Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Dầu Khí

  webtailieu webtailieu Đang Ngoại tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Dầu Khí

  GIỚI THIỆU
  1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ
  1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu
  Trong những năm gần đây, đất nước ta đang từng bước phát triển và đổi mới theo chính sách của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó, ngành xây dựng cũng có những đổi mới không nhỏ. Xây dựng là một ngành không thể thiếu trong đời sống chúng ta hiện nay, những ngôi nhà hiện đại, những khu dân cư cao cấp mới, các công trình giao thông, những con đường, những cây cầu mới, rộng lớn, hiện đại giúp người dân thấy thoải mái, tiện nghi cũng như thuận tiện hơn cho việc di chuyển, lưu thông hàng hóa giữa các địa phương với nhau. Cùng với sự đi lên của ngành xây dựng trong nước nói chung và Thành phố Cần Thơ nói riêng, Công ty Cổ phần phát triển đô thị Dầu Khí (PVC – Mekong) cũng đóng góp một phần không nhỏ trong lĩnh vực này. Hiện nay, Công ty PVC – Mekong đã được biết đến rất nhiều trong lĩnh vực Xây lắp và là một trong những doanh nghiệp chủ chốt trong Thành phố Cần Thơ và đồng bằng Sông Cửu Long. Để có được những thành công như ngày hôm nay chính nhờ vào sự nỗ lực của Ban Giám Đốc và cán bộ công nhân viên trong Công ty cũng như những chiến lược đúng đắn trong kinh doanh, trong đó, phòng Kế toán cũng đóng góp một phần không nhỏ trong thành công đó.
  Đặc điểm nổi bật của hoạt động xây dựng tại PVC – Mekong là đòi hỏi vốn đầu tư lớn, thời gian thi công kéo dài nên vấn đề đặt ra là phải làm sao quản lý tốt, có hiệu quả đồng thời khắc phục tình trạng thất thoát, lãng phí trong quá trình sản xuất, giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh cho công ty. Đồng thời đối với doanh nghiệp thuộc ngành xây lắp thì việc đánh giá hiệu quả kinh doanh chủ yếu thông qua đánh giá chi phí sản xuất và tính giá thành vì thế công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là khâu trung tâm của công tác kế toán thi công xây lắp tại công ty PVC – Mekong, đòi hỏi công tác kế toán chi phí, tính giá thành phải được tổ chức sao cho thật khoa học, kịp thời, đúng đối tượng,
  Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
  tại Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Dầu Khí

  đúng chế độ, cung cấp đầy đủ, hợp lý các thông tin kế toán cần thiết cho công ty góp phần tích cực vào việc sử dụng hiệu quả các nguồn đầu tư, đảm bảo sự tồn tại và phát triển của công ty. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên nên tác giả đã quyết định chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần phát triển đô thị Dầu Khí” để nghiên cứu nhằm đi sâu tìm hiểu, phân tích công tác kế toán từ đó đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kế toán chi phí và tính giá thành tại Công ty.

  MỤC LỤC
  Trang
  CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU . 1
  1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ 1
  1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu . 1
  1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn 2
  1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2
  1.2.1. Mục tiêu chung . 2
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể . 2
  1.3. CÁC GIẢ THUYẾT CẦN KIỂM ĐỊNH VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU . 3
  1.3.1. Các giả thuyết cần kiểm định 3
  1.3.2. Câu hỏi nghiên cứu . 3
  1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU . 3
  1.4.1. Không gian nghiên cứu . 3
  1.4.2. Thời gian nghiên cứu 3
  1.4.3. Đối tượng nghiên cứu . 3
  1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 4
  CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 6
  2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 6
  2.1.1. Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất 6
  2.1.2. Khái niệm, phân loại và phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp . 7
  2.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm . 9
  2.1.4. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành công trình xây lắp 11
  2.1.5. Vai trò, chức năng của Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm đối với doanh nghiệp 16
  2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 17
  2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu 17
  2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu 17
  Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
  tại Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Dầu Khí
  GVHD: Lê Phước Hương Trang vii SVTH: Phạm Thị Thủy Tiên
  CHƯƠNG 3 GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ 21
  3.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ 21
  3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 21
  3.1.2. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh . 23
  3.1.3. Định hướng phát triển . 25
  3.2. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY . 26
  3.2.1. Cơ cấu tổ chức quản lý 26
  3.2.2. Tổ chức công tác Kế toán 29
  3.3. PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2010 - 2012 34
  3.3.1. Tình hình doanh thu của Công ty 36
  3.3.2. Tình hình chi phí của Công ty . 36
  3.3.3. Tình hình lợi nhuận . 37
  CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ . 38
  4.1. CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH CÔNG TRÌNH XÂY LẮP 38
  4.2. KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY 39
  4.2.1. Nguyên tắc tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành xây lắp . 39
  4.2.2. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 40
  4.2.3. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp . 49
  4.2.4. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công . 54
  4.2.5. Kế toán chi phí sản xuất chung 57
  4.2.6. Chi phí thuê thi công phụ và khoán gọn sản phẩm . 62
  Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
  tại Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Dầu Khí
  GVHD: Lê Phước Hương Trang viii SVTH: Phạm Thị Thủy Tiên
  4.2.7. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 64
  4.3. PHÂN TÍCH VỀ BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY 69
  4.3.1. Phân tích tình hình biến động giá thành . 69
  4.3.2. Phân tích tình hình biến động chi phí sản xuất theo từng khoản mục chi phí 70
  CHƯƠNG 5 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ . 81
  5.1. TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN 81
  5.2. MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY . 83
  5.2.1. Đối với Chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp 83
  5.2.2. Đối với Chi phí nhân công trực tiếp 83
  5.2.3. Đối với Chi phí sử dụng máy thi công . 83
  5.2.4. Đối với Chi phí Sản xuất chung 84
  CHƯƠNG 6 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 85
  6.1. KẾT LUẬN 85
  6.2. KIẾN NGHỊ . 86
  6.2.1. Đối với nhà nước 86
  6.2.2. Đối với công ty . 86
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 87

  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Dầu Khí
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Dầu Khí sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status