Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại công ty Cổ phần Sông Đà 11

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại công ty Cổ phần Sông Đà 11

  Lời mở đầu
  Từ khi chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, kinh tế nước ta đã có nhiều thay đổi tích cực. Song song với sự thay đổi nền kinh tế, các doanh nghiệp cũng đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn trong công tác quản lý tài chính nhằm đạt hiệu quả kinh doanh ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu khắc nghiệt của thị trường. Vì vậy, sự hoàn thiện của chế độ kế toán mới mang lại thuận lợi rất lớn cho các doanh nghiệp trong việc áp dụng một cơ chế quản lý khoa học và hiệu quả, đồng thời là một bước tiến quan trọng trong công tác quản lỹ vĩ mô của nhà nước.
  Trong các khâu quản lý tại doanh nghiệp có thể nói công tác quản lý hạch toán tài sản cố định là một trong những mắt xích quan trọng nhất của doanh nghiệp. Tài sản cố định là điều kiện cơ bản, là nền tảng của quá trình sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp và chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng số tài sản, vốn doanh nghiệp. Giá trị tài sản ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của doanh nghiệp, nhất là trong điều kiện khoa học kỹ thuật phát triển như hiện nay, giá trị tài sản ngày càng lớn thì yêu cầu quản lý sử dụng ngày càng chặt chẽ, khoa học và hiệu quả hơn. Nên trong những năm qua, vấn đề nâng cao hiệu quả của việc sử dụng tài sản cố định đặc biệt được quan tâm.
  Kế toán là một trong những công cụ hữu hiệu nằm trong hệ thống quản lý tài sản cố định của một doanh nghiệp. Kế toán tài sản cố định cung cấp những thông tin hữu ích về tình hình tài sản cố định của doanh nghiệp trên nhiều góc độ khác nhau. Dựa trên những thông tin ấy, các nhà quản lý sẽ có được những phân tích chuẩn xác để ra những quyết định kinh tế. Việc hạch toán kế toán tài sản cố định phải tuân theo các quy định hiện hành của chế độ tài sản kế toán. Để chế độ tài chính kế toán đến được với doanh nghiệp cần có một quá trình thích ứng nhất định. Nhà nước sẽ dựa vào tình hình thực hiện chế độ ở các doanh nghiệp, tìm ra những vướng mắc để có thể sửa đổi kịp thời.
  Công ty cổ phần Sông Đà 11 là công ty Nhà nước được cổ phần hóa hoạt động trong lĩnh vực xây lắp. Tài sản cố định đóng một vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh của công ty . Do đặc thù của ngành sản xuất kinh doanh, các tài sản cố định được sử dụng tại công ty hầu hết là các loại máy móc thiết bị thi công. Trong những năm qua, công ty đã mạnh dạn đầu tư vốn vào các loại tài sản cố định đặc biệt là các loại máy thiết bị thi công, đồng thời từng bước hoàn thiện quá trình hạch toán kế toán tài sản cố định.
  Hiểu được tầm quan trọng của tài sản cố định, từ những hiểu biết của bản thân trong quá trình thực tập tại công ty Cổ phần Sông Đà 11 cùng sự hướng dẫn tận tình của cô giáo TS.Phạm Thị Bích Chi và sự giúp đỡ tạo điều kiện của các cô, chú, anh, chị phòng tài chính kế toán Công ty Cổ phần Sông Đà 11, em đã chọn đề tài “ Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại công ty Cổ phần Sông Đà 11” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình.
  Ngoài lời nói đầu, kết luận chuyên đề thực tập tốt nghiệp của em gồm 3 phần:
  Phần I: Khái quát chung về công ty Cổ phần Sông Đà 11.
  Phần II: Thực trạng công tác kế toán tài sản cố định tại công ty Cổ phần Sông Đà 11.
  Phần III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại công ty Cổ phần Sông Đà 11.
  Mục Lục:

  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
  DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  1 Phần I: Khái quát chung về công ty Cổ phần Sông Đà 11. 3

  1.1 Quá trình hình thành phát triển của công ty cổ phần Sông Đà 11. 3
  1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần Sông Đà 11. 6
  1.2.1 Lĩnh vực kinh doanh. 6
  1.2.2 Sản phẩm dịch vụ chính. 7
  1.2.3 Kế hoạch phát triển kinh doanh của Công ty cổ phần Sông Đà 11 11
  1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý và cơ cấu lao động tại Công ty Cổ phần Sông Đà 11. 13
  1.3.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty Cổ phần Sông Đà 11. 13
  1.3.2 Đặc điểm về lao động, cơ cấu lao động tại công ty Cổ phần Sông Đà 11. 16
  1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần Sông Đà 11. 17
  1.4.1 Tổ chức bộ máy kết toán tại công ty cổ phần Sông Đà 11. 17
  1.4.2 Chế độ kế toán tại công ty cổ phần Sông Đà 11. 21
  2 Phần II: Thực trạng công tác kế toán tại công ty cổ phần Sông Đà 11. 30
  2.1 Đặc điểm tình hình quản lý, sử dụng tài sản cố định tại công ty cổ phần Sông Đà 11. 30
  2.1.1 Đặc điểm và phân loại tài sản cố định tại công ty cổ phần Sông Đà 11. 30
  2.1.2 Công tác quản lý và sử dụng tài sản cố định tại công ty cổ phần Sông đà 11. 32
  2.2 Thủ tục luân chuyển chứng từ tại Công ty cổ phần Sông Đà 11. 34
  2.2.1 Hạch toán TSCĐ tăng do mua sắm tại Công ty cổ phần Sông Đà 11. 35
  2.2.2 Hạch toán TSCĐ giảm tại công ty Cổ phần Sông Đà 11. 44
  2.3 Kế toán chi tiết tài sản cố định tại công ty Cổ phần Sông Đà 11. 53
  2.4 Kế toán tổng hợp TSCĐ tại công ty cổ phần Sông Đà 11. 56
  2.4.1 Tài khoản sử dụng. 56
  2.4.2 Hạch toán các nghiệp vụ tăng, giảm tài sản cố đinh. 57
  2.5 Kế toán khấu hao tài sản cố định tại Công ty cổ phần Sông Đà 11 60
  2.5.1 Phương pháp tính khấu hao tài sản cố định tại công ty Cổ phần Sông Đà 11. 60
  2.5.2 Phương pháp hạch toán khấu hao tài sản cố định tại Công ty cổ phần Sông Đà 11. 61
  2.6 Hạch toán sửa chữa tài sản cố định tại công ty Cổ phần Sông Đà 11. 64
  2.6.1 Hạch toán sửa chữa thường xuyên tài sản cố định. 65
  2.6.2 Hạch toán sửa chữa lớn TSCĐ tại công ty cổ phần Sông Đà 11. 66
  2.7 Đánh giá hiệu quả sử dụng TSCĐ tại công ty Cổ phần Sông Đà 11. 70
  3 Phần III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán tài sản cố định tại công ty Cổ phần Sông Đà 11. 73
  3.1 Đánh giá chung về công tác kế toán tài sản cố định tại công ty Cổ phần Sông Đà 11. 73
  3.1.1 Ưu điểm của công tác kế toán kế toán tài sản cố định tại công ty Cổ phần Sông Đà 11. 73
  3.1.2 Hạn chế và những nguyên nhân về công tác kế toán tài sản cố định tại công ty Cổ phần Sông Đà 11. 76
  3.2 Sự cần thiết phải hoàn thiện và yêu cầu hoàn thiện kế toán tài sản cố định tại công ty Cổ phần Sông Đà 11. 77
  3.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ. 77
  3.2.2 Ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ tại công ty Cổ phần Sông Đà 11. 77
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 83
  4 Phụ lục 1: Hệ thống tài khoản sử dụng tại Công ty cổ phần Sông Đà 11
  5 Phụ lục 2:Báo cáo tình hình kinh doanh của công ty năm 2007


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại công ty Cổ phần Sông Đà 11
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại công ty Cổ phần Sông Đà 11 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status