Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Thực trạng và giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng và giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc

  MỤC LỤC
  Lời Mở Đầu
  .1
  1.Tính cần thiết của đề tài1
  2. Mục tiêu của đề tài2
  3. Phương pháp nghiên cứu .3
  4. Phạm vi nghiên cứu của đề tài . 3
  Chương 1 : Cơ sơ lý luận chung về chuyển dịch cơ cấu kinh tế
  nông nghiệp
  4
  1.1.Khái niệm, đặc trưng, vai trò, nội dung của cơ cấu kinh tế nông nghiệp4
  1.1.1. Khái niệm cơ cấu kinh tế và cơ cấu kinh tế nông nghiệp4
  1.1.1.1 Khái niệm cơ cấu kinh tế4
  1.1.1.2 Khái niệm cơ cấu kinh tế nông nghiệp 5
  1.1.2 Đặc trưng của cơ cấu kinh tế nông nghiệp7
  1.1.2.1 Cơ cấu kinh tế mang tính lịch sử nhất định7
  1.1.2.2 Cơ cấu kinh tế nông nghiệp mang tính khách quan và được 7
  1.1.2.3 Cơ cấu kinh tế luôn vận động8
  1.1.2.4 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp là một quá trình9
  1.1.3. Nội dung của cơ cấu kinh tế nông nghiệp9
  1.1.3.1. Cơ cấu ngành và nội bộ ngành9
  1.1.3.2. Cơ cấu vùng lãnh thổ10
  1.1.3.3 Cơ cấu thành phần kinh tế11
  1.1.4. Ý nghĩa cơ cấu kinh tế hợp lý 11
  1.1.5. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp12
  1.1.5.1. Khái niệm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp12
  1.1.5.2. Sự cần thiết chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp13
  1.1.5.3. Xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp.13
  1.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp .14
  1.2.1 Nhóm nhân tố tự nhiên14
  1.2.2 Nhóm nhân tố thuộc điều kiện kinh tế - xã hội15
  1.2.3 Nhóm nhân tố về tổ chức sản xuất và kỹ thuật16
  1.3 Kinh nghiệm trong nước và ngoài nước17
  1.3.1 Kinh nghiệm trong nước17
  1.3.2 Kinh nghiệm nước ngoài18
  Chương 2 : Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở
  huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc 20
  2.1 Tình hình cơ bản về điều kiện tự nhiên – kinh tế - xã hội của huyện ảnh
  hưởng đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp.20
  2.1.1 Điều kiện tự nhiên20
  2.1.1.1 Vị trí địa lý của huyện20
  2.1.1.2 Địa hình và đất đai thổ nhưỡng21
  2.1.1.3 Khí hậu và thời tiết23
  2.1.1.4 Nguồn nước25
  2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội26
  2.1.2.1 Dân số và lao động tầng28
  2.1.2.2 Cơ sở hạ tầng29
  2.1.2.3 Văn hoá xã hội30
  2.2 Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp của huyện Lập 33
  2.2.1 Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành và nội bộ ngành 33
  2.2.1.1 Sự chuyển dịch cơ cấu theo ngành nông, lâm, thuỷ sản 33
  2.2.1.2 Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nội bộ ngành35
  2.2.1.2.1 Sự chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp36
  2.2.1.2.2 Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong ngành lâm nghiệp46
  2.2.1.2.3 Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong ngành thuỷ sản48
  2.2.2 Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo vùng lãnh thổ 50
  2.2.3 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo thành phần kinh tế54
  2.3 Đánh giá chung quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở huyện
  Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc57
  2.3.1 Những kết quả đạt được57
  2.3.2 Những tồn tại yếu kém – nguyên nhân58
  2.3.2.1 Những tồn tại yếu kém58
  2.3.2.2 Nguyên nhân58
  Chương 3 : Phương hướng và những giải pháp nhằm thúc đẩy
  chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở huyện Lập Thạch
  tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian tới
  60
  3.1 Phương hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở huyện Lập Thạch 60
  3.1.1 Phương hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở huyên Lập 60
  3.1.1.1 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hoá60
  3.1.1.2 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp huyện Lập Thạch theo
  hướng khai thác triệt để tiềm lực của nền kinh tế, tài nguyên thiên nhiên,
  lao động kỹ thuật nông nghiệp61
  3.1.1.3 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp phải theo xu hướng
  công nghiệp hoá - hiện đại hoá61
  3.1.1.4 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế phải phát huy vai trò tích cực của mọi
  thành phần kinh tế62
  3.1.2 Mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trong những năm tới 62
  3.1.2.1 Mục tiêu tổng quát62
  3.1.2.2 Mục tiêu cụ thể 63
  3.2 Những giải pháp chủ yếu để chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp của
  huyện Lập Thạch trong thời gian tới 2010-201565
  3.2.1 Quy hoạch bố trí các ngành sản xuất nông nghiệp theo hướng tập
  trung chuyên môn hoá67
  3.2.2 Xây dựng và phát triển cơ sở chế biến nhằm nâng cao chất lượng
  sản phẩm và đáp ứng nhu cầu của thị trường67
  3.2.3 Giải pháp về thị trường68
  3.2.4 Giải pháp về vốn 68
  3.2.5 Giải pháp về ruộng đất 69
  3.2.6 Giải pháp về ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất 70
  3.2.7 Giải pháp đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng cơ sở phục vụ
  sản xuất nông nghiệp 71
  3.2.8 Giải pháp ổn định đời sống và chính sách định canh định cư với
  đồng bào dân tộc72
  3.2.9 Đẩy mạnh khuyến nông73
  3.2.10 Vận dụng linh hoạt cơ chế chính sách nhằm giúp các hộ nông dân
  phát triển kinh tế hộ theo hướng sản xuất hàng hoá74
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ75
  Kết luận.75
  Kiến nghị 76
  Tài liệu tham khảo77


  Xem Thêm: Thực trạng và giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status