Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Việt Nam

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1

  CHƯƠNG I: HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 4
  1.1. Khái niệm, vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: 4
  1.1.1. Khái niệm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: 4
  1.1.2. Mục tiêu và vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: 5
  1.2. Nội dung của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: 8
  1.2.1. Tổ chức bộ máy làm công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: 8
  1.2.2. Xây dựng quan điểm và chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở doanh nghiệp: 9
  1.2.3. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo: 10
  1.2.4. Quản lý và bố trí sử dụng lao động sau đào tạo: 19
  1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: 20
  1.3.1. Yếu tố bên ngoài: 20
  1.3.2. Yếu tố bên trong: 22
  1.4. Xu hướng hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: 25
  1.4.1. Xác định chính xác nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: 25
  1.4.2. Thực hiện liên kết giữa doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo ngoài doanh nghiệp trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: 26
  1.4.3. Hoàn thiện công tác phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc: 27
  1.4.4. Hướng tới tính chuyên nghiệp: 28
  1.4.5. Nâng cao năng lực của bộ máy, đội ngũ làm công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: 28
  1.4.6. Tăng chi phí cho công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: 29
  1.4.7. Kết hợp đào tạo trong và ngoài doanh nghiệp: 29
  CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM 30
  2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam và những đặc điểm của Công ty có ảnh hưởng tới công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: 30
  2.1.1. Tổng quan về Công ty: 30
  3.2.2. Đặc điểm của Công ty có ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: 39
  2.2. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Công ty: 42
  2.2.1. Bộ máy làm công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: 42
  2.2.2. Quan điểm và chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: 43
  2.2.3. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: 43
  2.3. Đánh giá chung về Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Công ty: 54
  2.3.1. Kết quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần cơ điện và Xây dựng Việt Nam: 54
  2.3.2. Những thành tựu đạt được trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: 57
  2.3.3. Những hạn chế và nguyên nhân: 58
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM. 64
  3.1. Phương hướng phát triển của Công ty và mục tiêu phát triển nguồn nhân lực: 64
  3.1.1. Phân tích Công ty theo mô hình SWOT: 64
  3.1.2. Phương hướng phát triển của Công ty: 66
  3.1.3. Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực: 67
  3.2. Đưa ra một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty: 67
  3.2.1. Áp dụng các phương pháp hợp lý xác định được đúng nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Công ty: 67
  3.2.2. Đa dạng hoá các chương trình đào tạo và phát triển: 71
  3.2.3. Hoàn thiện đánh giá chất lượng chương trình đào tạo: 72
  3.2.4. Xây dựng nguồn kinh phí cho đào tào: 73
  3.2.5. Nâng cao năng lực bộ máy làm công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: 74
  3.2.6. Hoàn thiện công tác phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc làm cơ sở cho công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: 74
  3.2.7. Thực hiện liên kết với các trường Đại học, cơ sở đào tạo nghề để đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: 75
  KẾT LUẬN 76
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 77


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status