Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Bao cáo thực tập tại Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Bao cáo thực tập tại Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn

  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU
  3
  PHẦN 1 : TỔNG QUAN VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN 4
  1. Quá trình hình thành và chức năng, nhiệm vụ của Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn 4
  1.1. Giới thiệu chung về Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn 4
  1.2. Quá trình hình thành của Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn 5
  1.3. Chức năng, nhiệm vụ của Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn 6
  1.3.1. Chức năng của Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn 6
  1.3.2. Nhiệm vụ của Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn 6
  2. Những lĩnh vực hoạt động chủ yếu và các mối quan hệ của Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn 8
  2.1. Những lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Viện 8
  2.1.1. Thị trường, ngành hàng 8
  2.1.2. Phát triển Nông thôn 9
  2.1.3. Chính sách chiến lược 10
  2.1.4. Quản lý tài nguyên và môi trường 11
  2.1.5. Lĩnh vực hoạt động của các trung tâm/cơ sở độc lập trực thuộc Viện 12
  2.2. Các mối quan hệ của Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn 13
  3. Mô hình tổ chức Bộ máy của Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn 14
  3.1. Cơ cấu tổ chức của Viện 14
  3.1.1. Lãnh đạo Viện 14
  3.1.2. Các phòng chức năng và Bộ môn nghiên cứu 14
  3.1.3. Các đơn vị trực thuộc Viện 14
  3.2. Sơ đồ tổ chức của Viện 15
  3.2.1. Trung tâm tư vấn Chính sách Nông nghiệp (CAP) 15
  3.2.2. Trung tâm phát triển Nông thôn (RUDEC) 15
  3.2.3. Trung tâm Thông tin Phát triển Nông thôn (AGROINFO) 16
  3.2.4. Cơ sở phía Nam (SOIPSARD) 16
  1. Thực trạng hoạt động của Viện trong 5 năm gần đây 17
  1.1. Kết quả hoạt động nghiên cứu Khoa học và Công nghệ của Viện 17
  1.2. Đánh giá chung thực trạng hoạt động của Viện 20
  1.2.1. Về hoạt động nghiên cứu Khoa học và phát triển Công nghệ 20
  1.2.2. Về sản xuất và dịch vụ 22
  PHẦN 3 : PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CỦA VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN 26
  1. Phương hướng tổ chức, hoạt động và phát triển của Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn 26
  1.1. Đội ngũ cán bộ của Viện 27
  1.2. Cơ cấu tổ chức của Viện 27
  1.3. Trụ sở, thiết bị của Viện 28
  1.4. Quan hệ của Viện 29
  1.5. Dự kiến thay đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ 29
  1.6. Định hướng hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, sản xuất và dịch vụ : nội dung, quy mô, phạm vi hoạt động, sản phẩm, dịch vụ cung cấp (số lượng dự tính hàng năm) 29
  2. Các giải pháp phát triển của Viện Chính sách và Chiến lược phát triển Nông nghiệp Nông thôn 32
  2.1. Nâng cao chất lượng hoạt động khoa học 32
  2.2. Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức quản lý đơn vị 33
  3. Một số kiến nghị của Viện Chính sách và Chiến lược phát triển Nông nghiệp Nông thôn 33
  PHẦN 4 : PHỤ LỤC 34
  KẾT LUẬN 53
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 54


  Xem Thêm: Bao cáo thực tập tại Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Bao cáo thực tập tại Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status