Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Nâng cao hiệu quả nhập khẩu ôtô, xe chuyên dùng tại Công ty TNHH Đức Cường

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao hiệu quả nhập khẩu ôtô, xe chuyên dùng tại Công ty TNHH Đức Cường

  Mục Lục 1
  Lời Mở Đầu 3
  Chương I: 5
  LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ NHẬP KHẨU ÔTÔ, XE CHUYÊN DÙNG 5

  I.NHẬP KHẨU VÀ HIỆU QUẢ NHẬP KHẨU ÔTÔ, XE CHUYÊN DÙNG 5
  1. Khái niệm nhập khẩu và hiệu quả nhập khẩu đối với doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu 5
  1.1.Khái niệm nhập khẩu. 5
  1.2.Khái niệm hiệu quả nhập khẩu đối với doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu. 6
  2. Ý nghĩa và vai trò nâng cao hiệu quả nhập khẩu đối với doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu. 8
  2.1.Ý nghĩa 9
  2.2. Vai trò 9
  II. CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP KINH DOANH NHẬP KHẨU. 10
  1. Tiêu chuẩn hiệu quả kinh doanh nhập khẩu. 10
  2. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu. 11
  2.1.Các chỉ tiêu doanh lợi của hoạt động nhập khẩu. 11
  2.2.Hiệu quả kinh doanh theo chi phí. 12
  2.3.Hiệu quả sử dụng vốn. 12
  2.4.Hiệu quả sử dụng lao động. 13
  2.5Chỉ tiêu hiệu suất tiền lương. 14
  III. CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ NHẬP KHẨU ÔTÔ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH NHẬP KHẨU ÔTÔ VIỆT NAM. 14
  1. Các nhân tố bên trong. 15
  1.1.Nhân tố lao động. 15
  1.2.Cơ sở vật chất kĩ thuật. 16
  1.3.Tính chất và đặc điểm của nhập khẩu ôtô, xe chuyên dùng. 16
  1.4.Trình độ quản lý và sử dụng vốn. 16
  1.5.Hệ thống trao đổi và sử lý thông tin. 17
  2. Các nhân tố khách quan bên ngoài. 18
  2.1.Các chính sách về kinh tế của nhà nước. 18
  2.2.Sự phát triển của nền sản xuất trong nước. 20
  2.3.Nhân tố giá cả. 20
  2.4.Nhân tố luật pháp. 21
  Chương II: 22
  THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU ÔTÔ CỦA CÔNG TY TNHH ĐỨC CƯỜNG 22
  1. Môi trường kinh doanh. 22
  2. Kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Đức Cường trong những năm gần đây 23
  II.TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU ÔTÔ, XE CHUYÊN DÙNG CỦA CÔNG TY TNHH ĐỨC CƯỜNG TRONG THỜI GIAN QUA 26
  1. Quy trình nhập khẩu 26
  1.1.Nghiên cứu thị trường. 27
  1.2. Xác định mức giá nhập khẩu 28
  1.3.Lập phương án kinh doanh. 29
  1.4.Đàm phán và kí kết hợp đồng 30
  1.5.Thực hiện hợp đồng 30
  1.6.Tổ chức bán hàng hoá nhập khẩu 32
  2. Phương thức nhập khẩu 32
  2.1.Phương thức nhập khẩu uỷ thác 32
  2.2.Phương thức nhập khẩu tự doanh 33
  3. Mặt hàng nhập khẩu 34
  4. Thị trường nhập khẩu 35
  5. Đối thủ cạnh tranh 36
  III. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ NHẬP KHẨU ÔTÔ, XE CHUYÊN DÙNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐỨC CƯỜNG 36
  1. Chỉ tiêu doanh lợi. 36
  1.1.Doanh lợi trên doanh thu. 37
  1.2.Doanh lợi trên chi phí. 38
  2. Hiệu quả kinh doanh theo chi phí 39
  3. Chỉ tiêu hiệu suất tiền lương 40
  IV. NHỮNG MẶT MẠNH VÀ VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI CỦA CÔNG TY TNHH ĐỨC CƯỜNG 41
  1. Mặt mạnh 41
  2. Vấn đề còn tồn tại 43
  Chương III: 44
  MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ NHẬP KHẨU ÔTÔ, XE CHUYÊN DÙNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐỨC CƯỜNG 44

  I. ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHẬP KHẨU ÔTÔ, XE CHUYÊN DÙNG 44
  1. Mục tiêu, phương hướng kinh doanh của Công ty TNHH Đức Cường 44
  1.1.Mục tiêu của công ty TNHH Đức Cường 44
  1.2.Phương hướng hoạt động của Công ty TNHH Đức Cường. 45
  2. Xu hướng nhập khẩu ôtô, xe chuyên dùng trong những năm tới 47
  II. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ NHẬP KHẨU ÔTÔ, XE CHUYÊN DÙNG 49
  1. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường 49
  2. Xây dựng cơ cấu mặt hàng phù hợp 51
  3. Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu 52
  4. Tổ chức tốt công tác bán hàng nhập khẩu 54
  5. Hoàn thiện hoạt động nhập khẩu và nghiệp vụ nhập khẩu 54
  6. Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ nhân viên 55
  Kết Luận 57
  Tài Liệu Tham Khảo 58  Xem Thêm: Nâng cao hiệu quả nhập khẩu ôtô, xe chuyên dùng tại Công ty TNHH Đức Cường
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao hiệu quả nhập khẩu ôtô, xe chuyên dùng tại Công ty TNHH Đức Cường sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status