Tâm lý khách du lịch

Nội dung giáo trình: Chương 1: Khái quát chung về tâm lý học; Chương 2: Các hiện tượng tâm lý cơ bản; Chương 3: Các hiện tượng tâm lý xã hội trong du lịch; Chương 4: Các hiện tượng tâm lý du lịch cơ bản; Chương 5: Quan hệ giữa người phục vụ và người tiêu dùng du lịch; Chương 6: Những phẩm chất cần có của nhân viên du lịch.

[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Xem Thêm: Tâm lý khách du lịch
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tâm lý khách du lịch sẽ giúp ích cho bạn.