Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Biện pháp dạy học đọc hiểu cho học sinh rối loạn phổ tự kỉ ở đầu cấp tiểu học -

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Biện pháp dạy học đọc hiểu cho học sinh rối loạn phổ tự kỉ ở đầu cấp tiểu học -

  LUẬN ÁN TIẾN SỸ VĂN HỌC
  NĂM 2013

  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU . 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục đích nghiên cứu .3
  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3
  4. Giả thuyết khoa học 3
  5. Nhiệm vụ nghiên cứu 3
  6. Phạm vi nghiên cứu 3
  7. Phương pháp nghiên cứu 4
  8. Đóng góp mới của luận án 6
  9. Luận điểm bảo vệ 6
  10. Cấu trúc của luận án 6
  CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA DẠY HỌC ĐỌC HIỂU CHO HỌC SINH RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỈ Ở ĐẦU CẤP TIỂU HỌC 7
  1.1. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 7
  1.1.1. Trên thế giới 7
  1.1.2. Tại Việt Nam .11
  1.2. HỌC SINH RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỈ .16
  1.2.1. Khái niệm RLPTK 16
  1.2.2. Tiêu chí, quy trình và công cụ chẩn đoán RLPTK 17
  1.2.3. Sự phát triển kĩ năng học đường của HS RLPTK . 20
  1.2.4. Các mô hình giáo dục HS RLPTK 22
  1.3. LÝ LUẬN VỀ ĐỌC HIỂU VÀ ĐẶC ĐIỂM KĨ NĂNG ĐỌC HIỂU CỦA HS RLPTK Ở
  ĐẦU CẤP TIỂU HỌC .24
  1.3.1. Lý luận về đọc hiểu . 24
  1.3.2. Đặc điểm kĩ năng đọc hiểu của HS RLPTK ở đầu cấp tiểu học 28
  1.4. LÝ LUẬN VỀ DẠY HỌC ĐỌC HIỂU CHO HS RLPTK Ở ĐẦU CẤP TIỂU HỌC .39
  1.4.1. Khái niệm DHĐH cho HS RLPTK ở đầu cấp tiểu học . 39
  1.4.2. Yêu cầu cơ bản trong DHĐH cho HS RLPTK ở đầu cấp tiểu học . 39
  1.4.3. Quy trình tổ chức DHĐH cho HS RLPTK ở đầu cấp TH theo tiếp cận cá nhân 45
  1.4.4. Biện pháp DHĐH cho HS RLPTK ở đầu cấp tiểu học theo tiếp cận cá nhân 51
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 53
  CHƯƠNG 2. CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA DẠY HỌC ĐỌC HIỂU CHO HỌC SINH RỐI
  LOẠN PHỔ TỰ KỈ Ở ĐẦU CẤP TIỂU HỌ
  C . 55
  2.1. KINH NGHIỆM DẠY HỌC ĐỌC HIỂU CHO HS RLPTK TRÊN THẾ GIỚI 55
  2.1.1. Đánh giá kĩ năng đọc hiểu của HS RLPTK 55
  2.1.2. Chương trình dạy học đọc hiểu cho HS RLPTK 56
  2.1.3. Phương pháp dạy học đọc hiểu cho HS RLPTK .56
  2.2. CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC ĐỌC HIỂU TIẾNG VIỆT Ở ĐẦU CẤP TIỂU HỌC 57
  2.2.1. Mục tiêu dạy học đọc hiểu TV ở đầu cấp tiểu học 57
  2.2.2. Nội dung dạy học đọc hiểu TV ở đầu cấp tiểu học . 58
  2.2.3. SGK sử dụng trong dạy học đọc hiểu TV ở đầu cấp tiểu học 59
  2.3. THỰC TRẠNG DẠY HỌC ĐỌC HIỂU CHO HS RLPTK Ở ĐẦU CẤP TIỂU HỌC 61
  2.3.2. Quá trình khảo sát thực trạng . 61
  2.3.3. Kết quả khảo sát thực trạng 69
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 94
  CHƯƠNG 3. ĐỀ XUẤT VÀ THỰC NGHIỆM BIỆN PHÁP DẠY HỌC ĐỌC HIỂU CHO
  HỌC SINH RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỈ Ở ĐẦU CẤP TIỂU HỌC
  95
  3.1. ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP DHĐH CHO HS RLPTK Ở ĐẦU CẤP TIỂU HỌC 95
  3.1.1. Nguyên tắc xây dựng biện pháp DHĐH cho HS RLPTK ở đầu cấp tiểu học 95
  3.1.2. Biện pháp dạy học đọc hiểu cho HS RLPTK ở đầu cấp tiểu học 97
  3.1.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp DHĐH cho HS RLPTK ở đầu cấp tiểu học.121
  3.1.4. Định hướng sử dụng biện pháp DHĐH cho HS RLPTK ở đầu cấp tiểu học 122
  3.1.5. Điều kiện thực hiện biện pháp DHĐH cho HS RLPTK ở đầu cấp tiểu học .122
  3.2. THỰC NGHIỆM BIỆN PHÁP DHĐH CHO HS RLPTK Ở ĐẦU CẤP TIỂU HỌC .123
  3.2.1. Quá trình thực nghiệm 123
  3.2.2. Kết quả thực nghiệm .125
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 148
  KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 149
  1. KẾT LUẬN 148
  2. KHUYẾN NGHỊ 148
  DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 151
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 152 -158
  MỞ ĐẦU
  1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI

  Chương trình giáo dục phổ thông cấp TH ban hành kèm theo quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo quy định rõ yêu cầu đối với nội dung giáo dục cấp TH là “bảo đảm cho HS có hiểu biết đơn giản, cần thiết về tự nhiên, xã hội và con người; có KN cơ bản về nghe, nói, đọc, viết và tính toán; có thói quen rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh; có hiểu biết ban đầu về hát, múa, âm nhạc, mĩ thuật” [3]. Môn TV cấp TH là môn học chính với mục tiêu “hình thành và phát triển ở HS các KN sử dụng TV (đọc, viết, nghe, nói) để học tập và giao tiếp trong các môi trường hoạt động của lứa tuổi” [3]. HS khuyết tật trong độ tuổi TH cũng là một trong những đối tượng của chương trình giáo dục phổ thông cấp TH trong đó có môn TV. Việc hình thành KN sử dụng TV cho các em trong đó có KNĐ là một trong những nhiệm vụ quan trọng.
  Phân môn tập đọc là môn học chính giúp HS phát triển KNĐ. Quá trình đọc gồm mặt kĩ thuật và mặt thông hiểu nội dung, thuật ngữ ĐH dùng để chỉ mặt thứ hai của quá trình đọc. ĐH là cái đích của hoạt động đọc song không phải bất cứ HS nào khi đọc đều có thể hiểu. Để có thể hiểu được nội dung VB, HS phải thực hiện hàng loạt các thao tác tư duy, phải xem xét mối liên hệ giữa các chi tiết được nói đến trong VB . Thực tế, do quan điểm “đọc tức là hiểu” nên việc rèn luyện KNĐH cho HS còn được thực hiện chưa chu đáo thông qua một số câu hỏi ở phần tìm hiểu bài sơ sài và nghèo về hình thức, vì vậy năng lực ĐH của không ít HS còn yếu. Vấn đề này đã được các chuyên gia về phương pháp giảng dạy TV cấp TH đề cập đến trong một số nghiên cứu [24 [55] [70].
  KNĐH là một trong những KN cần tập trung phát triển cho HS RLPTK cấp TH [76]. Tuy nhiên, đây lại là một nhiệm vụ khó khăn với các em. HS RLPTK khác với HSTH trong cách tiếp thu thông tin – với kiểu tri giác bộ phận, bị chi phối bởi hệ thống cảm giác hết sức khác biệt; khó khăn trong việc hiểu suy nghĩ, dự định của người khác và phân biệt sự khác nhau giữa mình và người khác ở những yếu tố đó; khó khăn trong việc tổ chức hoạt động tư duy và thực tiễn, nhiều em có cách tổ chức theo một trật tự riêng, khó thay đổi và cũng hết sức khác biệt so với người khác Những điều này khiến các em gặp khó khăn trong cuộc sống và học tập, đặc biệt là trong việc tiếp cận chương trình giáo dục chung với các KN học đường cơ bản, trong đó có KNĐ và KNĐH.
  Kết quả nghiên cứu lí luận và thực tiễn đã chỉ ra rằng trong các KN học đường thì KNĐ, đặc biệt là KNĐH là một trong những khó khăn lớn nhất của HS RLPTK [101]. Sự đa dạng trong các khó khăn mà HS RLPTK gặp phải khiến cho quá trình dạy KNĐH cho các em là một thách thức lớn với các nhà nghiên cứu, các GV và phụ huynh. Quan trọng hơn, những khó khăn trong KNĐH làm ảnh hưởng đến việc tiếp cận tài liệu học tập các môn học ở trường, tài liệu mà các em gặp trong cuộc sống và đặc biệt trực tiếp ảnh hưởng đến việc học chương trình ngôn ngữ quốc gia.
  Trên thế giới, hiện đã có những công trình nghiên cứu về KNĐH và quá trình dạy KNĐH cho HS RLPTK. Song các kết quả nghiên cứu chủ yếu được thực hiện trên nhóm HS RLPTK sử dụng tiếng Anh, chưa có nhiều nghiên cứu trên nhóm HS RLPTK sử dụng các loại ngôn ngữ khác. Với ngôn ngữ TV, hiện chưa có một nghiên cứu nào được thực hiện. Mỗi ngôn ngữ có những nét đặc trưng riêng, và sự khác biệt đó cùng với sự khác biệt về văn hóa của mỗi quốc gia chắc chắn dẫn đến những nét đặc thù trong sự phát triển KNĐ nói chung và KNĐH nói riêng của HS RLPTK sử dụng ngôn ngữ quốc gia đó. Ngoài ra, cấu trúc của chương trình, điều kiện DH, phương tiện DH . khác nhau cũng sẽ ảnh hưởng khác nhau đến việc dạy KNĐH cho HS RLPTK.
  Tại Việt Nam, khái niệm RLPTK chỉ thực sự được biết đến một cách rộng rãi từ những năm đầu tiên của thế kỉ XXI, nghiên cứu về RLPTK còn rất ít ỏi. Ngay cả việc công nhận RLPTK như một dạng khó khăn cần được hỗ trợ đặc biệt trong giáo dục cũng chưa thực sự thống nhất. HS RLPTK cấp TH đang tham gia vào chương trình giáo dục cho HSTH với rất nhiều thách thức. Chương trình DHĐH cho HSTH được dạy theo hình thức lớp – bài một cách đại trà, HS RLPTK có thể được GV ít nhiều tiếp cận cá nhân trên lớp song do hạn định của hình thức lớp - bài nên khó có thể đòi hỏi GV có hoạt động DH thực sự phù hợp và đủ để đáp ứng đặc điểm cá nhân của các em. Quá trình DHĐH cho HS RLPTK vì vậy cần có các biện pháp được xây dựng theo hướng tiếp cận cá nhân nhằm nâng cao kết quả DHĐH cho các em, giúp các em có được KN quan trọng bậc nhất - KNĐH, để chiếm lĩnh tri trức, làm giàu vốn hiểu biết của bản thân.
  Căn cứ vào đặc điểm tâm sinh lí của HSTH, có thể chia các em làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất bao gồm các em từ 6 đến 8 tuổi, tương ứng với lớp 1,2 và 3. Nhóm thứ hai gồm các em từ 9 đến 10 tương ứng với lớp 4 và 5. Chương trình TH cũng theo cách phân chia giai đoạn này mà có các nội dung, phương pháp, hình thức DH phù hợp với từng giai đoạn. Giai đoạn đầu cấp TH (lớp 1,2,3), với tư cách là giai đoạn có tính chất nền tảng hướng đến việc hình thành cho HS các KN học đường cơ bản trong đó có KNĐ và KNĐH. Với HS RLPTK, giai đoạn đầu cấp TH cũng có một ý nghĩa cực kì quan trọng đối với sự phát triển các KN học đường của các em ở giai đoạn sau và cấp học tiếp theo.
  Từ những vấn đề lí luận và thực tiễn trên, tôi chọn nghiên cứu đề tài luận án tiến sĩ Biện pháp dạy học đọc hiểu cho học sinh rối loạn phổ tự kỉ ở đầu cấp tiểu học.

  2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
  Xây dựng hệ thống biện pháp dạy học đọc hiểu nhằm nâng cao kết quả dạy học đọc hiểu cho HS RLPTK ở đầu cấp tiểu học, giúp HS RLPTK hình thành và phát triển tốt hơn các kĩ năng đọc hiểu theo yêu cầu của chương trình đầu cấp tiểu học.
  3. KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
  3.1. Khách thể nghiên cứu
  Dạy học đọc hiểu cho HS RLPTK ở đầu cấp tiểu học
  3.2. Đối tượng nghiên cứu
  Biện pháp dạy học đọc hiểu cho HS RLPTK ở đầu cấp tiểu học
  4. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC
  HS RLPTK hạn chế về KNĐH so với HSTH và chưa đáp ứng được yêu cầu của chương trình đầu cấp TH, điều này xuất phát từ các nguyên nhân chủ quan (vốn từ hạn chế, khả năng tập trung kém, vốn hiểu biết hạn hẹp, yếu về khả năng tự điều khiển trong lúc đọc ) và các nguyên nhân khách quan (VB không phù hợp, mức độ trực quan chưa đáp ứng được nhu cầu của các em ). Nếu có hệ thống các biện pháp DHĐH phù hợp, đặc biệt chú trọng các biện pháp tiếp cận cá nhân hoạt động DHĐH sẽ giúp nâng cao kết quả DHĐH cho HS RLPTK.
  5. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
  5.1. Nghiên cứu cơ sở lí luận về RLPTK và biện pháp dạy học đọc hiểu cho HS RLPTK ở đầu cấp tiểu học.
  5.2. Đánh giá thực trạng KNĐH của HS RLPTK và quá trình dạy học đọc hiểu cho HS RLPTK ở đầu cấp tiểu học.
  5.3. Đề xuất và thực nghiệm hệ thống biện pháp dạy học đọc hiểu nhằm nâng cao kết quả dạy học đọc hiểu cho HS RLPTK ở đầu cấp tiểu học.
  6. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
  - Nghiên cứu quá trình DHĐH cho HS RLPTK trong đó KNĐH được tiếp cận ở góc độ KN riêng, gắn với phân môn tập đọc trong chương trình TV đầu cấp TH.
  - HS RLPTK mức độ chức năng trung bình và cao là đối tượng tiếp cận chính trong luận án.
  - Mục tiêu mà quá trình DHĐH và các biện pháp DHĐH mà luận án hướng đến là hình thành và phát triển cho HS RLPTK ở đầu cấp TH những KNĐH cơ bản: nhận diện, làm rõ nghĩa và hồi đáp VB.
  - Quá trình DHĐH và các biện pháp DHĐH cho HS RLPTK được tiếp cận cá nhân, thông qua KHGDCN, tiết DH cá nhân và hoạt động hỗ trợ cá nhân cho HS RLPTK ở đầu cấp TH.
  - Thực nghiệm các biện pháp DHĐH được thực hiện trong môi trường giáo dục chuyên biệt nơi mà hướng tiếp cận cá nhân hoạt động DH nói chung và DHĐH nói riêng thông qua KHGDCN và tiết DH cá nhân cho HS RLPTK được thực hiện như một hoạt động DH cơ bản, trọng tâm.

  Xem Thêm: Biện pháp dạy học đọc hiểu cho học sinh rối loạn phổ tự kỉ ở đầu cấp tiểu học -
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Biện pháp dạy học đọc hiểu cho học sinh rối loạn phổ tự kỉ ở đầu cấp tiểu học - sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status