Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động phân phối sản phẩm máy bơm nước ở Công ty Sản xuất & Thương mại Châu á

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động phân phối sản phẩm máy bơm nước ở Công ty Sản xuất & Thương mại Châu á

  MỤC LỤC

  LỜI NÓI ĐẦU 1
  CHƯƠNG I: MỘT SỐ LÍ LUẬN VỀ HỆ THỐNG PHÂN PHỐI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI VÀ SỰ CẦN THIẾT THIẾT LẬP, QUẢN LÍ HỆ THỐNG PHÂN PHỐI Ở CÔNG TY SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI CHÂU Á 5
  I. Marketing trong các doanh nghiệp thương mại 5
  1. Khái niệm, vị trí và các loại hình doanh nghiệp thương mại 5
  2. Marketing- mix trong các doanh nghiệp thương mại 7
  2. 1. Sản phẩm. 7
  2. 2. Chính sách giá. 8
  2. 3. Chính sách xúc tiến hỗn hợp. 9
  2. 4. Chính sách phân phối. 10
  II. Kênh phân phối và vai trò của nó trong hoạt động marketing của các doanh nghiệp thương mại 10
  1. Khái niệm và thực chất của kênh phân phối. 10
  1. 1 Khái niệm và chức năng của kênh Marketing trong các doanh nghiệp thương mại. 10
  1. 2. Phân loại kênh Marketing trong các doanh nghiệp thương mại. 12
  2. Các thành viên kênh. 15
  2. 1. Người sản xuất ( nhà nhập khẩu ). 15
  2. 2. các loại trung gian. 15
  3. Các dòng chảy trong kênh. 16
  3. 1. Dòng chuyển quyền sở hữu. 16
  3. 2. Dòng đàm phán ( thương mại ). 16
  3. 3. Dòng chuyển động sản phẩm vật chất của sản phẩm. 16
  3. 4. Dòng thanh toán. 17
  3. 5. Dòng thông tin. 17
  4. Vai trò hoạt động của kênh phân phối trong hoạt động Marketing của các công ty thương mại. 17
  III. Thiết kế hệ thống phân phối trong các doanh nghiệp thương mại. 18
  1. Xác định các nhấn tố ảnh hưởng tới hệ thống phân phối. 19
  2. Các nguyên tăc và yêu cầu đặt ra trong việc thiết kế kênh. 23
  3. Quá trình thiết kế kênh. 23
  3. 1. Nhận dạng nhu cầu thiết kế kênh. 23
  3. 2. Xác định và phối hợp các mục tiêu phân phối. 24
  3. 4. Thiết lập các phương án thiết kế kênh Marketing. 25
  3. 5. Đánh giá và lựa chọn kênh Marketing. 27
  IV. Quản trị kênh Marketing trong các doanh nghiệp thương mại. 28
  1. Khuyến khích các thành viên kênh. 28
  2. Đánh giá các thành viên kênh. 29
  3. Các công cụ quản lí kênh. 30
  4. Các biện pháp giải quyết xung đột. 31
  5. Điều chỉnh các quyết định kênh. 32
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI MÁY BƠM NƯỚC Ở CÔNG TY SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI CHÂU Á 33
  . Lịch sử ra đời và cơ cấu bộ máy của công ty 33
  1. Lịch sử ra đời của công ty. 33
  2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty 34
  2. 1 Chức năng 34
  2. 2. Nhiệm vụ của công ty: 35
  3. Cơ cấu tổ chức. 36
  4. Những cơ sở nguồn lực. 39
  II. Những hoạt động chính của công ty. 40
  1. Hoạt động sản xuất 40
  2. Hoạt động kinh doanh. 41
  . Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. 42
  1. Sản lượng bán. 42
  2. Doanh số bán. 43
  3. Thị trường và khách hàng mục tiêu của doanh nghiệp. 45
  4. Kết quả kinh doanh 45
  IV. Tổng quan thị trường máy bơm nước. 47
  1. Giới thiệu về sản phẩm máy bơm nước. 47
  1. 1. Máy bơm nước dân dụng. 47
  1. 2. Máy bơm nước công nghiệp. 47
  2. Xu hướng tiêu dùng các loại máy bơm nước. 48
  3. Tình hình cung ứng các loại máy bơm nước. 48
  V. Thực trạng tình hình phân phối máy bơm nước của Công ty Sản xuất & Thương mại Châu á. 50
  1. Chiến lược sản phẩm và thị trường. 50
  2. Thực trạng hoạt động Marketing của Công ty. 51
  2. 1. Bộ máy hoạt động Marketing của Công ty. 52
  2. 2 Thực trạng hoạt động Marketing của Công ty. 53
  3. Chiến lược phân phối và mục tiêu. 59
  3. 1. Chiến lược phân phối và mục tiêu. 59
  3. 2. Sự hình thành kênh phân phối máy bơm nước của Công ty. 60
  4. Thực trạng tình hình thực hiện kế hoạch phân phối hiện vật vào các kênh phân phối của Công ty Sản xuất & Thương mại Châu á. 68
  4. 1. Thực trạng điều phối hàng hoá vào các kênh phân phối. 68
  4. 2. Thực trạng vận chuyển hàng hoá trong hệ thống phân phối. 69
  4. 3. Thực trạng dự trữ hàng hoá. 70
  V. Nhận xét trung về hệ thống phân phối máy bơm nước của Công ty Công ty Sản xuất & Thương mại Châu á. 71
  CHƯƠNGIII: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI MÁY BƠM NƯỚC Ở CÔNG TY SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI CHÂU Á 74
  I. Những định hướng chiến lược cho sự hoàn thiện hoạt động phân phối của Công ty. 74
  1. Đa dạng hoá sản phẩm. 74
  2. Củng cố lợi thế cạnh tranh ở miền Bắc, xâm nhập sâu vào thị trường miền Nam và miền Trung. 74
  II. Những giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện hoạt động phân phối máy bơm nước ở Công ty Sản xuất & Thương mại Châu á. 76
  1. Giải pháp hoàn thiện cấu trúc kênh. 76
  1. 1. Tại thị trường miền Bắc. 76
  1. 2. Tại khu vực miền Trung. 77
  1. 3. Tại khu vực miền Nam. 78
  2. Hoàn thiện cách thức quản lí kênh. 79
  2. 1. Lựa chọn các thành viên kênh. 79
  2. 3. Quản trị xung đột. 87
  3. Hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường trong hệ thống kênh Marketing. 88
  4. Hoàn thiện các chính sách Marketing- mix trong hệ thống kênh Marketing. 91
  4. 1. Vấn đề sản phẩm trong quản lí kênh. 91
  4. 2. Vấn đề định giá trong quản lí kênh. 92
  4. 3. Hoạt động xúc tiến qua kênh. 94
  5. Hoàn thiện các dòng chảy qua kênh 97
  5.1. Xây dựng hệ thống thông tin hoàn chỉnh trong kênh, đảm bảo thông tin trong suất từ Công ty đến người tiêu dùng cuối cùng. 97
  5.2. Đổi mới dòng phân phối vật chất dựa trên dòng thông tin và các phương tiện vận tải, lưu kho hiện đại 98
  5.3. Đổi mới dòng đàm phán 99
  5.4. Hoàn thiện dòng thanh toán 99
  III. Một số kiến nghị đối với nhà nước nhằm góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty Sản xuất & Thương mại Châu á. 100
  KẾT LUẬN 102
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 104  Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động phân phối sản phẩm máy bơm nước ở Công ty Sản xuất & Thương mại Châu á
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động phân phối sản phẩm máy bơm nước ở Công ty Sản xuất & Thương mại Châu á sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status