Tìm hiểu Lỗ đenTập hợp một số bài viết về Lỗ đen hay còn gọi Hố đen:
-Lỗ Ðen
-Lỗ Ðen không quá đen
-Hố đen
-Cách hình thành lỗ đen và phương pháp thăm dò
-Các lỗ đen
-Tính khối lượng của 1 lỗ đen vũ trụ
-Pulsar Binaire
-Sự tiên đoán của thuyết Tương đối.Xem Thêm: Tìm hiểu Lỗ đen
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tìm hiểu Lỗ đen sẽ giúp ích cho bạn.