Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế hoạch hoá ở Công ty Lắp máy và Xây dựng 69-3 (Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam)

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế hoạch hoá ở Công ty Lắp máy và Xây dựng 69-3 (Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam)

  MỤC LỤC

  LỜI NÓI ĐẦU 1
  PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ HOẠCH HÓA VÀ CÔNG TÁC KẾ HOẠCH HÓA TRONG DOANH NGHIỆP 3
  I/ Vai trò của kế hoạch hóa trong doanh nghiệp. 3
  1. Khái niệm kế hoạch hoá trong doanh nghiệp 3
  2.Vai trò của công tác kế hoạch hóa doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. 4
  3. Chức năng và nguyên tắc của kế hoạch hóa trong doanh nghiệp 6
  3.1. Chức năng của kế hoạch hóa trong doanh nghiệp 6
  3.2. Nguyên tắc của kế hoạch hóa trong doanh nghiệp 7
  4. Hệ thống kế hoạch trong doanh nghiệp 10
  4.1. Phân theo góc độ thời gian 10
  4.2. Theo góc độ nội dung, tính chất hay cấp độ của kế hoạch 10
  II/ Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế hoạch hóa trong doanh nghiệp 12
  1. Công tác kế hoạch hóa doanh nghiệp 12
  1.1. Công tác lập kế hoạch 12
  1.2. Triển khai tổ chức thực hiện, theo dõi giám sát và điều chỉnh việc thực hiện kế hoạch. 15
  1.2.1 Công tác tổ chức thực hiện kế hoạch 15
  1.2.2. Các thành viên tham gia công tác kế hoạch 16
  2. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế hoạch hóa doanh nghiệp. 18
  2.1. Hoàn thiện công tác kế hoạch hóa doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của quản lý doanh nghiệp. 18
  2.2. Hoàn thiện công tác kế hoạch hóa doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng của kế hoạch trong doanh nghiệp. 19
  2.2.1. Yêu cầu đối với kế hoạch hóa trong nền kinh tế thị trường 19
  2.2.2. Nội dung hoàn thiện công tác kế hoạch hóa đặc biệt hoàn thiện công tác lập kế hoạch

  PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ HOẠCH HÓA Ở CÔNG TY LILAMA 69-3 24
  I/ Tổng quan về Công ty Lilama 69-3 24
  1. Tổng quan về Công ty Lilama 69-3 24
  1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Lắp máy và xây dựng 69-3 24
  1.2. Lĩnh vực hoạt động của Công ty lắp máy và xây dựng 69-3. 25
  1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty lắp máy và xây dựng 69-3 27
  1.3.1. Cơ cấu tổ chức
  1.3.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban trong cơ cấu tổ chức của Công ty
  2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 2001 – 2005 31
  3. Một số đặc điểm trong hoạt động sản xuất kinh doanh và trong quản lý có ảnh hưởng đến công tác kế hoạch hóa của Công ty 32
  3.1. Đặc điểm về sản phẩm của Công ty 32
  3.2. Đặc điểm về thị trường của Công ty 33
  3.3. Đặc điểm về nguồn cung ứng và quản lý nguyên vật liệu của Công ty 34
  3.3.1. Đặc điểm về quản lý nguyên vật liệu 35
  3.3.2. Đặc điểm về nguồn cung ứng 34
  3.4. Đặc điểm về quản lý và khai thác máy móc thiết b
  3.5. Đặc điểm về nguồn nhân lực 37
  3.6. Đặc điểm về tài chính và vốn kinh doanh 38
  II/ Thực trạng công tác kế hoạch hóa ở Công ty Lilama 69-3 39
  1. Thực trạng công tác lập kế hoạch của Công ty Lilama 69-3 39
  2. Thực trạng tổ chức thực hiện kế hoạch 48
  3. Đánh giá chung về Công tác kế hoạch hoá của Công ty Lilama 69-3 49
  3.1. Những mặt đã làm được trong công tác kế hoạch hóa 49
  3.1.1. Những mặt đã làm được trong công tác kế hoạch hoá 49
  3.1.2. Nguyên nhân của những mặt đã làm được 51
  3.2. Những mặt còn tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại 52
  3.2.1. Những mặt còn tồn tại 52
  3.2.2. Nguyên nhân của những tồn tại 53
  PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ HOẠCH HÓA Ở CÔNG TY LILAMA 69-3 54
  I/ Giải pháp hoàn thiện công tác lập kế hoạch 54
  1. Chú trọng công tác hoạch định các mục tiêu chiến lược của Công ty 54
  2. Tăng cường hoạt động nghiên cứu thị trường và dự báo 60
  2.1. Tăng cường hoạt động nghiên cứu thị trường. 60
  2.2. Đẩy mạnh công tác dự báo. 63
  3. Hoàn thiện hệ thống kế hoạch tác nghiệp. 65
  4. Củng cố Phòng Kinh tế - Kế hoạch tổng hợp và tăng cường sự phối hợp hoạt động trong công tác kế hoạch. 67
  II/ Giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức thực hiện kế hoạch 70
  1. Hoàn thiện công tác tổ chức thực hiện kế hoạch. 70
  2. Lựa chọn chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với Công ty. 71
  3. Đưa ra các quyết định điều chỉnh kế hoạch cần thiết và kịp thời 72
  4. Bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ làm công tác kế hoạch. 74
  KẾT LUẬN 76
  Danh mục tài liệu tham khảo 77
  MỤC LỤC
  78


  Xem Thêm: Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế hoạch hoá ở Công ty Lắp máy và Xây dựng 69-3 (Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam)
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế hoạch hoá ở Công ty Lắp máy và Xây dựng 69-3 (Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam) sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status