Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Hệ thống quản lý tài chính của Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) và ảnh hưởng của nó đến hiệu quả tài chính của Tập đoàn

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Hệ thống quản lý tài chính của Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) và ảnh hưởng của nó đến hiệu quả tài chính của Tập đoàn

  DOCTORAL DISSERTATION ( LUẬN ÁN TIẾN SỸ)
  HANOI-2013

  FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEM OF VIETNAM POSTS AND TELECOMMUNICATIONS GROUP AND ITS EFFECTS ON FINANCIAL EFFICIENCY OF THE COMPANY (Hệ thống quản lý tài chính của Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) và ảnh hưởng của nó đến hiệu quả tài chính của Tập đoàn)
  TABLE OF CONTENTS
  CHAPTER I: 1
  INTRODUCTION 1
  1.1. Statement of the objectives .3
  1.2. Significance of the Study 4
  1.3. Scope and limitation of the Study 5
  1.4. Definition of terms 6

  CHAPTER II: .9
  RELATED LITERATURE .9
  2.1. Review of related studies 9
  2.1.1. Foreign studies .9
  2.1.2. Local studies .10
  2.2. Theoretical and conceptual framework 12
  2.2.1. Enterprise finance .12
  2.2.2. Financial management system .16
  2.2.3. Financial efficiency 23
  2.3. Research Paradigm .24

  CHAPTER III: .28
  METHODOLOGY 28
  3.1. Research Design 28
  3.2. Time and Place of Study .28
  3.3. Data collection method .28
  3.4. Population, Sample and sampling technique .29
  3.5. Research instrument .29
  3.6. Data gathering procedure 30
  3.7. Data processing method .30
  3.8. Statistical treatment 31

  CHAPTER IV: .33
  PRESENTATION, ANALYSIS AND INTERPRETATION OF DATA 33
  4.1. Profile of VNPT .33
  4.1.1. Type of company 33
  4.1.2. Size of company .34
  4.2. Current status of financial management system of VNPT from 2010 to 2012 .37
  4.2.1. Capital mobilization in VNPT 37
  4.2.2. Capital management and use in VNPT 47
  4.2.3. Asset management in VNPT 59
  4.2.4. Management of revenues, expenses and profit distribution in VNPT .71
  4.3. Effects of financial management system on financial efficiency of the VNPT 80
  4.3.1. Assess the financial efficiency of VNPT .80
  4.3.2. Effects of the financial management system to the financial efficiency of VNPT .81
  4.4. Problem encountered by financial management system of VNPT .82

  CHAPTER V: .83
  CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS .83
  5.1. Summary of the findings 83
  5.2. Conclusions .87
  5.3. Recommendations .88
  TÓM TẮT
  Trong bối cảnh hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế ngày càng sâu rộng, các
  doanh nghiệp phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt hơn của các tập đoàn kinh tế đa
  quốc gia lớn trên thế giới. Thích ứng với tình hình đó nhiều nước đang không ngừng
  tăng quy mô của các doanh nghiệp, thành lập và phát triển tập đoàn kinh tế. Để đảm
  bảo hiệu quả cao của các tập đoàn kinh tế và các doanh nghiệp nhà nước, cần thiết
  phải nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý tài chính.
  Với cách tiếp cận vấn đề như trên, mục tiêu chính của luận án l à nghiên cứu
  thực trạng hệ thống quản lý tài chính của VNPT và ảnh hưởng của nó đến hiệu quả tài
  chính của tập đoàn. Để đạt được mục tiêu chính của luận án, các nhà nghiên cứu sử
  dụng phương pháp mô tả để thu thập dữ liệu bao gồm: Số liệu sơ cấp được thu thập
  bằng cách gửi bảng hỏi đến 169 người trả lời và dữ liệu thứ cấp được thu thập từ các
  báo cáo tài chính hàng năm của VNPT từ năm 2010 - 2012. Để đánh giá thực trạng hệ
  thống quản lý tài chính của VNPT, luận án tập trung vào việc nghiên cứu loại hình
  doanh nghiệp, sự hình thành và quá trình phát triển của VNPT cũng như các quy định
  của VNPT trên các lĩnh vực huy động vốn, quản lý và sử dụng vốn, quản lý tài sản,
  quản lý doanh thu, chi phí và lợi nhuận phân phối. Từ đó, tác giả đánh giá thực trạng
  của hệ thống quản lý tài chính và ảnh hưởng của nó đến hiệu quả tài chính của VNPT
  từ năm 2010 - 2012. Toàn bộ kết quả nghiên cứu đã chứng minh hệ thống quản lý tài
  chính của VNPT đã ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả tài chính của Tập đoàn.
  NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN
  Luận án đã đạt được những kết quả sau:
  1.Thứ nhất, hệ thống quản lý tài chính của VNPT chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi bốn yếu tố: huy động vốn; quản lý và sử dụng vốn; quản lý tài sản; quản lý doanh thu, chi phí và phân phối lợi nhuận.
  2. Thứ hai, luận án đề xuất một hệ thống tiêu chí để đánh giá hiệu quả tài chính của VNPT như vòng quay tài sản, vòng quay số ngày nợ phải thu.
  3. Thứ ba, hệ thống quản lý tài chính của VNPT đã tác động tích cực đến hiệu quả tài chính của Tập đoàn từ năm 2010 - 2012.
  4. Thứ tư, trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, luận án đề xuất một số giải pháp nhằm giải quyết những vấn đề gặp phải trong hệ thống quản lý tài chính của VNPT. Cụ thể: Để mở rộng việc huy động vốn của các công ty con thuộc Tập đoàn, VNPT cần thúc đẩy việc niêm yết trên thị trường chứng khoán và thiết lập khung hướng dẫn về mục tiêu, giới hạn, thủ tục vay vốn . thay vì chấp nhận cho từng trường hợp như hiện nay; Để khắc phục những hạn chế của việc đầu tư ra ngoài ngành, VNPT cần phải nâng cao vai trò tham mưu, quản lí, giám sát các bên liên quan để quyết định đầu tư, tài trợ cho các dự án một cách hiệu quả.

  KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN, NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU
  * Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
  - Dựa trên các kết quả nghiên cứu của luận án này các nhà quản lý của VNPT có thể sửa đổi quy chế tài chính của Tập đoàn để nâng cao hiệu quả tài chính của Tập đoàn.
  - Căn cứ vào hệ thống tiêu chí đánh giá hiệu quả tài chính, các nhà quản lý của VNPT có thể đánh giá ảnh hưởng của hệ thống quản lý tài chính đến hiệu quả tài chính của Tập đoàn.
  - Các kết luận và kiến ​​nghị của luận án sẽ là một cơ sở tốt cho các nhà quản lý của VNPT ban hành các chính sách phù hợp để hoàn thiện hệ thống quản lý tài chính của VNPT và nâng cao hiệu quả tài chính của Tập đoàn.
  * Những vấn đề còn bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu:
  - Cần tiếp tục nghiên cứu các yếu tố khác của hệ thống quản lý tài chính như hệ thống thông tin kế toán, báo cáo và phân tích tài chính, cơ cấu vốn.

  Xem Thêm: Hệ thống quản lý tài chính của Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) và ảnh hưởng của nó đến hiệu quả tài chính của Tập đoàn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hệ thống quản lý tài chính của Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) và ảnh hưởng của nó đến hiệu quả tài chính của Tập đoàn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status