh thu, lợi nhuận
  IV. Phân tích báo cáo tài chính Công ty
  PHẦN IX: CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VẬT TƯ KỸ THUẬT TRONG CÔNG TY VẬN TẢI, XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ
  I. Công tác mua sắm, dự trữ vật tư kỹ thuật
  II. Công tác cấp phát và sử dụng vật tư trong sản xuất của Công ty
  PHẦN X: QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ TÁC NGHIỆP TRONG CÔNG TY VẬN TẢI, XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ
  I. Đặc điểm công tác quản trị sản xuất và tác nghiệp của Công ty
  II. Mục tiêu của công tác quản trị sản xuất và tác nghiệp trong Công ty
  III. Nội dung chủ yếu của quản trị sản xuất và tác nghiệp trong Công ty
  PHẦN XI: QUẢN TRỊ MARKETING CỦA CÔNG TY VẬN TẢI, XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ
  I. Thị trường và công tác nghiên cứu thị trường của Công ty
  II. Công tác Marketing của Công ty
  PHẦN XII: KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY VẬN TẢI, XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ
  I. Về cơ cấu tổ chức
  II. Về hoạch định chiến lược
  III. Về quản trị nhân lực
  IV. Về quản trị kỹ thuật
  V. Về quản trị tài chính
  VI. Về quản trị vật tư kỹ thuật
  VII. Về quản trị tác nghiệp

  Xem Thêm: Kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị doanh nghiệp tại công ty vận tải, xây dựng và chế biến lương thực vĩnh hà
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị doanh nghiệp tại công ty vận tải, xây dựng và chế biến lương thực vĩnh hà sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status