Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư Xây dựng cơ bản ở Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư Xây dựng cơ bản ở Việt Nam

  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU
  1
  CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN. 2
  I. Đầu tư và đầu tư xây dựng cơ bản. 2
  1. Khái niệm về đầu tư và đầu tư xây dựng cơ bản. 2
  2. Đặc điểm của đầu tư xây dựng cơ bản. 3
  3. Các nguồn vốn huy động vốn đầu tư xây dựng cơ bản. 4
  3.1. Vốn đầu tư cơ bản. 4
  3.2. Các nguồn vốn huy động. 5
  II. Sự cần thiết phải tăng cường đầu tư xây dựng cơ bản ở Việt Nam. 6
  1. Vai trò của đầu tư xây dựng cơ bản. 6
  2. Kinh nghiệm của các nước vể huy động vốn để đầu tư xây dựng cơ bản. 9
  2.1. kinh nghiệm của singapore. 9
  2.2. kinh nghiệm của trung quốc. 9
  3. Sự cần thiết phải tăng cường và nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng cơ bản ở Việt Nam. 10
  3.1.Thực trạng đầu tư chung ở Việt Nam những năm gần đây. 10
  3.2. Những thành tựu đạt được trong lĩnh vực đầu tư: 11
  3.3. Một số tồn tại trong đầu tư 12
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN VIỆT NAM NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 16
  I. Thực trạng đầu tư xây dựng cơ bản Việt Nam nhưng năm gần đây. 16
  1. Tổng mức vốn đầu tư và tốc độ phát triển qua các năm. 16
  2. Cơ cấu vốn đầu tư thực hiện theo nguồn vốn đầu tư. 17
  2.1. Nguồn vốn ngân sách Nhà nước. 17
  2.2. Nguồn vốn tư nhân. 19
  2.3. Theo nguồn vốn nước ngoài. 20
  3. Qúa trình sử dụng vốn trong các giai đoạn đầu tư. 22
  3.1. Trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. 23
  3.2. Trong giai đoạn thực hiện đầu tư 25
  3.3. Trong giai đoạn vận hành kết quả đầu tư 26
  3.4. Trong khâu thanh quyết toán vốn đầu tư 27
  II. Đánh giá chung về đầu tư xây dựng cơ bản 29
  1. Những thành tựu đạt được 29
  2. Tồn tại và nguyên nhân 30
  2.1. Tồn tại 30
  2.2. Nguyên nhân 33
  2.3. Tình trạng phân tán giàn trải trong đầu tư 35
  2.5. Thiếu một cơ chế giám sát chặt chẽ 36
  2.4. Vòng tròn khép kín trong đầu tư 37
  2.5. Không công khai minh bạch trong quy trình đầu tư 38
  2.6. Trình độ năng lực yếu kém và sự thoái hoá về đạo đức của một số không ít các chủ đầu tư và ban quản lý dự án. 38
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP 40
  1. Các giải pháp vĩ mô 40
  1.1. Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật trong đầu tư 40
  1.2. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư 41
  1.3. Công khai, minh bạch trong hoạt động đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước 42
  1.4. Loại bỏ tình trạng khép kín trong đầu tư 42
  1.5. Tiếp tục rà soát, cập nhật và nâng cao chất lượng quy hoạch 43
  1.6. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định, phê duyệt dự án 45
  1.7. Hoàn thiện phân cấp trong quản lý đầu tư 46
  2. Các giải pháp vi mô 47
  2.1. Nâng cao ý thức trách nhiệm của người người tham gia vào hoạt động đầu tư 48
  2.2. Nâng cao trình độ đạo đức của cán bộ quản lý đầu tư. 49
  2.3. Thực hiện nghiêm túc các công việc trong suốt quá trình đâu tư ở từng đơn vị. 50
  2.4. Phổ biến rộng rãi văn bản pháp luật cho từng cá nhân trong mỗi
  đơn vi. 51
  2.5.Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra trong từng đơn vi. 51
  2.6. Những vùng, địa phương được đầu tư cần tích cực tham gia vào hoạt động giám sát. 51
  KẾT LUẬN 53
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 54  Xem Thêm: Thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư Xây dựng cơ bản ở Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư Xây dựng cơ bản ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status