Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch và chương trình sản xuất của Công ty Cổ phần Tràng An

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch và chương trình sản xuất của Công ty Cổ phần Tràng An

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU
  1
  Chương I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 2
  I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY 2
  II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 2
  III. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀNG AN 5
  1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty cổ phần Tràng An 5
  2. Cơ cấu tổ chức và nhân sự 5
  IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 9
  V. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA DOANH CỦA CÔNG TY 10
  1. Nguyên vật liệu và hệ thống cung ứng nguyên vật liệu của doanh nghiệp 11
  2. Máy móc thiết bị,công nghệ hiện có của doanh nghiệp 12
  3. Lực lượng lao dộng 16
  4. Tình hình tài chính của công ty 18
  5. Tổ chức quản lý, hiệp tác giữa các bộ phận 19
  Chương II: THỰC TRẠNG VỀ XÂY DỰNG, TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM 21
  I. CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOACH SẢN XUẤT VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CỦA CÔNG TY 21
  1. Kế hoạch hóa sản xuất là gì ? 21
  2. Cơ sở lập kế hoạch và triển khai sản xuất của công ty 22
  2.1. Lập kế hoạch sản xuất 23
  2.2. Duyệt 24
  2.3. Triển khai, kiểm soát tiến độ sản xuất 25
  2.4. Báo cáo, cập nhật, quyết toán vật tư, thành phẩm 25
  II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY 26
  1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ của công ty 26
  1.1. Tình hình sản xuất của công ty 27
  1.2. Khả năng tiêu thụ sản phẩm của công ty trên thị trường 29
  2. Tình hình sản xuất của công ty trong năm 2007 31
  3. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch hóa của Công ty Cổ phần Tràng An 32
  3.1. Đánh giá tình hình sử dụng lao động 32
  3.2. Đánh giá tình hình sử dụng nguyên vật liệu 33
  3.3. Đánh giá tình hình huy động vốn 35
  4. Những ưu điểm và nhược điểm còn tồn tại 37
  4.1. Ưu điểm 37
  4.2. Những tồn tại: 37
  4.3. Nguyên nhân 38
  III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2008 39
  Chương III: NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỂ XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN TỐT KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀNG AN 43
  I. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY TRONG NHỮNG NĂM TỚI 43
  1. Phương hướng chung của ngành 43
  2. Phương hướng và nhiệm vụ của công ty trong những năm tới 44
  II. NHỮNG GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC KẾ HOẠCH HÓA CỦA DOANH NGHIỆP 46
  1. Tăng cường điều tra nghiên cứu thị trường. 46
  2. Tiết kiệm nguyên vật liệu cho sản xuất sản phẩm 48
  3. Tăng cường đầu tư, đổi mới thiết bị công nghệ có trọng điểm 49
  4. Huy động thêm vốn đầu tư có hiệu quả 51
  5. Tăng cường công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 51
  KẾT LUẬN 54
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 55


  Xem Thêm: Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch và chương trình sản xuất của Công ty Cổ phần Tràng An
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch và chương trình sản xuất của Công ty Cổ phần Tràng An sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status