Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Deloitt Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Deloitt Việt Nam

  MỤC LỤC
  Lời mở đầu 1
  Phần I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM
  3
  1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Deloitte Việt Nam 3
  2. Khái quát về tình hình hoạt động kinh doanh tại công ty 5
  2.1. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh 5
  2.1.1. Dịch vụ kiểm toán 5
  2.1.2. Dịch vụ tư vấn thuế 5
  2.1.3. Dịch vụ tư vấn và giải pháp doanh nghiệp 5
  2.1.4. Dịch vụ đào tạo và quản lý nguồn nhân lực 6
  2.2. Một số chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6
  2.3. Những thành tựu đạt được 9
  2.4. Chiến lược của công ty trong tương lai 9
  2.5. Những điều làm nên thành công của Deloitte Việt Nam hiện nay 11
  3. Tổ chức bộ máy quản lí của Deloitte Việt Nam 12
  3.1. Kiểm soát chất lượng kiểm toán tại Deloitte Việt Nam 15
  3.2. Sơ lược về phương pháp kiểm toán của Deloitte (AS/2) 16
  Phần II: THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN CHU TR ÌNH TIỀN LƯƠNG VÀ NHÂN VIÊN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN DELOITTE VIỆT NAM THỰC HIỆN 23
  I. Kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán báo cáo tài chính 23
  1. Vai trò, mục tiêu kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán báo cáo tài chính 23
  1.1. Vai trò của kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán BCTC 23
  1.2. Mục tiêu của kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên 24
  1.3. Các loại hình kiểm soát nội bộ đối với khoản mục tiền lương 25
  2. Quy trình kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH Deloitte Việt Nam 27
  2.1. Lập kế hoạch kiểm toán 27
  2.2. Thực hiện kiểm toán 30
  2.2.1. Thử nghiệm kiểm soát 30
  2.2.2. Thử nghiệm cơ bản 33
  2.3. Kết thúc kiểm toán 36
  2.3.1. Xem xét các sự kiện xảy ra sau ngày kết thúc niên độ 36
  2.3.2. Tổng hợp và đánh giá kết quả kiểm toán 36
  2.3.3. Lập báo cáo kiểm toán 36
  III. Kiểm toán tiền lương và các khoản trích theo lương do công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam thực hiện tại công ty sản xuất ống thép VSP 37
  1. Lập kế hoạch kiểm toán 37
  1.1. Tìm hiểu chung khách hàng 37
  1.2. Các chính sách kế toán chủ yếu tại công ty khách hàng 38
  1.3. Tìm hiểu về chu trình tiền lương và nhân viên của công ty VSP 40
  2. Thực hiện kiểm toán 41
  2.1. Kiểm toán các nghiệp vụ tiền lương 41
  2.1.1. Thủ tục phân tích 42
  2.1.1.1. Ước tính lương 42
  2.1.1.2. Ước tính tiền ăn ca 42
  2.1.2. Thủ tục kiểm tra chi tiết 43
  2.1.2.1. Kiểm tra chi tiết chi lương 43
  2.1.2.2. Kiểm tra chi tiết hạch toán chi phí lương ngoài đơn giá 44
  2.2. Kiểm toán các khoản trích theo lương 45
  2.2.1. Thủ tục phân tích 45
  2.2.1.1. Ước tính KPCĐ 45
  2.2.1.2. Ước tính BHYT, BHXH 46
  3. Kết thúc kiểm toán 46
  IV. Kiểm toán tiền lương và các khoản trích theo lương do công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam thực hiện tại Công ty sản xuất đề can NCI 47
  1. Chuẩn bị kiểm toán 47
  1.1. Tìm hiểu về khách hàng 47
  1.2. Chế độ và chính sách kế toán áp dụng tại công ty 48
  1.3. Tìm hiểu về chu trình tiền lương và nhân viên tại công ty NCI 50
  2. Thực hiện kiểm toán 51
  2.1. Kiểm toán các nghiệp vụ tiền lương 51
  2.1.1. Thủ tục phân tích 52
  2.1.1.1. Ước tính lương 52
  2.1.1.2. Ước tính tiền ăn ca 52
  2.1.2. Thủ tục kiểm tra chi tiết 53
  2.2. Kiểm toán các khoản trích theo lương 55
  3. Kết thúc kiểm toán 57
  V. So sánh kiểm toán khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương tại hai đơn vị trên. 57
  PHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH TIỀN LƯƠNG VÀ NHÂN VIÊN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN DELOITTE VIỆT NAM THỰC HIỆN 59
  I. Nhận xét chung về quy trình kiểm toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam 59
  II. Hoàn thiện kiểm toán tiền lương và nhân viên tại công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam 61
  1. Hoàn thiện phương pháp chọn mẫu 61
  2. Hoàn thiện thủ tục phân tích 63
  3. Hoàn thiện việc tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ 63
  III. Kiến nghị để thực hiện giải pháp 66
  1. Phân công công việc hợp lý 66
  2. Đào tạo nhân viên của công ty 66
  3. Kiến nghị về phía cơ quan nhà nước 67
  Kết luận 69
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 71


  Xem Thêm: Hoàn thiện kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Deloitt Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Deloitt Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status