Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần thương mại xi măng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần thương mại xi măng

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 2

  I. NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 2
  1. Khái niệm nguồn nhân lực. 2
  2. Vai trò của nguồn nhân lực. 3
  II. CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC 4
  1. Chất lượng nguồn nhân lực 4
  2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nguồn nhân lực 4
  2.1 Thể lực nguồn nhân lực 4
  2.2 Trí lực của nguồn nhân lực. 5
  2.3 Phẩm chất tâm lý- xã hội của nguồn nhân lực. 6
  2.4 Chỉ tiêu tổng hợp 6
  3. Ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 7
  III. CÁC NHÂN TỐ QUẢN LÝ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC 8
  1. Chiến lược nguồn nhân lực 8
  1.1 Khái niệm 8
  1.2 Vai trò của lập chiến lược nguồn nhân lực 8
  1.3 Lập chiến lược nguồn nhân lực 9
  2.Tuyển dụng nhân viên 10
  2.1 Khái niệm 10
  2.2 Tác dụng và ý nghĩa của tuyển dụng nhân viên 12
  2.3. Quy trình tuyển dụng nhân viên 13
  3. Phát triển nguồn nhân lực 14
  3.1 Khái niệm 14
  3.2 Vai trò của phát triển nguồn nhân lực 14
  3.3 Quy trình đào tạo và phát triển 15
  4. Những đãi ngộ dành cho người lao động 17
  4.1 Trả công lao động 17
  4.2 Nâng cao động lực cho người lao động 21
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XI MĂNG 24
  I.TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
  XI MĂNG
  24
  1. Qúa trình hình thành và phát triển của công ty 24
  1.1 Giai đoạn trước cổ phần hóa. 24
  1.2 Giai đoạn cổ phần hóa. 27
  2. Chức năng nhiệm vụ của công ty 29
  2.1 Ngành nghề của công ty 29
  2.2.Chức năng nhiệm vụ chủ yếu của Công ty. 29
  3.Thực trạng sản xuất kinh doanh tại công ty. 30
  3.1.Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn 2004-2006. 30
  3.2.Tổng hợp kết quả kinh doanh xi măng năm 2007. 33
  3.3.Thực trạng về tài sản. 35
  3.4.Thực trạng về tổ chức sản xuất kinh doanh. 36
  3.5.Công tác Marketing- thị trường. 37
  3.6.Công tác kế hoạch. 37
  3.7.Tổng hợp đánh giá thực trạng công ty. 37
  II.THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY. 38
  1.Cơ cấu tổ chức và chức năng của các phòng ban. 38
  1.1.Chức năng, nhiệm vụ. 38
  1.2.Sơ đồ cơ cấu tổ chức. 44
  1.3. Biên chế lao động công ty cổ phần 45
  2. Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực tại công ty. 46
  2.1. Cơ cấu lao động theo độ tuổi và giới tính. 46
  2.2.Cơ cấu lao động theo chuyên môn nghiệp vụ và hợp đồng. 46
  III.THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XI MĂNG VỀ NHỮNG YẾU TỐ QUẢN LÝ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC 47
  1.Chiến lược nguồn nhân lực. 47
  2.Công tác lập kế hoạch nguồn nhân lực. 48
  3.Công tác tuyển dụng nguồn nhân lực. 48
  3.1. Nguyên tắc tuyển dụng. 48
  3.2.Quy trình tuyển dụng. 49
  4. Công tác tiền lương, tiền công của công ty. 51
  4.1 Các nguyên tắc phân phối tiền lương của công ty. 51
  4.2.Nguồn hình thành và sử dụng quỹ tiền lương của công ty. 52
  4.3.Các hình thức trả lương tại công ty. 52
  4.4.Trả lương cho CBCNV trong công ty trong một số trường hợp đặc biệt. 56
  4.5.Một số nhận xét về công tác tiền lương và tiền công tại công ty. 58
  5.Công tác tạo động lực cho nhân viên tại công ty. 59
  5.1.Công tác khen thưởng 59
  5.2.Công tác tạo động lực khác. 63
  6.Công tác đào tạo nguồn nhân lực. 64
  6.1. Đối tượng đào tạo 64
  6.2. Tiêu chuẩn, điều kiện, hình thức đào tạo: 64
  6.3. Quy định về chế độ, chính sách đối với người được cử đi đào tạo 65
  7.Công tác đánh giá. 67
  CHƯƠNG III ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XI MĂNG. 68
  I.ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY. 68
  1.Công tác quản lý tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty. 68
  2.Về công tác phát triển nguồn nhân lực. 68
  II.MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XI MĂNG. 69
  1.Chiến lược phát triển nguồn nhân lực. 69
  2.Công tác tuyển dụng nguồn nhân lực. 69
  3.Công tác đào tạo nguồn nhân lực. 70
  4.Công tác tiền công và tiền lương của công ty. 72
  4.1. Hoàn thiện định mức lao động nhằm hoàn thiện hơn hệ số tiền lương chức danh. 72
  4.2.Hoàn thiện công tác xây dựng đơn giá tiền lương. 73
  5.Công tác tạo động lực. 73
  KẾT LUẬN 75
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 76  Xem Thêm: Một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần thương mại xi măng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần thương mại xi măng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status