Ý Thức Mới Trong Văn Nghệ Và Triết HọcPhạm công Thiện, được xem như một triết gia Việt Nam thần đồng, và thiên tài, như ông đã tự nhận:Tôi thực sự bắt đầu viết quyển Ý thức mới trong văn nghệ và triết học vào năm 1960 (thực sự khởi từ năm 1959), nghĩa là lúc tôi được mười tám và mười chín tuổi. Bây giờ tôi gần 30 tuổi. Bao nhiêu nước chảy trôi phăng qua cầu trong mười năm trời. Bây giờ nhìn lại chặng đường xưa, tôi không ngờ lúc 18 – 19 tuổi tôi lại thông minh dễ thương như vậy, rồi nhớ lại lúc 13-14 tuổi cho đến lúc 16 tuổi, tôi đã xuất bản một quyển, sách về ngôn ngữ học và đã viết trên 20 quyển sách về văn học quốc tế và ngôn ngữ học (trong đó có một quyển mà Nguyễn Hiến Lê đề tựa giới thiệu và ngạc nhiên không ngờ tôi mới 16 tuổi), sau này khi tôi được 18 tuổi thì tôi đốt sạch hết tất 20 quyển ấy!
Tai nạn lớn lao nhất trong đời tôi là phải chịu đoạ đầy làm thần đồng lúc còn thơ dại, rồi lúc lớn lên làm thanh niên thì phải chịu đoạ đầy làm thiên tài.
Về mặt tư tưởng triết học, tôi không dám lạm bàn, nhưng về ngôn ngữ thì quả là thiên tài.Chỉ cần vài tháng, ông có thể học để nghe, nói viết, khá trôi chảy một ngoại ngữ. Kể cả ngôn ngữ khó như tiếng Hán, hoặc rất khó như tiếng Phạn.
Xin giới thiệu các bạn một cuốn sách của ông, được coi là dễ đọc (theo tôi).


Xem Thêm: Ý Thức Mới Trong Văn Nghệ Và Triết Học
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Ý Thức Mới Trong Văn Nghệ Và Triết Học sẽ giúp ích cho bạn.