Hán Học Danh Ngôn


Sách trình bày những quan điểm của tư tưởng Nho gia và Đạo gia. Đây là hệ tư tưởng phong kiến Trung Quốc xưa kia đã từng giữ vị trí quan trọng trong tâm thức của người Việt Nam ta. Qua những quan điểm (cả tích cực lẫn tiêu cực) ở những lĩnh vực: Giáo dục; Tu thân; Đối nhân xử thế; Việc làm; Luật pháp . người đọc sẽ có dịp hiểu thấu đáo hơn cách sống và rèn luyện của người xưa, cũng như lựa chọn cho mình những suy nghĩ tích cực và có giá trị trong đời sống ngày nay.Xem Thêm: Hán Học Danh Ngôn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hán Học Danh Ngôn sẽ giúp ích cho bạn.