Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng tiêu chí, bước đi, cơ chế chính sách trong quá trình công ngh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng tiêu chí, bước đi, cơ chế chính sách trong quá trình công ngh

  Mục lục

  Trang
  lời giới thiệu . 1

  Chương I. tổng quan và khái niệm cơ bản về công nghiệp hoá, hiện đại hoá . 3
  I. Tổng quan 3
  1. Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước 3
  2. Mục tiêu nghiên cứu 7
  3. Phương pháp nghiên cứu 7
  II. Lý thuyết, lịch sử phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá .8
  1. Công nghiệp hoá .8
  2. Hiện đại hoá 9
  3. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá có quan hệ chặt chẽ với nhau, hoà quyện vào
  nhau, tác động lẫn nhau trong quá trình phát triển 11
  III. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn 11
  1. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp .11
  2. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn .15
  IV. Kinh nghiệm và con đường CNH, HĐH nông nghiệp và nông thôn của một số
  nước trên thế giới 17
  3. Nhìn lại nông nghiệp thế giới trong thế kỷ XX 17
  2. Những thay đổi trên thế giới và các quan niệm phát triển trong nông nghiệp 18
  3. Xu hướng phát triển nông nghiệp trong đầu thế kỷ XXI .20
  4. Xu hướng phát triển nông nghiệp của một số nước trên thế giới 23
  5. Bài học về công nghiệp hoá nông nghiệp, nông thôn 40

  Chương II. Cơ sở khoa học xây dựng tiêu chí, bước đi cNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn Việt Nam . 43
  I. Hiện trạng sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp và
  kinh tế nông thôn - điểm xuất phát của CNH, HĐH .44
  1. Những thành tựu về chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn 44
  2. Những tồn tại và thách thức của nông nghiệp nước ta .60
  3. Một số nguyên nhân chủ yếu 64
  II. Cơ sở khoa học xây dựng hệ thống tiêu chí về CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn 65
  1. Lợi thế của ngành nông nghiệp .65
  2. Cơ sở khoa học xây dựng tiêu chí về cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn
  thời kỳ 2005 - 2020 67
  3. Cơ sở khoa học xây dựng tiêu chí về kỹ thuật cho sản xuất 91
  4. Cơ sở khoa học xây dựng tiêu chí về cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn 96
  5. Cơ sở khoa học xây dựng tiêu chí về mức sống và vệ sinh môi trường nông thôn 103

  6. Cơ sở khoa học xây dựng tiêu chí về về đầu tư .107
  7. Cơ sở khoa học xây dựng tiêu chí CNH, HĐH các ngành hàng chính nông nghiệp 110
  III. Kết quả điều tra khảo sát, xây dựng các mô hình nông thôn CNH, HĐH 144
  1. Mục tiêu, yêu cầu xây dựng các mô hình 144
  2. Nội dung xây dựng mô hình .144
  3. Những kết quả điều tra khảo sát, xây dựng mô hình nông thôn CNH, HĐH 146
  4. Giải pháp xây dựng mô CNH, HĐH cấp xã 147

  Chương III. tiêu chí chủ yếu và BƯớC ĐI Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn 150
  I. Những tiêu chí chủ yếu về CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn 150
  1. Khái quát về tiêu chí CNH, HĐH của một số nước trên thế giới .150
  2. Hệ thống tiêu chí về CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn 152
  3. Một số chỉ tiêu kinh tế xã hội tổng hợp 154
  II. Bước đi của quá trình CNH, HĐH .155
  1. Bước đi chung và các giai đoạn để xây dựng tiêu chí cho CNH, HĐH .155
  2. Quan điểm, mục tiêu để xây dựng tiêu chí trong CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn 156

  Chương IV. chính sách CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn 166
  I. Chính sách xây dựng, điều chỉnh, quy hoạch nông nghiệp nông thôn 166
  II. Chính sách về đất đai .167
  III. Chính sách khoa học và công nghệ 168
  IV. Chính sách tạo việc làm phát triển nguồn nhân lực và hội nhập quốc tế 173
  V. Chính sách đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng 177
  VI. Chính sách tài chính, tín dụng .178
  VII. Chính sách chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp kinh tế nông thôn 182
  VIII. CNH, HĐH và xoá đói giảm nghèo .185
  Kết luận . 186

  Xem Thêm: Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng tiêu chí, bước đi, cơ chế chính sách trong quá trình công ngh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng tiêu chí, bước đi, cơ chế chính sách trong quá trình công ngh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status