Lời Mở Đầu
Vốn là phạm trù của nền kinh tế hàng hoá, là một trong hai yếu tố quyết định đến sản xuất và lưu thông hàng hoá.Vì vậy bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn tồn tại và phát triển đều phải quan tâm đến vấn đề tạo lập, quản lý và sử dụng đồng vốn sao cho có hiệu quả nhất nhằm đem lại những lợi ích tối đa cho doanh nghiệp.
Vốn cố định là một trong hai thành phần của vốn sản xuất. Trong quá trình sản xuất kinh doanh nó tham gia vào hầu hết các giai đoạn và giữ một vị trí quan trọng. Vốn cố định thường chiếm một tỷ lệ vốn khá lớn trong doanh nghiệp.Việc quản lý và sử dụng vốn cố định như thế nào ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sanr xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Vì vậy, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định luôn là mục tiêu phấn đấu của mọi doanh nghiệp.
Từ tầm quan trọng của vốn nói chung và vốn cố định nói riêng trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, qua thời gian thực tập tại Công Ty Chè Long Phú, cùng sự hướng dẫn tận tình của cán bộ lãnh đạo Công ty nói chung, phòng kế toán tài chính nói riêng và sự giúp đỡ tận tình của cô giáo Đặng Hải Lý, tôi đã tìm hiểu và chọn đề tài: "Một số giải biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn Cố Định tại Công ty chè Long Phú”.
Đề án môn học ngoài phần mở đầu và phần kết luận còn gồm có những nội dung chính sau đây:
- Chương 1: Những lý luận chung về vốn cố định và quản lý sử dụng Vốn cố định.
- Chương 2: Thực trạng về Vốn cố định và quản lý, sử dụng Vốn cố định tại Công Ty Chè Long Phú .
- Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn cố định tại Công Ty Chè Long Phú.

Em xin chân thành cảm ơn Công Ty chè Long Phú đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em trong thời gian kiến tập tại Công Ty.
Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Đặng Hải Lý đã tận tình hướng dẫn em hoàn thành bản đề án môn học này.
Mục lục
Lời Mở Đầu 1
chương 1. những vấn đề chung và Quản Lý Sử Dụng Vốn Cố Định 2
1.1 Khái quát chung về Vốn Cố Định. 2
1.1.1 Khái niệm. 2
1.1.2 Đặc điểm luân chuyển vốn cố định: 2
1.1.3 Hình thức biểu hiện vốn cố định trong doanh nghiệp. 3
1.2 Tài Sản Cố Định Doanh Nghiệp. 3
1.2.1 Khái niệm TSCĐ : 3
1.2.2 Phân loại TSCĐ trong doanh nghiệp. 4
1.2.3 Khấu hao TSCĐ . 5
1.3 Quản lý và sử dụng Vốn cố định trong doanh nghiệp. 7
1.3.1 Khai thác và tạo lập nguồn Vốn cố định của doanh nghịêp. 7
1.3.2 Bảo toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn cố định. 8
1.3.3 Phân cấp quản lý vốn cố định. 11
1.4 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng Vốn cố định. 12
Chương 2:Thực Trạng Vốn Cố Định Và Quản Lý Sử Dụng Vốn Cố Định Tại Công Ty Chè Long Phú 13
2.1 Khái quát về Công Ty Chè Long Phú. 13
2.1.1 Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Công Ty Chè Long Phú. 13
2.1.2 Một số đặc điểm của Công Ty Chè Long Phú . 14
2.1.2.1 Cơ cấu tổ chức: 14
2.1.2.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh: 16
2.1.2.3 Đặc điểm bộ máy kế toán: 17
2.1.3.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong 3 năm 2002-2004 18
2.2 Thực trạng sử dụng TSCĐ và nâng cao hiệu quả sử dụn Vốn cố định tại Công Ty Chè Long Phú . 18
2.2.1 Cơ cấu Tài Sản Cố Định Và Nguồn hình thành: 19
2.3 Tình Hình Quản Lý Và Sử Dụng TSCĐ Của Công Ty. 20
2.3.1 Công tác quản và sử dụng TSCĐ của công ty. 20
2.3.2 Tình Hình Khấu Hao TSCĐ Của Công Ty. 21
2.3.3 Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn cố định. 22
2.4 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng Vốn cố định của doanh nghiệp tại Công Ty: 23
3.2 Phương hướng quản lý vốn cố định. 24
Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định ở Công Ty Chè Long Phú 25
3.1 Đánh giá về tình hình quản ly sử dụng Vốn cố định 25
3.1.1 Ưu điểm 25
3.1.2 Nhược điểm: 25
3.3 Các giải pháp và kiến nghị nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn cố định: 26
3.3.1 Tận dụng tối đa khả năng của các TSCĐ . 26
3.3.2 Gắn trách nhiệm của người lao động với quá trình sử dụng các TSCĐ: 26
3.3.3 Nâng cao tay nghề của người lao động: 27
3.3.4 Kiến nghị: 27
Kết Luận 28
[charge=150]http://up.4share.vn/f/4879717b787b707e/DA130.doc.file[/charge]

Xem Thêm: Một số giải biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn Cố Định tại Công ty chè Long Phú
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn Cố Định tại Công ty chè Long Phú sẽ giúp ích cho bạn.