Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Biện pháp đẩy mạnh kinh doanh của công ty thông tin di động VMS

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Biện pháp đẩy mạnh kinh doanh của công ty thông tin di động VMS

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
  CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THÔNG TIN DI ĐỘNG 3

  1. Khái quát về dịch vụ thông tin di động 3
  1.1 Dịch vụ thông tin di động 3
  1.1.1 Khái niệm và đặc điểm của dịch vụ 3
  1.1.2 Dịch vụ thông tin di động 7
  1.2. Doanh nghiệp thông tin di động 13
  1.2.1. Khái niệm doanh nghiệp 13
  1.2.2. Doanh nghiệp thông tin di động 14
  2. Kinh doanh dịch vụ thông tin di động và nội dung của hoạt động
  kinh doanh dịch vụ thông tin di động 15
  2.1 Kinh doanh và hệ thống doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ
  thông tin di động trên thị trường Việt Nam 15
  2.1.1 Kinh doanh 15
  2.1.2. Hệ thống kinh doanh dịch vụ thông tin di động ở Việt Nam 17
  2.2. Nội dung của hoạt động kinh doanh dịch vụ thông tin di động 19
  2.2.1. Nghiên cứu thị trường thông tin di động 19
  2.2.2. Huy động các nguồn lực kinh doanh dịch vụ thông tin di động 20
  2.2.3. Xây dựng chiến lược và tổ chức thực hiện kinh doanh dịch vụ
  thông tin di động 21
  2.2.4. Đánh giá kết quả, hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ
  thông tin di động 22
  3. Tầm quan trọng của đẩy mạnh kinh doanh đối với doanh nghiệp kinh doanh thông tin di động và hệ thống chỉ tiêu đánh giá hoạt động đẩy
  mạnh kinh doanh của doanh nghiệp thông tin di động 22
  3.1. Tầm quan trọng của đẩy mạnh kinh doanh đối với doanh nghiệp thông tin di động 22
  3.2. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của
  doanh nghiệp thông tin di động 24
  4. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thông tin di động 27
  4.1. Môi trường vĩ mô của doanh nghiệp thông tin di động 28
  4.1.1 Yếu tố chính trị pháp luật 29
  4.1.2. Yếu tố kinh tế 30
  4.1.3 Yếu tố khoa học công nghệ 30
  4.1.4. Yếu tố văn hoá xã hội 31
  4.2. Môi trường vi mô của doanh nghiệp thông tin di động 31
  4.2.1. Khách hàng 32
  4.2.2. Đối thủ cạnh tranh 33
  4.2.3 Người cung ứng 34
  4.2.4. Sản phẩm thay thế 34
  4.2.5. Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 35
  CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG 36
  1. Khái quát về sự hình thành và phát triển của công ty thông tin di động VMS 36
  1.1 Giai đoạn từ 1993-1995 36
  1.2 Giai đoạn từ năm 1995-2005 38
  1.3. Giai đoạn từ 2005 đến nay 39
  2. Phân tích thực trạng kinh doanh của công ty thông tin di động VMS 43
  2.1. Những đặc điểm chủ yếu về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Thông tin di động 43
  2.1.1.Cơ cấu sản phẩm của Công ty thông tin di động VMS 43
  2.1.2. Đặc điểm về quy trình công nghệ 52
  2.1.3. Đặc điểm về khách hàng 54
  2.1.4. Đặc điểm về lao động 55
  2.1.5. Đặc điểm về nguồn vốn 55
  2.1.6. Cổ phần hoá Công ty thông tin di động VMS 56
  2.2. Thực trạng kinh doanh của công ty thông tin di động VMS 56
  2.2.1. Số lượng thuê bao phát triển 56
  2.2.2. Thị phần và tốc độ tăng thị phần 57
  2.2.3. Sản lượng đàm thoại 58
  2.2.4. Chỉ tiêu phát triển mạng lưới 59
  2.2.5. Doanh thu, chi phí và lợi nhuận 61
  2.2.6. Nộp ngân sách Nhà nước 63
  2.2.7. Số lượng lao động 64
  2.3. Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông tin di động VMS 64
  2.3.1. Thị trường thông tin di động Việt Nam 64
  2.3.2. Những thuận lợi và những khó khăn 66
  2.3.3. Những thành tựu đạt được và những hạn chế còn tồn tại của Công ty thông tin di động VMS 68
  CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG VMS 72
  1. Mục tiêu, phương hướng phát triển của ngành Bưu chính viễn thông Việt Nam 72
  2. Phương hướng đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh ở Công ty thông tin di động VMS 75
  2.1. K ế hoạch phát triển trong năm 2008 75
  2.1.1. Kế hoạch năm 2008 75
  2.1.2. Các công tác trọng tâm 76
  2.2. Nhiệm vụ của Công ty thông tin di động VMS trong thời gian tới 78
  3. Các biện pháp đẩy mạnh kinh doanh của công ty thông tin di động 79
  3.1. Những bài học kinh nghiệm đẩy mạnh kinh doanh của các doanh nghiệp thông tin di động trên thế giới 79
  3.1.1 Bài học kinh nghiệm từ SK Telecom 79
  3.1.2 Bài học kinh nghiệm từ China Mobile 80
  3.2. Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, nguy cơ cuả công ty thông tin di động VMS 81
  3.2.1. Điểm mạnh 81
  3.2.2. Điểm yếu 83
  3.2.3. Cơ hội 83
  3.2.4. Nguy cơ 85
  3.3. Các biện pháp đẩy mạnh kinh doanh của công ty thông tin di động 86
  3.3.1. Đầu tư phát triển mạng lưới và mở rộng vùng phủ sóng 86
  3.3.2. Nâng cao chất lượng dịch vụ và đa dạng hoá dịch vụ giá trị gia tăng 87
  3.3.3. Tăng cường các hoạt động chăm sóc khách hàng 88
  3.3.4. Chính sách giá và các gói cước hấp dẫn để thu hút khách hàng 89
  3.3.5. Đẩy mạnh họat động bán hàng và phát triển hệ thống kênh phân phối 90
  3.3.6. Thực hiện có hiệu quả các hoạt động xúc tiến 92
  3.4. Kiến nghị với ngành và cơ quan quản lý Nhà nước 93
  KẾT LUẬN 96
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 98  Xem Thêm: Biện pháp đẩy mạnh kinh doanh của công ty thông tin di động VMS
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Biện pháp đẩy mạnh kinh doanh của công ty thông tin di động VMS sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status