Từ điển Bách Khoa Việt Nam Tập 2: E-M[SIZE=2.5]Giới thiệu tri thức của các ngành văn hóa, khoa học, kỹ thuật dựa vào các công trình đã được nghiên cứu và đánh giá, nhằm nâng cao Trình độ văn hóa, khoa học và kỹ thuật cho mọi người. Sách dùng để tra cứu, học tập và giảng dạy.


Xem Thêm: Từ điển Bách Khoa Việt Nam Tập 2: E-M
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Từ điển Bách Khoa Việt Nam Tập 2: E-M sẽ giúp ích cho bạn.