Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án

  Bống Hà Bống Hà Đang Ngoại tuyến (5424 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án

  MỤC LỤC

  LỜI NÓI ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ 3
  1.1. DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ 3

  1.1.1. Khái niệm dự án đầu tư 3
  1.1.2. Thẩm định dự án đầu tư 3
  1.1.2.1. Khái niệm 3
  1.1.2.2. Sự cần thiết của thẩm định dự án 4
  1.1.2.3 Mục đích thẩm định dự án 5
  1.1.2.4 Ý nghĩa của việc thẩm định dự án đầu tư 5
  1.1.2.5. Nội dung của thẩm định dự án 6
  1.2. HOẠT ĐỘNG THUÊ MUA TÀI CHÍNH 8
  1.2.1. Sự hình thành và phát triển của nghiệp vụ cho thuê tài chính 8
  1.2.2. Những nội dung cơ bản của cho thuê tài chính 9
  1.2.2.1. Khái niệm 9
  1.2.2.2. Đối tượng cho thuê 9
  1.2.2.3. Mức cho thuê 9
  1.2.2.4. Thời hạn thuê 10
  1.2.2.5. Lãi suất cho thuê 10
  1.2.2.6. Đồng tiền cho thuê 11
  1.2.2.7. Giá cho thuê 11
  Giá cho thuê bao gồm 11
  1.2.2.8. Các bên tham gia quan hệ cho thuê tài chính 11
  1.2.3. Quy trình cho thuê tài chính 12
  1.2.4. Vai trò, lợi ích của cho thuê tài chính đối với nền kinh tế 13
  1.2.4.1. Lợi ích cho thuê tài chính 13
  1.2.4.2. Vai trò của cho thuê tài chính đối với nền kinh tế quốc dân 14
  1.3. THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG CÔNG TÁC THUÊ MUA TÀI CHÍNH 18
  1.3.1. Thẩm định tài chính dự án tại các công ty cho thuê tài chính 18
  1.3.1.1. Nội dung thẩm định tài chính dự án đầu tư 18
  1.3.1.2. Quy trình thẩm định tài chính dự án đầu tư 28
  1.3.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư 30
  1.3.2.1. Những nhân tố khách quan: 30
  1.3.2.2. Những nhân tố chủ quan: 31

  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH I - NHNO&PTNT 33
  2.1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH 1 - NHNO & PTNT 33
  2.1.1. Giới thiệu chung về Công ty cho thuê tài chính I 33
  2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 33
  2.1.3. Chức năng, nghiệp vụ hoạt động của Công ty 35
  2.1.3.1. Chức năng: 35
  2.1.3.2. Nghiệp vụ hoạt động của Công ty 35
  2.1.4. Sơ đồ tổ chức Công ty 36
  2.1.4.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy công ty 36
  2.1.4.2. Chức năng, nhiệm vụ công ty cho thuê tài chính I 37
  2.1.5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm gần đây của công ty cho thuê tài chính I 38
  2.1.5.1. Doanh số cho thuê ngày một gia tăng, các khoản nợ quá hạn còn nhỏ có khả năng thu hồi 38
  2.1.5.2. Kết quả hoạt động kinh doanh qua báo cáo tài chính 41
  2.2 THỰC TRẠNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TẠI CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH I 42
  2.2.1. Tình hình chung về chất lượng tín dụng liên quan đến tình hình đầu tư tại công ty cho thuê tài chính I 42
  2.2.2. Công tác thẩm định tại chính tại Công ty cho thuê tài chính I 45
  2.2.2.1. Tổ chức thực hiện công tác thẩm định tài chính 45
  2.2.2.2. Phương pháp tiến hành và công cụ trong thẩm định tài chính dự án đầu tư 45
  2.2.3. Thẩm định tài chính dự án "Đóng tàu trọng tải 3500 tấn" của Công ty cổ phần thương mại và đầu tư Biển Việt 47
  2.2.3.1. Khái quát về Công ty cổ phần Thương mại và đầu tư Biển Việt 47
  2.2.3.2. Báo cáo công tác của cán bộ thẩm định 47
  2.3. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH I 58
  2.3.1. Những kết quả đạt được 58
  2.3.2. Những tồn tại và nguyên nhân 60
  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐỀ NGHỊ GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TẠI CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH 1 - NHNO&PTNT 66
  3.1. NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỀ NGHỊ 66
  3.1.1. Giải pháp về nghiệp vụ 67
  3.1.1.1. Xác định nhiệm vụ của nhân viên tín dụng trong thẩm định dự án đầu tư 67
  3.1.1.2. Hoàn thiện phương pháp tiến hành thẩm định 68
  3.1.1.3. Hoàn thiện quy trình và nội dung thẩm định tài chính 70
  3.1.1.4. Yêu cầu về nội dụng của thẩm định tài chính 70
  3.1.2. Những giải pháp gián tiếp 73
  3.1.2.1. Nâng cao trình độ và phẩm chất của nhân viên tín dụng công ty 73
  3.1.2.2. Nâng cao hiệu quả của công tác tổ chức điều hành 74
  3.1.2.3. Tăng cường đầu tư trang thiết bị cần thiết 75
  3.2. NHỮNG KIẾN NGHỊ VỚI CÁC CẤP HỮU QUAN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN 75
  3.2.1. Đối với NHNo&PTNT 75
  3.2.2. Đối với ngân hàng nhà nước 76
  3.2.3. Kiến nghị của Chính phủ 76
  KẾT LUẬN 79
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 80


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status