Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Xây Dựng một số quan điểm chính trong chiến lược đấu thầu của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông I Giai đoạn 2001- 2010

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xây Dựng một số quan điểm chính trong chiến lược đấu thầu của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông I Giai đoạn 2001- 2010

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU
  CHƯƠNG 1:
  CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐẤU THẦU VÀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG. 3
  I - Lý luận chung về đấu thầu : 3
  1. Khái niệm và phạm vi áp dụng quy chế đấu thầu : 3
  1.1. Khái niệm : 3
  2. Các nguyên tắc và điều kiện thực hiện đấu thầu : 6
  3.Các hình thức lựa chọn Nhà thầu và phương thức đấu thầu : 9
  3.1. Chủ đầu tư có thể lựa chọn nhà thầu thông qua các hình thức sau : 9
  4. Sự cần thiết khách quan và vai trò của công tác đấu thầu : 11
  4.1. Sự cần thiết khách quan. 11
  4.2. Vai trò của đấu thầu trong xây dựng: 12
  II. Trình tự Công tác đấu thầu trong các doanh nghiệp xây dựng: 14
  1. Sơ đồ quá trình đấu thầu : 15
  2. Trình tự và nội dung tổ chức đấu thầu xây lắp công trình giao thông: 16
  2.1. Chuẩn bị đấu thầu: 16
  2.2. Sơ tuyển nhà thầu: 18
  2.3. Lập hồ sơ mời thầu: 18
  2.4. Nhận và quản lý hồ sơ dự thầu : 19
  2.5. Mở thầu : 19
  2.6. Đánh giá, xếp hạng nhà thầu : 20
  2.7. Trình duyệt kết quả đấu thầu : 21
  2.8. Công bố trúng thầu và thương thảo hoàn thiện hợp đồng : 21
  2.9. Trình duyệt nội dung hợp đồng và ký hợp đồng : 21
  III. Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong quá trình đấu thầu xây dựng : 23
  1. Khái niệm cạnh tranh và khả năng cạnh tranh : 23
  1.1. Các hình thức cạnh tranh trong đấu thầu : 24
  1.2. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng cạnh tranh : 25
  1.3. Phương thức cạnh tranh chủ yếu của đấu thầu : 27
  2. Những yếu tố tác động đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp xây dựng : 29
  2.1. Những ảnh hưởng từ môi trường bên ngoài: 29
  2.2.Những ảnh hưởng từ phía chủ đầu tư : 30
  2.3. Những ảnh hưởng từ khả năng, nguồn lực và các chính sách của doanh nghiệp : 32
  3. Một số yếu tố khác: 37
  CHƯƠNG II : TÌNH HÌNH THAM GIA CÔNG TÁC ĐẤU THẦU TẠI TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG I 39
  I. Giới thiệu chung về Tổng công ty xây dựng công trình giao thông I: 39
  1. Quá trình hình thành và nhiệm vụ của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông I : 39
  2. Quá trình phát triển của Tổng công ty : 40
  II. Những đặc điểm chủ yếu ảnh hưởng đến công tác đấu thầu và nâng cao hiệu quả cạnh tranh trong đấu thầu của Tổng công ty xây dựng CTGT I. 43
  1. Đặc điểm sản phẩm và thị trường của Tổng công ty : 43
  2. Đặc điểm về lao động : 45
  3. Đặc điểm về thiết bị, công nghệ : 46
  4. Đặc điểm về vốn kinh doanh: 49
  5. Đặc điểm về tổ chức sản xuất và cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 50
  III. thực trạng công tác đấu thầu và khả năng đấu thầu của Tổng công ty XD CTGT I. 57
  1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của TCT XDCTGT I. 57
  2. Phân tích thực trạng đấu thầu và khả năng cạnh tranh trong công tác đấu thầu của Tổng công ty xây dựng CTGT I. 59
  3. Phân tích thực trạng quy trình đấu thầu của Tổng công ty 63
  3.1. Sơ đồ tổ chức hoạt động đấu thầu xây lắp của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 như sau : 64
  3.2. Quy trình thực hiện công tác đấu thầu của Tổng công ty: 66
  3.3. Tổng kết và rút bài học kinh nghiệm sau đấu thầu. 72
  4. Đánh giá chung tình hình thực hiện công tác đấu thầu và hiệu quả đấu thầu tại Tổng công ty công ty xây dựng CTGT I. 72
  5. Một số nhận định về quan điểm đấu thầu của Tổng công ty giai đoạn 1996 -2000: 74
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ QUAN ĐIỂM TRONG CHIẾN LƯỢC ĐẤU THẦU CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG I – GIAI ĐOẠN 2001 – 2010. 77
  I. Phương hướng phát triển của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 giai đoạn 2001 –2010. 77
  II. Một số Quan điểm chính trong chiến lược đấu thầu của Tổng công ty XDCTGT I giai đoạn 2001-2010. 78
  1. Cơ hội: 78
  2. Nguy cơ: 80
  a. Quan điểm lựa chọn thị trường: 82
  b. Quan điểm về chiến lược giá: 83
  c. Quan điểm về chiến lược đào tạo nguồn nhân lực: 84
  d. Quan điểm về chiến lược liên kết trong đấu thầu:
  II. Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu theo các quan điểm định hướng chiến lược đã đề ra. 85
  1. Giải pháp về năng lực thiết bị: 86
  2. Giải pháp về giá: 87
  3. Giải pháp về công tác tổ chức lao động : 89
  4. Giải pháp về tài chính: 91
  III. Một số kiến nghị với nhà nước : 92


  Xem Thêm: Xây Dựng một số quan điểm chính trong chiến lược đấu thầu của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông I Giai đoạn 2001- 2010
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây Dựng một số quan điểm chính trong chiến lược đấu thầu của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông I Giai đoạn 2001- 2010 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status