Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích báo cáo bộ phận tại Trung tâm Viễn thông Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

  webtailieu webtailieu Đang Ngoại tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích báo cáo bộ phận tại Trung tâm Viễn thông Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

  GIỚI THIỆU
  1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
  Bất cứ một công ty nào đều muốn thu được nhiều lợi nhuận, tuy nhiên không phải công ty nào cũng thực hiện được mong muốn đó. Trong cơ chế thị trường như hiện nay, các công ty chịu sự tác động chủ yếu của các qui luật của thị trường, bất kỳ một quyết định nào cũng có ảnh hưởng rất lớn đối với toàn bộ doanh nghiệp. Một quyết định sai lầm có thể dẫn đến hậu quả khó lường và đôi khi là phá sản. Do đó việc đưa ra quyết định đúng đắn và hợp lí là việc vô cùng khó khăn. Và trách nhiệm này thuộc về các nhà quản trị. Các nhà quản trị sẽ tổ chức, phối hợp, ra quyết định và kiểm soát mọi hoạt động của công ty nhằm hướng công ty đạt được lợi nhuận cao nhất. Muốn vậy, người quản lí cần quan tâm cao và hiểu rõ các báo cáo thu nhập không chỉ của toàn công ty mà là của từng bộ phận. Một lượng lớn thông tin đầy đủ, chi tiết sẽ hữu ích hơn là chỉ một số thông tin tổng hợp cho phép nhà quản trị tìm ra những vấn đề còn tồn tại trong tổ chức một cách dễ dàng hơn.
  Bằng cách phân tích các báo cáo thu nhập theo từng bộ phận, người quản trị có thể đánh giá mức sinh lời dài hạn của từng bộ phận và phát hiện ra những bộ phận yếu kém có ảnh hưởng bất lợi đối với kết quả lợi nhuận chung của toàn công ty, từ đó tìm ra cách giải quyết thích hợp cho phép nâng cao lợi nhuận dài hạn. Báo cáo bộ phận (BCBP) còn thể hiện kết quả hoạt động kinh tế, phản ánh một cách tổng quát về mặt tổ chức, quản lí của công ty. Chính vì vậy, các BCBP có vai trò quan trọng đối với người quản trị.
  Trung tâm Viễn thông Thành phố Cao Lãnh là một trong các đơn vị trực thuộc của Viễn thông Đồng Tháp (một đơn vị trực thuộc tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam), hoạt động chủ yếu là cung cấp đầy đủ các dịch vụ viễn thông – công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh: dịch vụ internet, dịch vụ thoại, dịch vụ mới, dịch vụ 1080, tư vấn thiết kế Để tăng hiệu quả hoạt động của đơn vị, nhà quản trị cần nắm rõ hiệu quả của từng bộ phận riêng biệt, từ đó mới thấy được bộ phận nào hoạt động tốt hơn, thấy được điểm mạnh yếu của từng bộ phận mà tìm ra những biện pháp tăng cường hoặc khắc phục cho hợp lý.
  Luận văn tốt nghiệp
  GVHD: ThS. Lương Thị Cẩm Tú - 2 - SVTH: Nguyễn Thị Minh Thư
  Từ tính chất quan trọng nói trên, em đã quyết định chọn đề tài “Phân tích báo cáo bộ phận tại Trung tâm Viễn thông Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp” làm đề tài nghiên cứu luận văn.

  MỤC LỤC
  Trang
  Chương 1: GIỚI THIỆU 1
  1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1
  1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU . 2
  1.2.1 Mục tiêu chung 2
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể 2
  1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU . 2
  13.1 Phạm vi không gian 2
  1.3.2 Phạm vi thời gian . 2
  1.3.3 Đối tượng nghiên cứu 2
  1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 3
  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 4
  2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 4
  2.1.1. Định nghĩa bộ phận trong kế toán quản trị . 4
  2.1.2. Tìm hiểu về báo cáo bộ phận 5
  2.1.2.1. Định nghĩa báo cáo bộ phận 5
  2.1.2.2. Đặc điểm của báo cáo bộ phận 5
  2.1.2.3. Các hình thức báo cáo bộ phận 7
  2.1.2.4. Các chỉ tiêu trong báo cáo bộ phận 9
  a) Doanh thu 9
  b) Chi phí . 9
  Luận văn tốt nghiệp
  GVHD: ThS. Lương Thị Cẩm Tú ix SVTH: Nguyễn Thị Minh Thư
  c) Định phí bộ phận . 10
  d) Định phí chung 10
  e) Số dư đảm phí 10
  f) Số dư bộ phận . 11
  g) Thu nhập thuần túy 11
  2.1.3. Phân tích báo cáo bộ phận 11
  2.1.3.1 Mục tiêu phân tích 11
  2.1.3.2. Chỉ tiêu phân tích 11
  2.1.4. Một số vấn đề về chi phí . 12
  2.1.4.1. Phân loại chi phí theo chức năng hoạt động . 12
  a) Chi phí sản xuất (product costs) 12
  b) Chi phí thời kỳ (period costs) . 13
  2.1.4.2. Phân loại chi phí theo mục tiêu quản trị . 14
  a) Biến phí (variable costs) 14
  b) Định phí (fixed costs) . 14
  c) Chi phí hỗn hợp (mixed costs) 15
  2.1.4.3. Phân tích chi phí 15
  a) Phương pháp cực đại – cực tiểu (high – low method) 16
  b) Phương pháp đồ thị phân tán (the scatter graph method) 17
  c) Phương pháp bình phương bé nhất (least – squares regression method) . 18
  2.1.4.4. Phân bổ chi phí cho các bộ phận 19
  2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 20
  Luận văn tốt nghiệp
  GVHD: ThS. Lương Thị Cẩm Tú x SVTH: Nguyễn Thị Minh Thư
  2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu . 20
  2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu . 20
  CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM VIỄN THÔNG THÀNH PHỐ CAO LÃNH 22
  3.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ VIỄN THÔNG ĐỒNG THÁP . 22
  3.1.1. Giới thiệu chung . 22
  3.1.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lí tại đơn vị 23
  3.1.3. Thuận lợi và khó khăn của đơn vị trong thời gian vừa qua 24
  a) Thuận lợi . 24
  b) Khó khăn . 24
  3.2. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ TRUNG TÂM VIỄN THÔNG THÀNH PHỐ CAO LÃNH 25
  3.2.1. Tổng quan về Trung tâm Viễn thông Thành phố Cao Lãnh 25
  3.2.2. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Viễn thông Thành phố Cao Lãnh 26
  3.2.3. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại đơn vị . 28
  3.2.4. Hình thức kế toán . 31
  Chương 4: PHÂN TÍCH BÁO CÁO BỘ PHẬN TẠI TRUNG TÂM VIỄN THÔNG THÀNH PHỐ CAO LÃNH, ĐỒNG THÁP . 32
  4.1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TRUNG TÂM QUA 3 NĂM (2010 – 2012) . 32
  4.2. LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO BỘ PHẬN NĂM 2010 40
  4.3. PHÂN TÍCH BÁO CÁO BỘ PHẬN NĂM 2011 . 46
  4.4. LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO BỘ PHẬN NĂM 2012 53
  Luận văn tốt nghiệp
  GVHD: ThS. Lương Thị Cẩm Tú xi SVTH: Nguyễn Thị Minh Thư
  4.5. PHÂN TÍCH CƠ CẤU DOANH THU VÀ CƠ CẤU SDBP CỦA TRUNG TÂM QUA 3 NĂM (2010 – 2012) . 60
  4.5.1. Phân tích cơ cấu doanh thu của Trung tâm qua 3 năm (2010 – 2012) 60
  4.5.2. Phân tích cơ cấu SDBP của Trung tâm qua 3 năm (2010 – 2012) . 64
  4.6. PHÂN TÍCH CÁC BÁO CÁO THU NHẬP CHO TỪNG BỘ PHẬN QUA 3 NĂM (2010 – 2012) . 66
  4.6.1. Phân tích báo cáo bộ phận của DV ĐT cố định qua 3 năm (2010 – 2012) . 66
  4.6.2. Phân tích báo cáo bộ phận của DV di động VNP qua 3 năm (2010 – 2012) 71
  4.6.3. Phân tích báo cáo bộ phận của DV Internet qua 3 năm (2010 – 2012) 75
  4.6.4. Phân tích báo cáo bộ phận còn lại qua 3 năm (2010 – 2012) . 80
  CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG TRUNG TÂM VIỄN THÔNG TPCL 85
  5.1. XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH VIỄN THÔNG CỦA TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM . 84
  5.2. XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH VIỄN THÔNG CỦA TRUNG TÂM VIỄN THÔNG THÀNH PHỐ CAO LÃNH . 85
  5.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG TRUNG TÂM VIỄN THÔNG THÀNH PHỐ CAO LÃNH . 86
  5.3.1. Đảm bảo và nâng cao chất lượng DV cung cấp . 86
  5.3.2. Tăng năng suất lao động . 87
  5.3.3. Đào tạo nguồn nhân lực 87
  5.3.4. Công tác marketing cần được quan tâm đặc biệt . 87
  5.2.5. Tăng cường mối quan hệ trong Trung tâm 88
  Luận văn tốt nghiệp
  GVHD: ThS. Lương Thị Cẩm Tú xii SVTH: Nguyễn Thị Minh Thư
  CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 89
  6.1 KẾT LUẬN 89
  6.2 KIẾN NGHỊ . 90
  6.2.1. Đối với đơn vị 90
  6.2.2. Đối với Nhà nước . 90
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 91
  PHỤ LỤC 92

  Xem Thêm: Phân tích báo cáo bộ phận tại Trung tâm Viễn thông Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích báo cáo bộ phận tại Trung tâm Viễn thông Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status